ការ​​ជូនដំណឹង​ផ្លូវ​ច្បាប់ ​​និង​លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​នៃ​​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​


សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​វែបសាយត៍ https://www.startupper-of-the-year-challenge.total.com (“វែបសាយត៍​”). ។​ ដោយ​ភ្ជាប់​ទៅនឹង​វែបសាយត៍ អ្នក​ទទួលស្គាល់ថា អ្នក​បានអាន​ យល់​ និង​ទទួលយក​ ដោយ​គ្មាន​ការ​កំហិត​ ឬ​ការ​បម្រុង​ ទុក និងលក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ និង​គោល​នយោបាយ​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​​។​ សូមកត់សម្គាល់​ថា​ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចូលទស្សនាវែបសាយត៍​ផ្សេងទៀត​​របស់​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប​​ និងលក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​​ផ្សេងៗគ្នា​ ពាក់ព័ន្ធនឹង​គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ អនុវត្តចំពោះ​វែបសាយត៍​ទាំងនេះ​។​ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​អាន​ការជូនដំណឹង​ផ្លូវច្បាប់​នៃ​វែបសាយ​ត៍ទាំងនេះ​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​។​​

កម្ពុជា​
 1. អត្តសញ្ញាណ 

ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព​វែបសាយត៍ (តទៅនេះ​ហៅកាត់​ថា “ក្រុមហ៊ុន​”)៖​

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ TOTAL CAMBODGE

ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖​ អគារ​ ANINA ជាន់​ទី​ ៦ លេខ​ ២៤០ ផ្លូវ​ ២៧១​ B.P600 ភ្នំពេញ​ ១២៥១​ ប្រទេស​កម្ពុជា​

ប្រភេទ​ក្រុមហ៊ុន​៖​ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មានកម្រិត​
ដើមទុន​៖​ 9,830,000 ដុល្លារអាមេរិក​

បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង​ក្រុមហ៊ុន​៖​ 00004740

អ៊ីមែល​ / លេខ​ទូរសព្ទ​៖​ +(855) 23 218 630

នាយក​បោះពុម្ពផ្សាយ​៖​ Asif IQBAL

ការរចនា​ និង​ការរៀបចំ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​នៃ​វែបសាយត៍អ៊ីនធឺរណិត៖​

SAS AGORIZE ដែល​មាន​ដើមទុន​ចំនួន ​71​146€​​ ចុះបញ្ជី​នៅ​ Paris Trade and Companies Register​ ក្រោមលេខ ​530 774 439​ មាន​ទីស្នាក់ការ​​ចុះបញ្ជី​របស់ខ្លួន​នៅ​ 34 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012​ ប៉ារីស ប្រទេសបារាំង

ការផ្តល់​សេវា​វែបសាយត៍ (Hosting)​៖

Amazon Web Services, Copyright Agent/Amazon Web Services Amazon.com Legal Department 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 USA វែបសាយត៍៖ https://aws.amazon.com/

ក្រុមហ៊ុន​ទាំងឡាយ​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប​ មាន​អត្ថិភាព​ផ្លូវច្បាប់​ និង​ឋានៈផ្លូវ​ច្បាប់​ឯករាជ្យ​​ផ្ទាល់​របស់ខ្លួន​។ ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ផលិតវែបសាយត៍នេះ​គឺជា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប​។ “តូតាល់​” និង​ “តូតាល់​ គ្រុប​” ពេលខ្លះ ត្រូវ​បាន​​ប្រើ​នៅក្នុង​វែបសាយត៍នេះ​សម្រាប់​ភាព​ងាយស្រួល​ ដែលការយោង​នានា​ ជាធម្មតា​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ទៅ​ដល់ (TOTAL S.A.​) (ក្រុមហ៊ុន​មេ​)​ និង​ក្រុមហ៊ុន​សាខា​ និង​បុត្តសម្ព័ន្ធ​របស់ខ្លួន។ ដូចគ្នានេះដែរ ពាក្យ “យើង​ (we)”, “យើង​ (us)”, “របស់យើង (our​)​” ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​យោង​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​របស់ក្រុមហ៊ុន​​តូតាល់​ គ្រុប​ ជាទូទៅ ឬ​ដល់​បុគ្គល​​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ធ្វើការ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប​។​ ពាក្យ​ទាំងនេះ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ផងដែរ​ ប្រសិនបើ​វាមិនបម្រើឲ្យ​គោលបំណង​សំខាន់ណាមួយដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់​ទេនោះ​។​ វាមិនអាច​ត្រូវ​បានសន្និដ្ឋាន​ពី​ពាក្យ​ទាំងនេះ​ថា TOTAL S.A. ឬ​សាខា ឬបុត្តសម្ព័ន្ធ​ណាមួយ​របស់ខ្លួន​ មានការពាក់ព័ន្ធ​នៅក្នុង​អាជីវកម្ម​ និង​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេង​ទៀត​ណាមួយ​របស់​ក្រុមហ៊ុនតូតាល់​ គ្រុប​ឡើយ​។​

