ឯកសារ​គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការការពារទិន្នន័យ និង​គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ Cookie​


សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​វែបសាយត៍ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com .ដោយ​ភ្ជាប់​ទៅនឹង ឬ​​រុករក​ (browsing​) ​វែបសាយត៍ អ្នក​ទទួលស្គាល់ថា អ្នក​បានអាន​ យល់​ និង​ទទួលយក​ ដោយ​គ្មាន​ការ​កំហិត​ ឬ​ការ​បម្រុង​ នូវគោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង cookies ​​​(“គោលនយោបាយ​”) និង​ ខ និងលក្ខខណ្ឌ​​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់យើង។​ និង​គោល​នយោ​បាយ​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​​។​ សូមកត់សម្គាល់​ថា​ ខ និង​លក្ខខណ្ឌ​ និង​គោល​នយោ​បាយ​​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​​ផ្សេងទៀត​ អនុវត្តចំពោះ​វែបសាយត៍ផ្សេង​ទៀត​របស់ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប​ ហើយយើង​ណែនាំថា អ្នក​គួរតែអានគោលនយោបាយ​ទាំងនេះ​​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន។​​

គោលនយោបាយ​នេះ​មានបំណងជម្រាបអ្នក​អំពី​សិទ្ធិ​ និង​សេរីភាពដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ ទាក់ទងនឹង​ការ​​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក និង​រៀបរាប់​ពីវិធានការ​ទាំងឡាយ​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ការពារ​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ។​

The Startupper Challenge of the Year ដោយ​ក្រុម​តូតាល់​​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ និង​សេវា​​តូតាល់​​ (ផ្នែក​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ទីផ្សារ និង​ស្រាវជ្រាវ​ - ផ្នែក​ឌីជីថល​ និង​ការបង្កើតថ្មី​)​ គឺ​ជា​ “អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​” ដោយ​មានទំនួលខុសត្រូវ​ក្នុងការបញ្ចូល​​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​​ចាត់ចែង​វែបសាយត៍​។ ប្រតិបត្តិការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ ស្របតាម​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ។​

កម្ពុជា
 1. គោលបំណង​នៃការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ មូលដ្ឋានច្បាប់​ ថិរវេលា​នៃ​ការ​រក្សាទុក និង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​ប្រមូលបាន​

នៅពេល​អ្នក​ចូល​ទស្សនាវែបសាយត៍​​ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com, អ្នក​អាច​ចាំបាច់​ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​​នូវព័ត៌មាន​​មួយចំនួន​នៃ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ ដូច​ជា​​ នាមខ្លួន​ ត្រកូល​​ និង​អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល​របស់​អ្នក​ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​សេវា​ដែល​មាន​។​

ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យនេះ​គឺផ្អែកលើ​ការយល់​ព្រម​របស់អ្នក​ ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​សេវា​ទាំងនេះ។​

នៅក្នុងទម្រង់​អនឡាញ​របស់យើង ផ្នែក​ជាកាតព្វកិច្ច​កំហិត​​ត្រូវ​បានសម្គាល់ដោយ​សញ្ញាផ្កាយ​ (asterisk​)​។ ប្រសិនបើ​អ្នកមិនផ្តល់​ចម្លើយ​ចំពោះ​សំណួរ​ជាកាតព្វកិច្ច​កំហិត​ទេនោះ យើង​នឹង​មិន​អាច​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវ​សេវា​ដែល​ស្នើសុំ​ឡើយ។​

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលនៅពេលក្រោយ​មក​ តាមរបៀបមួយ​ដែល​មិនស្រប​តាមគោលបំណង​ដែល​រៀបរាប់ខាងលើ​ឡើយ។​ ទិន្នន័យ​របស់អ្នក​ត្រូ​វ​បានរក្សាទុក​សម្រាប់ថិរវេលា​ចាំបាច់​ យោងតាម​ជំហានផ្សេងៗ​នៃ​ Challenge។ សូមមើល​វិធាន​ស្តីពី​ Challenge https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/km/privacy ។​​​

 1. អ្នកទទួល​ទិន្នន័យ​

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ផ្នែក​មួយ ឬច្រើន​របស់អ្នកត្រួតពិនិត្យ​​ទិន្នន័យ​​ ឬទៅកាន់​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន និង​ដៃគូមួយ ឬច្រើន​ អ្នកចែកចាយ​ឯករាជ្យ​ ឬ​អ្នកចែកចាយ​បន្ត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​តូតាល់​ គ្រុប​ ក្នុង​អំឡុង​ Challenge​ សម្រាប់​គោលបំណងនៃការ​ត្រួតពិនិត្យ​ ការគាំទ្រ​ផ្នែកបច្ចេកទេស​ ការវិភាគ ការវាយតម្លៃ​ និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ។​

ប្រសិនបើ​អ្នក​ផ្តល់​មតិយោបល់​ក្នុងបំណង​បង្ហោះ​អនឡាញ យើង​អាច​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកមួយចំនួន​លើវែបសាយត៍។ ដោយសារ​​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃអ៊ីនធឺរណិត​ ពោលគឺ ការ​ចាប់យក​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវ​បានផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ការណ៍ដែលថា​ ​វា​ជាការលំបាក ឬ​សូម្បីតែ​មិនអាច​ធ្វើទៅ​បាន ក្នុងការ​ត្រួតពិនិត្យ​របៀបដែល​ភាគី​ទីបី​អាច​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ យើង​សូម​ជម្រាបអ្នក​ថា អ្នក​អាច​បដិសេធ​ចំពោះ​ការផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​ ដោយ​ទាក់ទងមកកាន់​យើង​ ដូច​ត្រូវ​បានពន្យល់នៅក្នុង​ប្រការ ៦ ខាងក្រោម។​

 1. ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​

ការផ្ទេរទិន្នន័យ​ណាមួយ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ណាមួយ​នៅក្រៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​អឺរ៉ុប នឹង​ត្រូវ​ធ្វើឡើង​ ស្រប​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​​ពាក់ព័ន្ធ​ និង​តាម​របៀប​មួយដែល​ការពារ​ទិន្នន័យ​របស់អ្នក​យ៉ាងសមស្រប។​

សម្រាប់គោលបំណង​នៃ​សេវា​ទាំងឡាយដែល​ផ្តល់​នៅលើ​វែបសាយត៍នេះ ទិន្នន័យ​របស់អ្នក (ឧទា​ហរណ៍​៖​ នាមខ្លួន ត្រកូល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ សញ្ជាតិ ថ្ងៃកំណើត​ សុជីវធម៌ ទីក្រុង​) អាច​ត្រូវ​បានផ្ទេរ​ពី និង​ទៅកាន់​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​របស់​តូតាល់ គ្រុប និង​ដៃគូទាំងឡាយ​របស់ខ្លួន​ដែល ស្ថិត​​នៅក្នុង​ប្រទេស​​អាល់ហ្សេរី អង់ហ្គោឡា បូស្វាណា បូគីណាហ្វាសូ កម្ពុជា កាមេរូន​ ឆាត ឈីលី កុងហ្គោ សាធារណរដ្ឋឆែក​  សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនិក​ អេហ្សីព​​ ហ្គីណេអេក្វាទ័រ អេរីទ្រា​ អេត្យូពី ហ្វី​ជី ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង​ ហ្កាបុង​ ហ្កា​ណា​ ហ្គីណេ កូតឌីវ័រ កេនយ៉ា ហ្សាម៉ៃកា​ ហ្ស៊កដានី លីបង់​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាឡាវី ម៉ាលី ម៉ារ៉ុក ម៉ូរីស ម៉ូរីតានី ម៉ាយ៉ុត​ ម៉ិកស៊ិក​ ម៉ូហ្សំប៊ិក​ ណាមីប៊ី នីហ្សេ នីហ្សេរីយ៉ា អ៊ូហ្គង់ដា ប៉ាគីស្ថាន ហ្វីលីពីន ប៉ូឡូញ រ៉េអ៊ុយញ៉ុង (Reunion) រ៉ូម៉ានី សេណេហ្គាល់ សៀរ៉ាឡេអូន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃ តូហ្គោ ទុយនីស៊ី វៀតណាម ហ្សាំប៊ី និងហ្ស៊ីមបាវ៉េ។​


 1. សុវត្ថិភាព និង​ភាពសម្ងាត់នៃទិន្នន័យ​

អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​​ចាត់វិធានការ​សមស្រប​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព និង​ភាពសម្ងាត់​នៃ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់អ្នក​ រួមទាំង​ដើម្បី​​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​បំភ្លៃ ធ្វើឲ្យ​ខូចខាត​ ឬ​លាត​ត្រដាង​ដល់​ភាគី​ទីបី​ដែល​គ្មានការអនុញ្ញាត។​

 1. ការគ្រប់គ្រង Cookie

5.1 គោលការណ៍​

Cookie គឺជា​ហ្វាយល៍​ដែល​ធ្វើឲ្យ​វែបសាយត៍អាច​រក្សាទុក​​ (save) ​ព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹង​ការ​រុករកវែបសាយត៍​នៅក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ (ឧទាហរណ៍​ ចំនួន​នៃការចូលទស្សនា​​ ចំនួន​នៃ​ទំព័រ​ដែល​បាន​មើល​ ។ល។​)​ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល​ទស្សនាវែបសាយត៍​បានកាត់តែរលូន។​​

អ្នក​អាច​លុបចោល cookies ដែល​រក្សាទុក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​នៅគ្រប់ពេលវេលា​​ បដិសេធ​ការ​រក្សាទុក​ cookies ថ្មីៗ និង​ទទួល​ការជូនដំណឹង​ មុនពេល cookies ថ្មីៗ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ ដោយ​ផ្លាស់ប្តូរ​ការកំណត់​ប្រាវសឺរ​ (browser settings​)​ របស់អ្នក​ ដោយ​ប្រើ​សេចក្តីណែនាំ​ខាងក្រោម​ (“ប្រភេទ​ cookies, cookies​ និង​ស្ថិតិ​ និង​ការកំណត់​ (settings​)”។

សូមកត់​សម្គាល់ថា ប្រសិនបើ​អ្នក​លុបចោល​ cookie ឬ​បដិសេធការរក្សាទុក​ cookie​ នៅលើ​ឧបករណ៍​របស់អ្នក​ អ្នក​មិនអាចប្រើប្រាស់​សេវា​វែបសាយត៍​មួយចំនួនបានទេ​។​​

5.2 ប្រភេទ​នៃ​ cookies, cookies និងស្ថិតិ​ និង​ការកំណត់​ (settings) .

Cookies ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅលើ​សឺវើរ​របស់អ្នក​ នៅពេលអ្នក​រុករក​វែបសាយត៍​ គឺជា​ cookies​ ដែល​មានបំណង​តែមួយគត់​ក្នុងការ​បង្ក​លទ្ធភាព​ ឬសម្រួល​ដល់​ការ​បញ្ជូន​តាមអេឡិច​ត្រូនិក​ ឬ​ដែល​​ចាំបាច់​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​ដែល​អ្នក​កំពុង​ស្នើសុំ​ (cookies ភាសា​, login cookies ។ល។​)​ ឬ​​ cookies ស្ថិតិ​ ឬ​ cookies ផ្សេងទៀត​ ស្របតាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​។

នៅពេល cookies​ តម្រូវ​ឲ្យមានការយល់ព្រម​ពីអ្នក មុនពេល​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ យើង​ស្នើសុំ​ការយល់ព្រមនេះពីអ្នក​ តាមរយៈ​តំណភ្ជាប់ “ស្វែងរក​បន្ថែម​” ដែលបង្ហាញនៅ​លើ​ទំព័រ​ដំបូង​នៃវែបសាយត៍​ដែល​អ្នក​ចូល ដែលក្នុង​នោះ​មានការបញ្ជាក់​ច្បាស់ថា​ ដោយ​បន្ត​រុករក​វែបសាយត៍​ អ្នក​ទទួល​យក​ cookies ​ទាំងនេះ។​

5.2.1 តើ​ cookies ណាខ្លះ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​?

