SOUTĚŽ STARTUPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL – [ČESKÁ REPUBLIKA]

Už známe naše vítěze! Blahopřejeme všem oceněným projektům v kategoriích Nejlepší podnikatelka a Regionálním vítězům. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a kteří nám ji pomohli udělat úspěšnou. Sledujte průběžně naše webové stránky, kde získáte další informace o příští soutěži.

ČASTÉ OTÁZKY


 

Abyste se mohli soutěže Startupper of the Year by Total (Startuper roku společnosti Total) zúčastnit, musíte se nejprve zaregistrovat na webových stránkách soutěže pro vaši zemi.

V pravém horním rohu stránky vaší země klikněte na tlačítko „Registrovat“.

Vytvořte si účet tím, že vyplníte pole Jméno / Příjmení / E-mailová adresa / Heslo. Nezapomeňte vyjádřit souhlas s podmínkami použití webu. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail za účelem ověření vašeho účtu.

V pravém horním rohu stránky vaší země klikněte na váš profil.

V oddílu Nastavení vyberte možnost Odstranit můj profil. Zobrazí se upozornění, zda opravdu chcete pokračovat. Kliknutím na tlačítko „Smazat“ akci potvrďte.

V pravém horním rohu stránky soutěže vaší země klikněte na „Přihlásit se“. Poté klikněte na tlačítko „Zapomenuté heslo“. Zadejte e-mailovou adresu použitou při vytvoření účtu. Poté obdržíte e-mail s veškerými pokyny k obnovení hesla.

Abyste se mohli soutěže Startupper of the Year by Total (Startuper roku společnosti Total) zúčastnit, musíte se nejprve zaregistrovat na webových stránkách soutěže pro vaši zemi (viz oddíl „Jak se zaregistrovat?“).

Po přihlášení klikněte na tlačítko „Zúčastnit se“. Vyplňte název vaší účasti (to je název vašeho projektu), pak za účelem potvrzení účasti přijměte podmínky soutěže.

Jakékoli smazání profilu nebo účasti je konečné. Informace nelze obnovit. Máte-li o profil zájem, můžete si jej vytvořit znovu pomocí původní e-mailové adresy.

Zkontrolujte, zda jste před kliknutím na tlačítko „Odeslat“ ve formuláři účasti vyplnil(a) všechna povinná pole.

Ano. Musíte vyplnit všechna povinná pole dotazníku. Doporučujeme také vyplnit volitelná pole. Zvýšíte tak svoji šanci na výhru.

Ano, až do stanoveného termínu se můžete k účasti vrátit. Na kartě „Účast“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Upravit“.

Tato akce se provádí na kartě „Účast“ v rámci vyplňování nebo úpravy formuláře účasti.

Klikněte na červený odkaz „smazat moji účast“, který se nachází v dolní části formuláře. Zobrazí se vyskakovací okno s dotazem, zda si opravdu přejete účast smazat. Poté můžete žádost o odstranění účasti potvrdit nebo zrušit.

V „prostoru účasti“ klikněte v pravé dolní části okna na tlačítko „Náhled“.

Ne. Všechny projekty musí být podány mezi počátečním datem soutěže a konečným termínem pro předložení projektů, jak je uvedeno v Pravidlech soutěže.

Ne, jakmile konečný termín uplyne, projekty již nelze upravovat.

Ne. Projekt můžete podat kdykoliv během dané lhůty. Doporučujeme tak učinit co nejdříve. V případě potřeby pak lze až do konečného data projekt ještě upravit a aktualizovat.

Pracovní plocha umožňuje nahrávat a ukládat soubory, které jsou viditelné pouze pro vás. Mohou se hodit při přípravě vaší účasti.

K dokumentům uloženým ve vaší pracovní ploše máte přístup pouze vy.

Chcete-li, aby byly určité dokumenty zveřejněné (obchodní plán, organizační schéma vašeho týmu, logo vaší společnosti apod.), jak je doporučeno v dotazníku, je nezbytně nutné, abyste je v příslušných místech vložil(a) do dotazníku.

Lhůta je uvedena v Pravidlech soutěže. Na webu se musíte registrovat před posláním projektu.

Na poslání podkladů pro účast máte 5 týdnů od zahájení soutěže.

Ne. Můžete poslat maximálně jeden projekt.

Ne. Každý projekt může být předložen pouze jednou, a to jednou osobou nebo zástupci takové osoby.

Ne. Pouze jedna osoba může podat účast v postavení zástupce týmu.

O jednotlivých fázích soutěže budete informován(a) e-mailem. V prostoru účasti se také zobrazí zpráva.

Budete-li jedním ze 100 nejlepších kandidátů (kandidátek) ve vaší zemi, obdržíte e-mail a vaše jméno se objeví na kartě Top 100, která bude zveřejněna v průběhu soutěže.

