CUỘC THI THỬ THÁCH KHỞI NGHIỆP CỦA NĂM DO TOTAL VIỆT NAM TỔ CHỨC

Đã tìm ra chủ nhân giải thưởng “Nhà khởi nghiệp của năm bởi Total” Xin chúc mừng 3 dự án xuất xắc nhất của cuộc thi, dự án đạt giải “Nữ Doanh nhân hàng đầu” và dự án xuất sắc nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cảm ơn tất cả các thí sinh đã cùng Total làm nên thành công của cuộc thi. Hãy quay lại trang web thường xuyên để có thêm thông tin cho thách thức lần sau.

Quy định

Thể lệ cuộc thi 

Nhà Khởi Nghiệp Của Năm tài trợ bởi TOTAL
-
VIỆT NAM- Phiên bản 2018-2019

Điều 1: Đơn vị tổ chức
Điều 2: Cuộc thi
Điều 3: Tiêu chuẩn và Điều kiện tham gia
Điều 4: Hồ sơ ứng viên
Điều 5: Thực hiện thử thách
Điều 6: Sự bổ sung cho Big Winners Lable của khu vực
Điều 7: Dữ liệu cá nhân
Điều 8: Quyền thông tin và Quyền đối với hình ảnh và sự giống nhau
Điều 9: Sự sỡ hữu và Quyền sỡ hữu
Điều 10: Bảo mật
Điều 11: Trách nhiệm
Điều 12: Tra cứu thể lệ cuộc thi
Điều 13: Đạo đức, Tuân thủ, Chống tham nhũng
Điều 14: Tuân thủ các hình thức xử phạt kinh tế quốc tế
Điều 15: Chấp nhận các quy tắc
Điều 16: Ngôn ngữ của cuộc thi
Điều 17: Quy tắc chứng cứ
Điều 18: Yêu cầu bồi thường
Điều 19: Độc lập
Điều 20: Hiệu lực
Điều 21: Luật điều chỉnh - Tranh chấp

Điều 1: Đơn vị tổ chức

 “Nhà khởi nghiệp của năm tài trợ bởi Total” Việt Nam - phiên bản 2018-2019 là cuộc thi do Công ty TNHH Total Việt Nam tổ ​​chức, một Công ty có số vốn điều lệ là 253.590.000.000, mã số doanh nghiệp 3600258817 ​​và có trụ sở chính tại Lô số 3, Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Đơn vị Tổ chức”).

Điều 2: Cuộc thi

Nhà khởi nghiệp của năm tài trợ bởi Total” Việt Nam - phiên bản 2018-2019 là cuộc thi với quy mô toàn quốc nhằm xác định, nâng cao và đồng hành cùng các Dự án tốt nhất để thành lập hoặc phát triển các doanh nghiệp (sau đây gọi là “Cuộc Thi”). Tham vọng của cuộc thi này là đồng hành cùng với các Dự án có mục tiêu hướng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Cuộc thi này không dựa vào cơ hội để xác định những người vào chung kết và người được trao giải. Thể lệ Cuộc thi quy định các quy tắc áp dụng cho Cuộc thi (sau đây là “Thể lệ Cuộc thi”). Đơn vị Tổ chức có quyền sửa đổi Thể lệ Cuộc thi này và các điều khoản quy định tại đây vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3: Điều kiện tham gia và tiêu chuẩn đủ điều kiện

3.1 - Ứng viên

Cuộc thi được tổ chức miễn phí cho bất kỳ người nào từ ba mươi lăm (35) tuổi trở xuống vào ngày nộp đơn và có Dự án thành lập doanh nghiệp hoặc quản lý một doanh nghiệp đã được thành lập trong hai (2) năm trở lại đây tính từ ngày nộp đơn.

Bất kỳ người nào đáp ứng các tiêu chí này và đăng ký trên website (Điều 4) được coi là một ứng viên cho Cuộc thi (sau đây gọi là “Ứng viên”).

Cuộc thi không dành cho nhân viên của tập đoàn Total, hoặc những người thân của nhân viên tập đoàn Total hoặc  người được coi là thành viên của Ban giám khảo (5.2) hoặc là Đại sứ của Cuộc thi.

Ở đây, “người thân” nghĩa là bất kỳ thành viên nào trong gia đình của nhân viên Total, như vợ/chồng hoặc bạn đời, cha mẹ, con cái, anh chị em, cháu gái hoặc cháu trai, chú bác hoặc cô dì, ông bà, cháu của người đó, vợ/chồng hoặc bạn đời của một thành viên gia đình, hoặc bất kỳ người nào có mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự khách quan của một quyết định.

Đơn vị Tổ chức sẽ xem bất kỳ ứng viên nào thuộc truonwgf hợp trên là không hợp lệ.

Tập đoàn Total là một nhóm bao gồm Total Việt Nam và bất kỳ pháp nhân nào:

 •     Nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết trong các cuộc họp của Total Việt Nam;
 •     Mà Total Việt Nam hoặc một tổ chức là công ty liên kết của công ty đề cập ở điểm liền trên đây nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết trong các cuộc họp.

Trong trường hợp Ứng viên là người chưa thành niên, người đó sẽ được cho là đã được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, để tham gia Cuộc thi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của ứng viên là người chưa thành niên đồng ý và đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của Thể lệ Cuộc thi.

Trong trường hợp ứng viên biết một thành viên của ban giám khảo, mỗi người phải ký cam kết về bảo mật và không thông đồng.