&Cookies ដែលចេញដោយ​អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ទិន្នន័យ​

Cookie ការពណ៌នា​ តើអ្នក​បដិសេធ​យ៉ាងដូចម្តេច​?​ ថិរវេលា​
Cookie តភ្ជាប់​ ជួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុងការ​ទទួល​បាន session ​​វិញ។​ សូម​មើល​ប្រការ​ 5.2.2 ៣០ ថ្ងៃ​

• Cookies ដែលចេញដោយ​ភាគី​ទីបី​

អ្នក​ចេញផ្សាយ​ cookie ការពណ៌នា​​ តើអ្នក​បដិសេធ​យ៉ាងដូចម្តេច​?​​ ថិរវេលា​​
Facebook, Twitter, LinkedIn Cookies តភ្ជាប់ ប្រការ​ 5.2.2 ៣០ ថ្ងៃ​​

• Cookie-uri statistice

អ្នក​ចេញផ្សាយ​ cookie​ ការពណ៌នា​​ តើអ្នក​បដិសេធ​យ៉ាងដូចម្តេច​?​​ ថិរវេលា

AT INTERNET idrxvr tmst

ស្ថិតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ចំនួននៃការចូលទស្សនា ចំនួនទំព័រដែលបានមើល សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើវែបសាយត៍ និងភាពញឹកញាប់ដែល cookiesត្រឡប់មកវិញ។

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 ខែ

Cookiesស្ថិតិត្រូវ​បានប្រើប្រាស់​ដើម្បីវាស់ចំនួន​នៃការចូលទស្សនា​ ចំនួន​ទំព័រ​ដែល​បានមើល​ សកម្ម​​ភាពរបស់អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅលើ​វែបសាយត៍​ និងភាពញឹកញាប់​ដែល​ cookies ត្រឡប់មកវិញ​។​​ ឧបករណ៍​ស្ថិតិ​​ដែលត្រូវ​បាន​​ប្រើ ​បង្កើតនូវ cookie មួយជាមួយនឹង​ឧបករណ៍កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ពិសេស​ (unique identifier) មួយ​ដែល​​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​រយៈពេលមិន​យូរជាង​ ១២ ខែ។ អាសយដ្ឋាន IP ​របស់អ្នកក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​​ផងដែរ​ដើម្បីកំណត់​ទីប្រជុំជន/ទីក្រុង​ដែល​អ្នក​កំពុង​ចូល​មើល​វែបសាយត៍។​ នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អនាមិក​ភ្លាមៗ​ ក្រោយ​ពី​ការប្រើប្រាស់​ ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​អាច​ត្រូវ​បានកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ជា​បុគ្គលណា​​ម្នាក់ឡើយ។​

ទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​លើ​ការ​ចូលទស្សនា​វែបសាយត៍​​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដោយ​អ្នកផ្តល់ AT INTERNET និងបន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​​ផ្ទេរ​ទៅកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ​ ក្នុង​ទម្រង់​សរុប​ និង​អនាមិក​នៅក្នុង​ web interface​ ដែល​មានតែអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ​​ប៉ុណ្ណោះ​ចូល​ប្រើប្រាស់​បាន។​ ទិន្នន័យ​ដែល​ប្រមូលបាន​ មិន​ត្រូវ​បានផ្ទេរ​ដល់ភាគីទីបី ឬ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់គោលបំណងផ្សេង​ឡើយ​។ អ្នកអាច​ប្លុក (block)​ cookies ​ទាំងនេះ​​ នៅគ្រប់ពេល​ ដោយ​ជ្រើសរើស​ចាកចេញ ដូច​ពណ៌នា​​ខាងក្រោម។​

5.2.2 តើអ្នក​លុបចោល​ cookies ​ទទួលការជូនដំណឹង​អំពី​ការរក្សាទុក​ cookies ឬ​ផ្លាស់ប្តូរ​ការកំណត់​ប្រាវសឺរ​ (browser settings​)​ របស់អ្នក​យ៉ាងដូចម្តេច?​