Budete-li jedním (jednou) z 15 nejlepších, tedy finalistů, najdete své jméno na kartě Top 15. Současně vás zkontaktuje osoba odpovědná za soutěž ve vaší zemi, která vám poskytne veškeré informace o následující fázi a také prezentaci před porotou.

Ne. Pokud jste již o myšlence založení podniku uvažoval(a), ale podnik neexistuje, i tak se můžete soutěže zúčastnit. Soutěž je otevřena každému, kdo disponuje projektem, který spočívá v založení podniku, nebo kdo provozuje podnik vytvořený před méně než dvěma lety, a to ke dni zahájení podávání přihlášek.

Soutěž je otevřena každému nápadu či start-upu bez omezení konkrétních odvětví činností, pokud má takový nápad, myšlenka nebo start-up pozitivní vliv na zemi, ve které se soutěž koná.

Každé podklady jsou hodnoceny na základě 3 kritérií:
1. Sociální/společenské dopady: Schopnost vytvářet udržitelnou hodnotu a přispívat k rozvoji místní komunity (tvorba pracovních míst, nahrazení dovozu, podílení se na rozvoji vzdělávání, zlepšení životních podmínek místních obyvatel apod.).
2. Inovativní povaha projektu: Jak vaše nová řešení (technologická či jiná) reagují na problémy, se kterými se vaše země potýká. Inovace nemusí být nutně synonymem revoluce: může se jednat o přírůstkovou inovaci, tj. zlepšení stávajícího řešení, nebo radikální inovaci, tj. hloubkovou transformaci.
3. Proveditelnost a potenciál rozvoje: Soutěž si klade za cíl podpořit všechny struktury, od projektu, který ještě nebyl konkrétně upřesněn, až ke start-upům mladším dvou let. Důležité pro organizátora ovšem je, aby se myšlenka, jako např. start-up, vyznačovala schopností rozvoje a dotýkala se čím dál širší veřejnosti.

Pro nás představuje sociální podnikání schopnost vytvářet udržitelnou hodnotu a přispívat k rozvoji místní komunity (tvorba pracovních míst, nahrazení dovozu, podílení se na rozvoji vzdělávání, zlepšení životních podmínek místních obyvatel apod.). Projekt musí být schopen předvídat neuspokojené nebo nedostatečně uspokojené potřeby a reagovat na ně prostřednictvím preventivních, nápravných opatření nebo kompenzací. Poslání podniku v sociální oblasti se může týkat populace konkrétních jednotlivců nebo obecně celé společnosti dané země.

Sociální podnikatel navíc musí umět měřit skutečnou užitečnost svého projektu a prokázat jeho účinky, změny a/nebo výsledky ve vztahu k životnímu prostředí a/nebo společnosti.

Zveřejnění vaší účasti na webu předchází fáze moderování. Tato fáze nám umožňuje ověřit, že jsou všechny podklady v souladu s pravidly a hodnotami společnosti Total. Po kontrole bude váš soubor zobrazen na webu se stručným shrnutím, které jste vyplnil(a) v rámci dotazníku (otázka B7).

 

V první fázi výběru obdrží každý projekt celkové skóre, které zahrnuje automatické skóre z dotazníku (90 %) a hlasování veřejnosti (fáze sdílení „Share for Likes“ (hlasování veřejnosti), které představuje 10 %). Poté bude vybráno automaticky v každé zemi 100 nejlepších projektů.

Druhá fáze výběru projektů bude realizována odborníky v oblasti sociálního podnikání. Kritéria výběru zůstávají stejná. Poté bude vybráno 15 finalistů, kteří budou projekty prezentovat před porotou. Ta vybere 3 konečné vítěze.

Hotové projekty, které budou splňovat kritéria způsobilosti, budou předloženy k veřejnému hlasování („Share for Likes“ – hlasování veřejnosti) prostřednictvím stručného popisu zveřejněného na webových stránkách soutěže Startupper of the Year by Total (Startuper roku společnosti Total). Tento stručný popis se vyplňuje v dotazníku (otázka B7).

Abyste mohl(a) projekt sdílet, obdržíte od organizačního týmu e-mailem příspěvek, který obsahuje odkaz na popis vašeho projektu v modulu Share for Likes na webu soutěže. Sledující či návštěvník (návštěvnice) bude mít možnost váš projekt lajkovat spolu s dalšími dvěma projekty ze všech projektů, které se ve formě popisů zobrazí na místní webové stránce.

Započítány budou pouze hlasy zadané prostřednictvím modulu Share for Likes místní webové stránky.

Na sdílení projektu v rámci vaší sítě ve fázi Share for Likes (hlasování veřejnosti) máte dva týdny.

