SOUTĚŽ STARTUPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL – [ČESKÁ REPUBLIKA]

Už známe naše vítěze! Blahopřejeme všem oceněným projektům v kategoriích Nejlepší podnikatelka a Regionálním vítězům. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a kteří nám ji pomohli udělat úspěšnou. Sledujte průběžně naše webové stránky, kde získáte další informace o příští soutěži.

SOUTĚŽ

NAŠE FILOZOFIE

Naším cílem je podporovat dobré nápady a projekty, které pomohou řešit obecné problémy, které se týkají komunit ve Vaší zemi. Může se jednat o zajištění vzdělávacích příležitostí, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení veřejného zdraví, rozvoje připojení k dodávkám elektrické energie na venkově, zlepšení silniční bezpečnosti nebo výstavby domů z ekologických materiálů – ve skutečnosti to může být cokoliv, co zlepší kvalitu života ve Vaší zemi.

Řekněte nám, jak bude Váš projekt časem pomáhat stále více lidem, doma a třeba i v zahraničí. Řekněte nám, jak podpoří lidi, zlepší životní podmínky a přispěje k celkové ekonomické prosperitě.

Každý může měnit svět – mladí ze střední školy i starší absolventi, muži i ženy. Pokud svému projektu věříte a chcete změnit svět k lepšímu, využijte tuto příležitost a zúčastněte se naší soutěže. Právě Vy můžete získat příští ocenění Startupper of the Year (Startuper roku) nebo Top Female Entrepreneur (Nejlepší podnikatelka)!

VÝZVA 2018-2019

Po úspěchu první soutěže Challenge, která proběhla ve 34 afrických zemích, byl letošní ročník rozšířen na celkem 55 zemí z celého světa.

Tři vítězové z každé země obdrží finanční podporu, rozsáhlou publicitu a vedení. Z těchto tří vítězů v každé zemi vybereme v každém regionu hlavní vítěze, kteří obdrží další podporu.

Letos představujeme také ocenění Top Female Entrepreneur – Nejlepší podnikatelka. Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit. Ocenění je také v souladu s ostatními iniciativami společnosti Total zaměřenými na ženy.

6 KRITÉRIÍ VÝBĚRU
 Věk

Majitel/ka projektu nebo podniku nesmí být starší 35 let.
Default avatar

Národnost

Účastník/účastnice musí být občanem/občankou země, ve které se soutěže účastní.
Default avatar

Stáří projektu

Projekt může být nápadem nebo startupem vytvořeným během uplynulých dvou let.   
Default avatar

Dopad na sociální sféru a komunitu

Projekt musí obsahovat praktický způsob řešení záležitostí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, vzdělávání, přístupnosti a dalších záležitostí, které ovlivňují místní komunity.
Default avatar

Inovace

Inovace nemusí být nutně revoluční, nemusí obsahovat něco zcela nového nebo realizovat celkovou transformaci. Může se jednat také o přírůstkovou inovaci, vylepšení stávajících technologií, produktů či služeb nebo dokonce postupů.
Default avatar

Potenciál a proveditelnost

Projekty, které vykazují proveditelnost a mají potenciál přinést užitek širší veřejnosti.

ODMĚNY A VÝHODY

5umzu7wtbiqwjfg9xeoa
3 vítězové

• Finanční podpora
• Větší publicita (média, PR, networking)
• Vedení
• Vzdělávací expedice v Paříži


6 hlavních regionálních vítězů
Vítěz/ka na prvním místě v zemi bude soutěžit o jedno ze šesti regionálních ocenění „Grand Regional Winner“ (Hlavní regionální vítěz)!

Gzefivmsxsx1cab8m1vc
Ocenění Top Female
Entrepreneur
(Nejlepší podnikatelka)

• Networking
• Vedení/mentoring
• Inkubační ekosystém pro inovace v Paříži

Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit.

7vrahawwr3qs9rp2rfb5
Start-up pro kvalitnější energii

Možné partnerství s pobočkou společnosti Total v příslušné zemi*

*Volitelně. Podrobnosti budou uvedeny v místních všeobecných podmínkách, které budou brzy k dispozici.

ČASOVÁ OSA 

Důkladně propracovaný proces, který zahrnuje agentury specializované na audit startupů a místní poroty, které se orientují na inovace.