 1. កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​

2.1 គោលការណ៍​៖​

រាល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារ​ទាំងអស់ (អត្ថបទ រូបភាព​ជីវចល ឬ​រូបភាព​គ្មានចលនា​ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ សំឡេង រូបថត​ ចំណេះ​ធ្វើ ឬ​ផលិតផល​មានឈ្មោះ​) ដែល​រក្សាទុក​នៅក្នុង​វែបសាយត៍ ព្រមទាំង​សមាសធាតុ​ទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បានបង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​វែបសាយត៍​ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទូទៅ​​របស់វា គឺជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ក្រុមហ៊ុន​ ឬបណ្តាក្រុមហ៊ុន​នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូតាល់ គ្រុប ឬ​ស្ថិតក្រោមសិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ ថតចម្លង ឬផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សាធារណជនដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់នូវ​សិទ្ធិ​ទាំងនោះ។​ ព័ត៌មាន​នេះ ឯកសារ​ និង​វត្ថុ​នានា​ ស្ថិតក្រោមច្បាប់​ទាំងឡាយដែល​ការពារ​សិទ្ធិ​ថតចម្លង ដរាបណា​វា​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​សម្រាប់សាធារណជន​ តាមរយៈវែបសាយត៍នេះ។ មិនមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិ​ណាមួយ​ ក្រៅពី​ការចូលមើល​វែបសាយត៍​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដល់​ភាគីណាមួយ​ឡើយ ទាក់ទងនឹង​សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា។​ ការថតចម្លង​ឯកសារ​វែបសាយត៍​ត្រូ​វបាន​អនុញ្ញាតជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​​តែ​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ជាឯកជន​ប៉ុណ្ណោះ។​ ការថតចម្លង​ ឬការប្រើប្រាស់​ណាមួយ​នូវ​សេចក្តីចម្លង​ដែល​ធ្វើឡើង​សម្រាប់គោលបំណង​ផ្សេង​ទៀត​​ ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​ជាផ្លូវ​ការ​ និង​ត្រូវ​មានការ​អនុញ្ញាត​ផ្លូវ​ការ​ជាមុន​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន។​ ក្នុង​គ្រប់ករណី​ទាំងអស់ ការថតចម្លង​ដែលមានការ​អនុញ្ញាត​នូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​រក្សាទុក​នៅក្នុង​វែបសាយត៍​នេះ ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់​ប្រភព​ និង​ធ្វើការយោង​ឲ្យ​បានគ្រប់គ្រាន់​ ទាក់ទងនឹង​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ។​

2.2 សញ្ញាសម្គាល់​

លើកលែងតែ​មានចែង​ផ្សេងពីនេះ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ រូបសញ្ញា ផលិតផល​ និ​ងម៉ាកសញ្ញា​​ដែល​លើក​ឡើ​ងនៅក្នុង​វែបសាយត៍​ គឺ​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ក្រុមហ៊ុន ឬ​បណ្តាក្រុមហ៊ុន​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់​ គ្រុប​ ឬ​ស្ថិតក្រោម​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ ថតចម្លង ឬ​តំណាង​/ផ្សព្វផ្សាយ​​ចំពោះ​សាធារណជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​​ផ្តល់​នូវសិទ្ធិ​ទាំងនេះ។​ អ្នក​​មិន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​អ្វី​ដែល​បាន​រៀបរាប់ខាងដើម​ ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍​​ជាមុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ឡើយ​។​​

2.3 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​

ក្រុមហ៊ុន​គឺជា​អ្នក​ត្រួតពិនិត្យ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​លើ​វែបសាយត៍​ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​គឺជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​នៃ​វែបសាយត៍​ទាំងឡាយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង។​ អ្នក​មិន​អាច​ដកស្រង់ ឬ​ប្រើ​ប្រាស់​ឡើងវិញ​នូវ​ចំណែក​សំខាន់​ណាមួយ ​ទាំងផ្នែក​គុណភាព និង​​បរិមាណ នៃ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ឡើយ រួមទាំង​សម្រាប់​​គោលបំណង​ឯកជន។​


 1. ភារ​កិច្ច​របស់អ្នក​ប្រើប្រាស់​

3.1 សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​

អ្នកចូលទស្សនាវែបសាយត៍នីមួយៗដែលផ្តល់​ព័ត៌មាន ផ្តល់ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នូវ​សិទ្ធិ​ដែល​អាច​ផ្ទេរ​បានទាំង​អស់​ ទាក់ទងនឹង​ព័ត៌មាន​ដូចពោល និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ។​ ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់ដោយ​អ្នកចូល​ទស្សនា​​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​មិនសម្ងាត់។​ ប៉ុន្តែ ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់​​ឲ្យ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដូចកំណត់​ដោយ​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ ដែលមានន័យថា យើង​សន្យា​ដំណើរ​ការ​ព័ត៌មានដូចពោល​ ស្របតាមគោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​វែបសាយត៍នេះ។​ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/km/policy,  care se aplică acestui Site.

3.2 អនុលោមភាពតាម​ច្បាប់​

អ្នកចូលទស្សនាវែបសាយត៍នេះ​នីមួយៗ​ក៏​បញ្ជាក់​ផងដែរថា​ គាត់ ឬ​នាង​គោរពតាម​វិធានការ​ទាំងនេះ​ និងច្បាប់​ជាធរមាន និងជាពិសេស៖​

 • មានសមត្ថភាព និង​មធ្យោបាយ​ដែល​ចាំបាច់​ដើម្បី​ចូលមើល​វែបសាយត៍​ និង​ប្រើប្រាស់​វា។​
 • បានផ្ទៀងផ្ទាត់​ថា ការកែសម្រួល​ទម្រង់​​ IT (IT configuration​) ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ មិន​មាន​មេរោគ​ណាមួយ​ និង​ថា វា​ដំណើរការ​ល្អ​ទាំងស្រុង។​
 • ផ្តល់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន និង​ដៃគូ ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ នូវ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ (ក្រៅពី​ទិន្នន័យ​ដែលមានលក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​)។​
 • ត្រូវ​តែ​រក្សា​ការសម្ងាត់ និង​ទទួលខុសត្រូវ​ជាលទ្ធផល​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​ និងសុវត្ថិភាពនៃ​កូដ និង​ពាក្យសម្ងាត់​សម្រាប់​ការចូល​ប្រើប្រាស់​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​អាច​ផ្ញើ​ឲ្យ​អ្នក​ដើម្បី​ចូល​ប្រើប្រាស់​ផ្នែក​ជាក់លាក់នានា​។ ក្រុមហ៊ុន​រក្សាសិទ្ធិ​ផ្អាក​សិទ្ធិ​ចូលប្រើប្រាស់​របស់អ្នក​ចំពោះ​វែបសាយត៍​ ក្នុងករណី​មាន​ការប្រើប្រាស់ដោយ​​បន្លំ ឬ​ការ​ប៉ុនប៉ង​ប្រើប្រាស់​ដោយ​បន្លំ​នូវ​សិទ្ធិ​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់ដូចពោល​​។​​​


 1. តំណភ្ជាប់ Hypertext (hypertext links)

4.1 ការបើកដំណើរការ​តំណភ្ជាប់​ (Activation of links)

ក្រុមហ៊ុន​បដិសេធជាផ្លូវការ​នូវ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ណាមួយ​ ទាក់ទងនឹង​ខ្លឹមសារ​នៃ​វែបសាយត៍​ទាំង​ឡាយ​​ដែលខ្លួន​ផ្តល់​តំណ​ភ្ជាប់​។​ តំណភ្ជាប់​ដូចពោល​ត្រូវ​បានផ្តល់ជូន​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​វែបសាយត៍នេះ​ជាសេវា។ សូម​មើល​ ​លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ និងគោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការការពារ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់​វែបសាយត៍​ ដើម្បីស្វែងយល់​អំពី​ការអនុវត្តរបស់វា។ សេចក្តីសម្រេច​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​តំណភ្ជាប់ ត្រូ​វបាន​ប្រើប្រាស់​ទាំងស្រុង​​ដោយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់វែបសាយត៍។ យើងអាច​កែប្រែ ឬ​លុបចោល​តំណភ្ជាប់លើ​វែបសាយត៍នេះ​ នៅគ្រប់ពេលវេលា។​

4.2 ការអនុញ្ញាត​តំណភ្ជាប់

ប្រសិនបើ​អ្នក​មានបំណង​បង្កើតតំណភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យ​ (hypertext​ link​) ទៅនឹង​វែបសាយត៍នេះ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទទួល​បានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ជាមុន​​ពីក្រុមហ៊ុន​ ដោយ​ប្រើ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់ នៅចុង​​បញ្ចប់​​នៃ​ឯកសារនេះ។​


 1. សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការ (Formal notice) 

5.1 ព័ត៌មាន​

ព័ត៌មាន​ (“ព័ត៌មាន​”) ដែល​មាននៅលើ​វែបសាយត៍នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដោយ​សុទ្ធចិត្ត។​

ព័ត៌មាននេះ​ត្រូវ​បានចាត់​ទុក​ថា​ត្រឹមត្រូវ​ នៅពេល​វាត្រូវ​បាន​​បោះពុម្ព​នៅលើ​វែបសាយត៍​។​ ទោះជាយ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ​ ក្រុមហ៊ុន​មិន​អះអាង ឬ​ធានា​ថា ព័ត៌មាន​នេះ​​មានលក្ខណៈលម្អិត​ ឬ​សុក្រឹត​ឡើយ​។ អ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ហានិភ័យ​​ទាំងអស់​ដែលកើតឡើង​ពី​ការ​ពឹងផ្អែក​របស់អ្នក​លើ​ព័ត៌មាននេះ​។ ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រូវ​បានផ្តល់​ឲ្យ​ ផ្អែកលើ​លក្ខខណ្ឌ​ថា អ្នក​ ឬបុគ្គល​ផ្សេងទៀត​ណាមួយ​ដែល​ទទួល​វា​អាច​កំណត់​ផលប្រយោជន៍​របស់វា​សម្រាប់គោលបំណង​ជាក់លាក់​មុនពេល​ប្រើប្រាស់។​ ទោះក្នុង​ករណី​ណាក៏ដោយ​ ក្រុម​ហ៊ុន​នឹង​មិនទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការខូចខាត​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការពឹងផ្អែក​លើ​ព័ត៌មានដូចពោល​ ការប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ ឬ​ការ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ដែល​ព័ត៌មានយោងដល់​ឡើយ​។​

ព័ត៌មាននេះ​នឹង​មិនត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជាអនុសាសន៍​ក្នុងការ​​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ ផលិតផល​ នីតិវិធី​ បរិក្ខារ​ ឬ​រូបមន្ត​ ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម​ សិទ្ធិថតចម្លង ឬ​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ចុះបញ្ជី​ឡើយ​​។​ ក្រុមហ៊ុន​បដិសេធ​ទំនួលខុសត្រូវ​ច្បាស់លាស់ ឬមិនច្បាស់លាស់​ណាមួយ​ ក្នុងករណីដែល​ការប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន ផ្ទុយ​នឹង​ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម​ សិទ្ធិថតចម្លង ឬ​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ចុះបញ្ជី​។​

ក្រុមហ៊ុន​​ និង​សាខា ឬបុត្តសម្ព័ន្ធ​​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ទាំងអស់​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់ គ្រុប ច្រានចោលទាំងស្រុង​នូវ​ការ​បកស្រាយ​ណាមួយ​ដែល​អាច​​បញ្ជ្រាប​ខ្លឹមសារ​នៃវែបសាយត៍​របស់ខ្លួន​ក្នុងការ​ទិញ​សំណើផ្តល់ ឬ​ការញុះញង់ឲ្យ​ទិញភាគហ៊ុន ឬ​មូលបត្រ​ចុះបញ្ជី ឬមិន​ចុះបញ្ជី​ដែល​អាច​ជួញដូរបាន​​ផ្សេងទៀត។​

មិនមានការធានាច្បាស់លាស់ ឬមិនច្បាស់លាស់​ណាមួយ​ត្រូវ​បានផ្តល់ឲ្យ ទាក់ទងនឹង​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​បានផ្តល់ ឬ​ភាពសមស្រប​នៃ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​គោលបំណងជាក់លាក់​ណាមួយ ព្រមទាំង​ផលិតផល​ទាំងឡាយ​ដែល​ព័ត៌មាន​ដូចពោល​យោងដល់ឡើយ។​ ទោះក្នុងករណី​ណាក៏ដោយ​ ក្រុមហ៊ុន​មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន​កម្ម​ ឬ​កែតម្រូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅលើ​អ៊ីនធឺរណិត​ ឬសឺវើរវែបសាយត៍​របស់ខ្លួន​ឡើយ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន​រក្សាសិទ្ធិ​កែប្រែ ឬកែតម្រូវ​ខ្លឹមសារ​នៃវែបសាយត៍​របស់ខ្លួន​ នៅពេលណាក៏បាន​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​មានការជូនដំណឹង​ជាមុនឡើយ។​

5.2 ភាពអាច​រកបាន.

ក្រុមហ៊ុន​មិន​ធានាថា វែបសាយត៍​នេះ​នឹងដំណើរ​ការ​ដោយ​គ្មាន​ភាពរអាក់រអួល​ឡើយ​ ឬ​ថា​ សឺវើរ​ដែល​ធានា​នូវ​​ការចូលប្រើប្រាស់​វែបសាយត៍​ដំណើរការល្អ​ និង/ឬ​វែបសាយត៍​របស់​ភាគីទីបី​ដែលតំណភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យ​យោងដល់​ មិន​មាន​មេរោគនោះទេ​។​​


 1. បច្ចុប្បន្ន​ភាពនៃ​ ខ និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃការ​ប្រើប្រាស់​នៃ​វែបសាយត៍​ និងច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ 

ក្រុមហ៊ុន​អាច​ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម​លក្ខខណ្ឌ​នៃការ​ប្រើប្រាស់​វែបសាយត៍​ទាំងនេះ​ នៅគ្រប់ពេលវេលា។​ ​ជាលទ្ធផល​ អ្នកត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ឲ្យ​យោងជាទៀងទាត់​ដល់​លក្ខខណ្ឌ​នៃការប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ​បំផុត​ ដែល​មានសុពលភាព។​​ លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​នៃការប្រើប្រាស់​វែបសាយត៍​ទាំងអស់​ស្ថិតក្រោម​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ។​


 1. ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទំនាក់ទំនង 

ប្រសិនបើ​អ្នក​មានសំណួរ​ណាមួយ​អំពី​ លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​ សូមបំពេញ​ទម្រង់​ទំនាក់ទំនង​ https://startupper.typeform.com/to/ssp3Fy លើ​វែបសាយត៍​ ឬ​តាម​ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង​ខាងក្រោម​៖​

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​៖​ TOTAL CAMBODGE

ឈ្មោះ​ផ្នែក​៖​ ធនធាន​មនុស្ស និងរដ្ឋ​បាល​

អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ ANINA ជាន់ទី​៦ លេខ​ ២៤០ ផ្លូវ​ ២៧១​ B.P600 ភ្នំពេញ​ ១២៥១​ ប្រទេសកម្ពុជា​

ប្រទេស​៖​ កម្ពុជា​


 1. ប្រភព​រូបថត និងវីដេអូ​ 

 © BETC