STARTUPPER ROKU: WYZWANIE FIRMY TOTAL – [POLSKA]

Mamy zwycięzców! Gratulacje dla zdobywców wyróżnienia „Przedsiębiorcza Kobieta Roku” oraz Wielkich zwycięzców regionalnych! Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wyzwania i tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszego konkursu. Odwiedzaj regularnie naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o kolejnej edycji.

WYZWANIE

NASZ CEL

Pragniemy wspierać dobre pomysły i projekty oraz pomagać rozwiązywać najważniejsze problemy społeczności w Twoim kraju. Może to dotyczyć np. dostępu do edukacji, poprawy zdrowia publicznego, rozwoju dostępu do elektryczności na obszarach wiejskich, większego bezpieczeństwa drogowego lub budowania domów z ekologicznych materiałów. Tematem może być wszystko, co uczyni życie lepszym w Twoim kraju.

Opowiedz nam, w jaki sposób Twój projekt może pomóc ludziom w Twoim kraju, bez względu na to czy znajdują się u siebie w domu, czy też za granicą. Przedstaw, w jaki sposób wzmacnia potencjał społeczności, poprawia warunki życia i przyczynia się do ogólnej poprawy sytuacji ekonomicznej.

Nastolatkowie czy absolwenci, mężczyźni czy kobiety – każdy może zmieniać świat. Jeśli tylko wierzysz w swój pomysł i chcesz ulepszyć jakiś aspekt życia – wykorzystaj szansę i weź udział. Możesz być kolejnym Startupperem Roku (Startupper of the Year) lub zdobyć tytuł Przedsiębiorczej Kobiety Roku (Top Female Entrepreneur)!

EDYCJA 2018-2019

Po sukcesie pierwszej edycji w 34 krajach afrykańskich, w tym roku wyzwanie rozszerzono na 55 państw z całego świata.

Trzech zwycięzców z każdego kraju otrzyma wsparcie finansowe, kampanię reklamową i coaching. Spośród grona zwycięzców wybierzemy regionalnych liderów, którzy uzyskają dodatkową pomoc.

W tym roku wprowadzono nagrodę dla Przedsiębiorczej Kobiety Roku. Podczas pierwszego wyzwania blisko 25% zwycięzców było kobietami, mimo że złożyły zaledwie 13% aplikacji. Dzięki tej specjalnej nagrodzie mamy nadzieję dodatkowo zmotywować Panie do udziału. Działanie to wpisuje się także w inicjatywy Total na rzecz równouprawnienia kobiet.

6 kryteriów selekcji
 Wiek

Właściciel projektu lub firmy nie może mieć więcej niż 35 lat.
Default avatar

Narodowość

Uczestnik musi być obywatelem kraju, w którym bierze udział w wyzwaniu.
Default avatar

Wiek projektu

Projekt może być na etapie pomysłu lub startupu założonego w ciągu ostatnich dwóch lat.   
Default avatar

Wpływ na społeczeństwo

Projekt powinien oferować praktyczne rozwiązanie problemów dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, edukacji, dostępności lub innych bolączek trapiących lokalne społeczności.
Default avatar

Innowacyjność

Innowacja nie musi być koniecznie rewolucją, lecz powinna wnosić coś świeżego lub oznaczać całkowitą zmianę. Może też działać stopniowo, pociągając za sobą udoskonalenie istniejącej technologii, produktu lub usługi bądź też sposobu realizacji czegoś.

Default avatar

Potencjał i wykonalność

Projekty muszą być możliwe do zrealizowania oraz przynosić korzyści większej grupie ludzi.

NAGRODY I KORZYŚCI

F2wlxxztby1zqbqjxecw
3 zwycięzców

• Wsparcie finansowe :

1. Pierwsze miejsce: 50.000 PLN

2. Drugie miejsce: 30.000 PLN

3. Trzecie miejsce: 20.000 PLN


• Większa rozpoznawalność (media, PR, networking)
• Coaching
• Learning Expedition w Paryżu


6 wielkich regionalnych zwycięzców
Laureat pierwszego miejsca powalczy następnie o jedną z sześciu nagród dla „Wielkiego Regionalnego Zwycięzcy” „Grand Regional Winner” !

4lbhbwbvthau5mcynjre
Przedsiębiorcza
Kobieta Roku

• Networking
• Coaching/Mentoring
• Inkubacja ekosystemu Innowacji w Paryżu

Podczas pierwszego wyzwania blisko 25% zwycięzców było kobietami, mimo że złożyły zaledwie 13% aplikacji. Dzięki tej specjalnej nagrodzie mamy nadzieję dodatkowo zmotywować Panie do udziału.

Awqtrp1btq2tgcrpgkjw
Start-up dla lepszej energii

Możliwość współpracy partnerskiej z oddziałem Total w Twoim kraju*

*Opcjonalnie. Szczegóły zostaną niedługo przedstawione w Regulaminie.

LINIA CZASU 

Dobrze przemyślany proces, z udziałem agencji specjalizujących się w audycie startupów oraz lokalnych jury, które są bardzo mocno zainteresowane tematyką innowacji.