Zásady o ochraně osobních údajů a souborech cookie


Vítejte na webových stránkách https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (dále jen „webové stránky“). Webové stránky byly zřízeny za účelem pořádání soutěže - The Startupper Challenge of the Year - ze strany Týmu Total pro Total Marketing & Services (Oddělení Strategie, Marketing & Výzkum – Divize Digitalizace & Inovace) (dále jen „Soutěž“).

Připojením k webovým stránkám nebo jejich prohlížením potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli jste a akceptovali bez omezení nebo výhrad zásady zpracování osobních údajů a soborů cookie (dále jen „zásady“) a naše podmínky pro jejich používání.

Tyto zásady mají za cíl Vám poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, které můžete vykonávat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČO: 41189671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále jen „Společnost“) je správcem Vašich osobních údajů (rovněž dále jen „správce údajů“) a nese za zpracování Vašich osobních údajů zodpovědnost.

Pravidla pro účast na soutěži naleznete zde https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/cz/challenges/czech-republic/agreements?lang=cz.

ČESKÁ REPUBLIKA
 1. Účel zpracování, právní základy, doba uložení a typy shromažďovaných údajů

Pokud se rozhodnete účastnit se Soutěže, bude zapotřebí, abyste nám poskytli některé osobní údaje, a to zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, emailový a telefonní kontakt) a dále údaje o Vašem projektu (údaje, které sami uvedete v dotazníku).

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abyste se mohli účastnit Soutěže a abychom mohli vyhodnotit Váš projekt a splnění podmínek Soutěže.

Zpracování těchto údajů je založeno na předsmluvním a smluvních vztahu se Společností (pozn. který bude uzavřen v případě, že Soutěž vyhrajete), případně na oprávněném zájmu Společnosti o uskutečnění Soutěže a vyhodnocení projektů nebo na udělení souhlasu, pode-li po Vás souhlas vyžadován.

Povinná pole, které je třeba vyplnit [doplňte] na našich elektronických formulářích jsou označena hvězdičkou. Pokud neuvedete odpovědi na povinné otázky, nebudete se moci účastnit Soutěže. 

Vaše osobní údaje budou vždy zpracovávány způsobem, který je slučitelný s výše popsaným účelem. Vaše údaje jsou uchovávány po nezbytnou dobu podle jednotlivých kroků v Soutěži.

 1. Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sděleny jednomu nebo více oddělením Společnosti nebo společnostem holdingu Total Group a jednomu nebo více partnerům, nezávislým distributorům nebo subdodavatelům během Soutěže pro účely moderace, technické podpory, analýzy, hodnocení a komunikace.

Nezávislí distributoři nebo subdodavatelé, kteří budou pracovat s organizátory Soutěže jsou:

 • MailChimp a Typeform, obě jsou platformy pro automatizaci marketingu (správa emailingových a kontaktních formulářů);
 • Netino, která poskytuje mnohojazyčnou moderaci a podporu uživatelů Sociálních Médií;
 • Agorize, poskytovatel IT platformy.
 • Sparknews, startup určený pro sociální inovace.

Pokud na webových stránkách napíšete komentář, který má být zveřejněn online, můžeme být  , abychom zveřejnili některé z Vašich osobních údajů na webových stránkách. Vzhledem k charakteristickým znakům internetu, zejména neomezené ovládnutí zveřejněných údajů a skutečnosti, je obtížné, či dokonce nemožné, kontrolovat, jak třetí strany používají tyto údaje. Proto Vás tímto informujeme, že pokud si nebudete přát, aby byl Váš komentář zveřejněn, můžete nás kontaktovat s Vaší stížností, jak je blíže uvedeno v článku 6 níže.

 1. Předání údajů

Jakékoliv předání údajů do země mimo EHS se bude provádět v souladu s příslušnými předpisy a způsobem, aby byla dodržena příslušná ochrana Vašich osobních údajů. 

Pro účely služeb poskytovaných na těchto webových stránkách vaše osobní údaje (např.: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, národnost, datum narození, občanství, město) mohou být předány  z/anebo do holdingu Společnosti, a to Total Group a jejím partnerům v Alžíru, Angole, Botswaně, Burkině Faso, Kambodži, Kamerunu, Čadu, Chile, Kongu, České republice, Dominikánské republice, Egyptě, Rovníkové Guinei, Eritrei, Etiopii, Fidži, Francouzské Polynésii, Gabonu, Ghaně, Guinei, Pobřeží Slonoviny,  Keni, Libérii, Jamajce, Jordánsku, Libanonu, Madagaskaru, Malajsii, Malawi, Mali, Maroku, Mauritiu, Mauretánii, Mayotte, Mexiku, Mosambiku, Namibii, Nigeru, Nigérii, Ugandě, Pákistánu, Filipínách, Polsku, Réunionu, Rumunsku, Senegalu, Sierra Leone, JAR, Tanzanii, Thajsku, Togu, Tunisu, Vietnamu, Zambii, Zimbabwe.

Z tohoto důvodu skupina Total přijala "závazná korporátní pravidla" (BCR), která upravují převody osobních údajů uvnitř skupiny pocházejících z Evropského hospodářského prostoru.

Pro přenosy údajů, na něž se nevztahuje BCR, do zemí mimo Evropský hospodářský prostor jsou splněny některé z následujících podmínek:

 • za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo
 • v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
 • za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány;

  nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)

 • za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a Vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.
 1. Bezpečnost a důvěrnost údajů

Správce údajů učiní příslušné kroky k zachování bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů včetně zamezení tomu, aby došlo k jejich narušení, poškození nebo zpřístupnění neoprávněným třetím stranám.