Cuộc thi được tổ chức bởi Total Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của các sáng kiến ​​tại địa phương. Về mặt này, Ứng viên phải là công dân của quốc gia nơi họ nộp hồ sơ.và French Polynesia, sự tham gia chỉd

Các thí sinh đã thi đấu trong phiên bản đầu tiên của “Nhà khởi nghiệp của năm tài trợ bởi Total” Việt Nam - 2015-2016, có thể tham gia một lần nữa ngoại trừ ba (3) người thắng cuộc ở mỗi quốc gia là không thể đăng ký lại.

3.2 – Dự án

Dự án hợp lệ (sau đây gọi là “Dự án”) là dự án đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 •      là một Dự án thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam và được thực hiện trong vòng tối đa sáu (6) tháng sau khi xác định được người chiến thắng; thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của Đơn vị Tổ chức phụ thuộc vào các hạn chế [trong việc thành lập doanh nghiệp] tại ở quốc gia này,

hoặc là,

 •      là một doanh nghiệp đã được thành lập tại Việt Nam trong hai (2) năm trở lại đây. Ngày thành lập tương ứng với ngày đăng ký cam kết.

3.3 - Cam kết của Ứng viên

Ứng viên cam kết cung cấp tất cả các tài liệu chứng minh cần thiết và chấp thuận, không bảo lưu, mọi điều khoản của Điều lệ Cuộc thi và tuân thủ luật, quy định và nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho Cuộc thi ở quốc gia nơi ứng viên đăng ký.

Cuộc thi này đang được tổ chức độc lập và đồng thời ở các quốc gia khác nhau. Một ứng cử viên có nhiều quốc tịch chỉ có thể tham gia trong một Cuộc thi và chỉ có thể đề xuất một Dự án. Trong trường hợp một ứng viên tham gia đồng thời nhiều Cuộc thi hoặc với nhiều hơn một Dự án, Đơn vị Tổ chức có quyền nhận định rằng ứng viên đó không hợp lệ và hủy bỏ tư cách ứng viên trong tất cả các Cuộc thi mà họ đã tham gia.

Đơn vị Tổ chức Cuộc thi có quyền thực hiện tất cả các xác minh cần thiết về việc tuân thủ với các tiêu chuẩn đủ điều kiện của ứng viên. Bất kỳ đăng ký nào dựa trên thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc gian lận sẽ không được tính đến và sẽ dẫn đến việc tham gia của ứng viên là vô hiệu.

Điều 4: Nộp hồ sơ ứng viên

4.1 Thời gian nộp hồ sơ ứng viên

Thời gian nộp hồ sơ ứng viên sẽ diễn ra từ 14:00 (GMT+7) ngày 09/10/2018 đến 14:00 ngày 13/11/2018 (GMT+7). Bất kỳ hồ sơ nào được nộp sau này, sẽ được xem là vô hiệu và không được xem xét đến.

Việc nộp hồ sơ được thực hiện thông qua một nền tảng trực tuyến có thể truy cập tại địa chỉ sau: https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (sau đây gọi là “Website”). Ở các vùng mà truy cập internet không phổ biến rộng rãi, Total Việt Nam có quyền cung cấp máy tính tự phục vụ và việc này không được xem là một lợi thế cho người sử dụng. Các hồ sơ ứng viên sẽ được nộp theo cách tương tự thông qua Website và sau đó sẽ tuân theo theo quy trình lựa chọn tương tự như các hồ sơ ứng viên khác.

4.2 Đăng ký và tạo hồ sơ ứng viên

Việc đăng ký trên Website để có thể nộp hồ sơ ứng viên là cần thiết.

Tại thời điểm đăng ký, Ứng viên sẽ cung cấp họ, tên và địa chỉ e-mail mình. Sau đó, Ứng viên phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Website và Quy định về Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân và Thông Tin Người Sử Dụng của Total Việt Nam. Các bước này sẽ cho phép tài khoản của Ứng viên được tạo tự động và Ứng viên sẽ nhận được xác nhận về việc khởi tạo này bằng e-mail.

Ứng viên có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào tại Website Cuộc thi thông qua phần “cài đặt” trong tài khoản của Ứng viên; sau đó Ứng viên sẽ nhận được một e-mail xác nhận việc xóa tài khoản. Thí sinh cũng có thể xóa hồ sơ ứng viên của mình nếu muốn thông qua phần “Tham gia”, bằng cách nhấp vào nút “xóa ứng cử của tôi”. Một thông báo sau đó sẽ xuất hiện trong phần này để xác nhận việc xóa hồ sơ, sẽ không có e-mail gửi để xác nhận việc xóa.

Để tạo hồ sơ ứng viên, ứng viên phải trả lời bảng câu hỏi, cung cấp thông tin và tài liệu được yêu cầu, bao gồm cả số điện thoại di động của họ. Tất cả các trường thông tin có mục nhập được yêu cầu phải được hoàn thành để hồ sơ có hiệu lực. Nếu ứng cử viên không có tất cả thông tin có sẵn để tạo hồ sơ, Ứng viên có thể kết nối lại với phần “Ứng viên” để hoàn thành hoặc sửa đổi cho đến khi hết thời hạn nộp hồ sơ.

Ứng viên sẽ được thông báo về các giai đoạn của Cuộc thi bằng e-mail hoặc bằng SMS; Đơn vị Tổ chức có quyền không thực hiện việc thông báo bằng SMS tại các quốc gia nơi mà giải pháp này không thể thực hiện, mà không cần phải chứng minh lý do tại sao.

Điều 5: Triển khai Cuộc thi

5.1: Lọc hồ sơ ứng viên và bình chọn của công chúng

Giai đoạn lọc hồ sơ sẽ được thực hiện trước so với việc công bố một bản tóm tắt ngắn gọn về hồ sơ của Ứng viên trên Website. Trong giai đoạn này, Đơn vị Tổ chức có quyền loại trừ khