SOUTĚŽ STARTUPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL – [ČESKÁ REPUBLIKA]

Nenechávejte si nápady pro sebe! Během pěti týdnů, kdy probíhala fáze výzvy k předložení projektů, jsme obdrželi mnoho skvělých nápadů. Bravo! Nyní je na čase sdílet Váš projekt na sociálních médiích. Počet „To se mi líbí“, které projekt obdrží, zvýší Vaše výsledné bodové hodnocení. Máte na to dva týdny, tak neváhejte a pusťte se do sdílení!

SOUTĚŽ

NAŠE FILOZOFIE

Naším cílem je podporovat dobré nápady a projekty, které pomohou řešit obecné problémy, které se týkají komunit ve Vaší zemi. Může se jednat o zajištění vzdělávacích příležitostí, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení veřejného zdraví, rozvoje připojení k dodávkám elektrické energie na venkově, zlepšení silniční bezpečnosti nebo výstavby domů z ekologických materiálů – ve skutečnosti to může být cokoliv, co zlepší kvalitu života ve Vaší zemi.

Řekněte nám, jak bude Váš projekt časem pomáhat stále více lidem, doma a třeba i v zahraničí. Řekněte nám, jak podpoří lidi, zlepší životní podmínky a přispěje k celkové ekonomické prosperitě.

Každý může měnit svět – mladí ze střední školy i starší absolventi, muži i ženy. Pokud svému projektu věříte a chcete změnit svět k lepšímu, využijte tuto příležitost a zúčastněte se naší soutěže. Právě Vy můžete získat příští ocenění Startupper of the Year (Startuper roku) nebo Top Female Entrepreneur (Nejlepší podnikatelka)!

VÝZVA 2018-2019

Po úspěchu první soutěže Challenge, která proběhla ve 34 afrických zemích, byl letošní ročník rozšířen na celkem 55 zemí z celého světa.

Tři vítězové z každé země obdrží finanční podporu, rozsáhlou publicitu a vedení. Z těchto tří vítězů v každé zemi vybereme v každém regionu hlavní vítěze, kteří obdrží další podporu.

Letos představujeme také ocenění Top Female Entrepreneur – Nejlepší podnikatelka. Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit. Ocenění je také v souladu s ostatními iniciativami společnosti Total zaměřenými na ženy.

6 KRITÉRIÍ VÝBĚRU
 Věk

Majitel/ka projektu nebo podniku nesmí být starší 35 let.
Default avatar

Národnost

Účastník/účastnice musí být občanem/občankou země, ve které se soutěže účastní.
Default avatar

Stáří projektu

Projekt může být nápadem nebo startupem vytvořeným během uplynulých dvou let.   
Default avatar

Dopad na sociální sféru a komunitu

Projekt musí obsahovat praktický způsob řešení záležitostí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, vzdělávání, přístupnosti a dalších záležitostí, které ovlivňují místní komunity.
Default avatar

Inovace

Inovace nemusí být nutně revoluční, nemusí obsahovat něco zcela nového nebo realizovat celkovou transformaci. Může se jednat také o přírůstkovou inovaci, vylepšení stávajících technologií, produktů či služeb nebo dokonce postupů.
Default avatar

Potenciál a proveditelnost

Projekty, které vykazují proveditelnost a mají potenciál přinést užitek širší veřejnosti.

ODMĚNY A VÝHODY

5umzu7wtbiqwjfg9xeoa
3 vítězové

• Finanční podpora
• Větší publicita (média, PR, networking)
• Vedení


6 hlavních regionálních vítězů
Vítěz/ka na prvním místě v zemi bude soutěžit o jedno ze šesti regionálních ocenění „Grand Regional Winner“ (Hlavní regionální vítěz)!

Gzefivmsxsx1cab8m1vc
Ocenění Top Female
Entrepreneur
(Nejlepší podnikatelka)

• Networking
• Vedení/mentoring

Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit.

7vrahawwr3qs9rp2rfb5
Start-up pro kvalitnější energii

Možné partnerství s pobočkou společnosti Total v příslušné zemi*

*Volitelně. Podrobnosti budou uvedeny v místních všeobecných podmínkách, které budou brzy k dispozici.

ČASOVÁ OSA 

Důkladně propracovaný proces, který zahrnuje agentury specializované na audit startupů a místní poroty, které se orientují na inovace.