 

Zveřejněno bude pouze vaše jméno a příjmení, název projektu a stručný popis vyplněný v dotazníku. Doporučujeme, abyste do odpovědi na otázku B7, která bude zveřejněna v rámci soutěže, neuváděl(a) žádné důvěrné informace.

Budete-li vybrán(a) mezi 15 nejlepších, blahopřejeme! Váš projekt budete moci během 10 minut představit. Poté bude následovat fáze otázek poroty a odpovědí. Finalisté budou přímo kontaktovat odpovědné osoby z konkrétních zemí, aby zajistili logistiku pro den, kdy prezentace proběhne.

Projekt musíte poslat v jazyce (nebo některém z jazyků) uvedeném na stránce soutěže vaší země.

Soutěž je otevřena pro všechny osoby do věku 35 let ke dni zahájení podávání přihlášek.

Soutěž je otevřena každému, kdo disponuje projektem, který spočívá v založení podniku, nebo kdo provozuje podnik vytvořený před méně než dvěma (2) lety, a to ke dni zahájení podávání přihlášek.

V rámci podání účasti nejsou žádné administrativní dokumenty vyžadovány.

Stanete-li se finalistou (finalistkou), budete muset v rámci prezentace projektu předložit doklad totožnosti a dokument o zápisu společnosti, pokud se vás taková fáze týká a vaše země takový postup umožňuje.

Ne. Společnost Total soutěž organizuje za účelem podpory rozvoje místních iniciativ. Proto musíte mít státní příslušnost země, ve které vaši účast posíláte.

Ano. Soutěže se můžete účastnit v zemi původu, i když tam nepobýváte, pokud je projekt přínosný pro takovou zemi. Seznamte se prosím se seznamem všech zemí, které mají v rámci naší soutěže příslušnou webovou stránku.

Pokud jste nezletilý (nezletilá), musíte si pro účast v soutěži zajistit souhlas rodičů, nositele rodičovské odpovědnosti nebo zákonného zástupce. Držitel(é) rodičovské odpovědnosti tak přijímají skutečnost, že budou ručit za dodržování všech ustanovení pravidel, která jsou uvedena na místní stránce soutěže.

Účastníci, kteří se již účastnili prvního ročníku soutěže Startupper of the Year by Total (Startuper roku společnosti Total) v letech 2015-2016, mohou soutěžit znovu, a to s výjimkou tří (3) vítězů z každé země, kteří již nové projekty nemohou předložit.

Účastník (účastnice, který (která) má více občanství, nesmí soutěžit ve více než jedné soutěži a smí poslat pouze jeden projekt.

Tito tři vítězové vždy obdrží osobní vedení (koučování), publicitu a také finanční dotaci.

Finanční dotace bude rozdělena následovně: 50 % částky pro prvního vítěze (vítězku), 30 % pro druhého (druhou) a 20 % pro třetího vítěze (třetí vítězku).

Ano. Ocenění Nejlepší podnikatelka je nezávislé na postavení laureáta a můžete je získat také. Projekt může a nemusí být jedním ze tří finalistů: Během fáze obhajoby porota vybere z 15 finalistů projekt, kde je alespoň jedním ze zakladatelů žena, a té bude uděleno ocenění Nejlepší podnikatelka. Na toto ocenění se nevztahuje finanční dotace. Cílem je povzbudit ženy, aby tvořily start-upy, poskytnout jim publicitu a usnadnit jim tvorbu sítí.

Společnost Total si vyhrazuje právo vybrat mezi finalisty jeden nebo více projektů přímo souvisejících s jeho činností. Potenciální realizátoři vybraných projektů mohou získat ocenění „Start-up pro kvalitnější energii“ a mohou navázat kontakt s týmy společnosti Total, aby mohli potenciálně vytvořit určitou formu partnerství.

Toto volitelné ocenění „Start-up pro kvalitnější energii“ je nezávislé na postavení laureáta a můžete je získat současně s vítězstvím. Nevztahuje se na něj ovšem finanční dotace.

Jmenování porotců je v souladu se zásadami zajištění souladu s předpisy a zásadami chování společnosti Total.

Porota se bude účastnit setkání s finalisty, kteří budou prezentovat projekty, a budou vybírat 3 vítěze, a to ve dnech uvedených v pravidlech soutěže.

K dispozici bude pouze stručný popis projektu účastníků. Ten bude sestaven realizátorem projektu a bude usilovat o syntetickou prezentaci projektu a schopnosti na poli inovace.

NENAŠEL (NENAŠLA) JSTE ZDE ODPOVĚĎ NA VAŠİ OTÁZKU? VYPLŇTE PROSÍM NÍŽE UVEDENÝ FORMULÁŘ A MY VÁM CO NEJDŘÍVE ODPOVÍME.