 • តើអ្នកលុបចោល​ cookies ដែល​រក្សាទុក​រួចហើយ​នៅលើ​កុំ​ព្យូទ័រ​របស់អ្នក​យ៉ាងដូចម្តេច​?​
  • នៅលើ​កន្លែង​ធ្វើការ​របស់អ្នក​៖​
  • នៅលើ​ដ្រាយ​ C:\ ជ្រើសរើស​ហ្វូលដឺរ​ Windows
  • បើក​ហ្វូលដឺរ​ “ហ្វាយល៍អ៊ីនធឺរណិតបណ្តោះអាសន្ន​ (Temporary Internet Files)​”
  • ជ្រើសរើស​ហ្វាយល៍​ទាំងអស់ (CTRL A)
  • ជ្រើសរើស​ជម្រើស​ “លុបចោល​”
 • តើអ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ការកំណត់​ប្រាវសឺរ​ (browser settings​) ដើម្បី​បដិសេធ​ ឬ​ទទួលការជូន​ដំណឹង​អំពី​​ការរក្សាទុក​ cookies យ៉ាងដូចម្តេច​?​
  • នៅក្នុងប្រាវសឺរ​​ Internet Explorer 5 (Microsoft)៖​ ជ្រើសរើស​ “Tools” រួច​បន្ទាប់មក “Internet Options”​។​ ចុចលើ​ tab “Security”​ បន្ទាប់មក​ “Custom level”​ និង​ស្ក្រូលចុះក្រោម (scroll down​) ​ទៅកាន់ផ្នែក​ “cookies”​។​​ បន្ទាប់មក ដើម្បី​ “អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ cookies ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅលើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​”​ សូមជ្រើសរើស​ “Ask”​ ដើម្បី​ទទួល​ការ​​​ជូនដំណឹង​ ឬ​ “Disable”​ ដើម្បី​​បដិសេធ​ cookies ​ទាំងអស់។​
  • នៅក្នុងប្រាវសឺរ​​ Internet Explorer 6, 7 ឬ​ 8 (Microsoft)៖​ ជ្រើសរើស​ “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, បន្ទាប់មក​កម្រិត​ដែល​អ្នក​ចង់​​ប្រើ​។
  • នៅក្នុង​ប្រាវសឺរ​ Firefox៖​ ចុចលើ​ “Tools” រួចជ្រើសរើស​ “Options”។​ នៅក្នុង​ tab “Privacy and security” ដកធីកចេញពី​ប្រអប់​ “Accept cookies from websites”។
  • នៅក្នុងប្រាវសឺរ​​ Chrome (Google)៖​ ចុច​ “Customize and control Google Chrome” រួចជ្រើសរើស​ “Settings”។ ក្រោម​ “Privacy and security” ចុចលើ​ “Content settings” និង​អនុញ្ញាត​ដល់​ “Block third-party cookies”។

 1. សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ / ទំនាក់ទំនង​

ស្របតាម​បទប្បញ្ញត្តិ​បច្ចុប្បន្ន​ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ចូល​ កែតម្រូវ​ លុបចោល​ និង​បដិសេធ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​។ អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ផ្ញើជូនអ្នក​ ហើយ​អ្នក​មានសិទ្ធិ​ផ្តល់​ការណែនាំ​សម្រាប់ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​ ក្រោយ​ពី​អ្នក​ទទួល​មរណភាព​។​​

Vសូមផ្ញើ​សំណើ​របស់អ្នក​ តាមរយៈ​ទម្រង់​ទំនាក់ទំនង​លើវែបសាយត៍​ https://startupper.typeform.com/to/ssp3Fy ។​

ឬទំនាក់ទំនង​៖​

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​៖​     TOTAL CAMBODGE

អាសយដ្ឋាន​៖​                អគារ ANINA ជាន់ទី​ ៦​ លេខ ២៤០ ផ្លូវ​ ២៧១​ B.P600 ភ្នំពេញ​ ១២៥១​ ប្រទេសកម្ពុជា​

ប្រទេស​៖​           កម្ពុជា​