 1. Soubory cookies

Pokud navštívíte webové stránky https://startupper-of-the-year-challenge.total.com, dojde ke stahování souboru cookie do Vašeho počítače.

5.1 Principy.

Soubory cookie, které mohou být ukládány na Vašem serveru, když si prohlížíte webové stránky, jsou soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Tyto cookie nesbírají žádné osobní údaje a nevyžaduje se k jejich sbírání souhlas.

Soubor cookie budou dále při prohlížení webových stránek Vašim počítačem ukládat informace týkající Vašich návštěv (např. počet návštěv, počet zobrazených stránek atd.) Tyto cookie sbíráme za účelem efektivní správy webových stránek a jejich vylepšení. K těmto cookies potřebujeme Váš souhlas.  

Pokud soubory cookie vyžadují Váš souhlas před tím, než mohou být uloženy, tak Vás žádáme o tento souhlas prostřednictvím linku „více informací zde“, který je uveden na první straně webových stránek, která se Vám otevře, kde je uvedeno, že pokračováním v prohlížení webových stránek přijímáte tyto soubory cookie.

Soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači, můžete kdykoliv smazat, můžete si stěžovat na ukládání nových souborů cookie a můžete obdržet oznámení před uložením nových souborů cookie změnou nastavení Vašeho prohlížeče, a to podle níže uvedených instrukcí („Druhy souborů cookie, soubory cookie a statistika, a nastavení“).

Prosím Vás, vezměte na vědomí, že pokud odstraníte soubor cookie nebo si budete stěžovat na ukládání soborů cookie ve Vašem přístroji a my je následně odstraníme, možná nebudete moci využívat některé služby webových stránek.

 

5.2.1 Které soubory cookie jsou ukládány?

• Soubory cookie vydané správcem údajů

Soubor cookie Popis Jak si můžete stěžovat? Období
Soubor cookie pro připojení Napomáhá uživateli s načítáním Viz článek 5.2.2 30 dní

• Soubory cookie vydané třetími stranami

Vydavatel souboru cookie Popis Jak si můžete stěžovat? Období
Facebook, Twitter, LinkedIn Soubory cookie pro připojení článek 5.2.2 30 dní

• Statistické soubory cookie

Vydavatel souboru cookie Popis Jak si můžete stěžovat? Období

AT INTERNET idrxvr tmst

Statistické soubory cookie se používají pro měření počtu návštěv, počet zobrazených stránek, uživatelskou aktivitu na webových stránkách a jak často se vrací.

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 měsíců

Statistické soubory cookie se používají pro měření počtu návštěv, počet zobrazených stránek, uživatelskou aktivitu na webových stránkách a jak často se vrací. Používaný statistický nástroj generuje soubor cookie s unikátním identifikátorem, který se ukládá po dobu, která nepřekročí 12 měsíců. Vaše IP adresa je také shromažďována k zjištění města, ze kterého vstupujete na webové stránky. Tato informace je okamžitě anonymizována po použití, tak abyste nemohli být identifikováni jako osoby. Tyto statistické údaje o návštěvách webových stránek jsou shromažďovány poskytovatelem AT INTERNET a následně převedeny správci údajů v agregované a anonymizované podobě ve webovém rozhraní, ke kterému má přístup. Shromážděné údaje nejsou předány třetím stranám nebo použity pro jiné účely. Tyto soubory cookie můžete kdykoliv zablokovat pomocí níže uvedeného nastavení.

5.2.2 Jak smažete soubory cookie, obdržíte oznámení o jejich uložení nebo změníte nastavení Vašeho prohlížeče?

 • Jak smažete soubory cookie, které jsou již uloženy na Vašem počítači?
  • Na Vašem počítači:
  • Na disku C:\ vyberte složku Windows;
  • Otevřete složku „Dočasné internetové soubory“;
  • Vyberte všechny soubory (CTRL A);
  • Zvolte možnost „smazat“.
 • Jak změníte nastavení prohlížeče k odmítnutí nebo obdržení informace o uložení souboru cookie?
  • V prohlížeči Internet Explorer 5 (Microsoft): zvolte „Nástroje“ a poté „Možnosti internetu“. Klikněte na záložku „Zabezpečení“ a poté „Vlastní úroveň“ a sjeďte dolů k části „soubory cookie“. Vedle „Povolit soubory cookie, které jsou uloženy na Vašem počítači“ zvolte „Zeptat se“ pro oznámení nebo „Zrušit“ pro odmítnutí všech souborů cookie;
  • V prohlížeči Internet Explorer 6, 7 nebo 8 (Microsoft): zvolte „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“, poté zvolte příslušnou úroveň;
  • V prohlížeči Firefox: klikněte na „Nástroje“ a zvolte „Možnosti“. V záložce „Soukromí a zabezpečení“ zrušte nastavení „Přijímat soubory cookie z webových stránek“;
  • V prohlížeči Chrome (Google): klikněte na „Osobní nastavení a ovládání Google Chrome“ a zvolte „Nastavení“. V „Soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“ a zvolte „Blokování souborů cookie třetích stran“.
 1. Vaše práva/kontaktní údaje

Máte právo na přístupu k osobním údajům, právo na opravu a doplnění osobních údajů, právo požádat správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.

Dále máte právo podat proti zpracování osobních údajů stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prosím, pošlete nám Vaši žádost prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách https://startupper.typeform.com/to/gCwwZE.

Naše kontaktní údaje:

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Pobřežní 620/3
IBC - budova C
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká Republika

Tel.: +420 224 890 511
Fax: +420 224 890 560

Email: total@total.cz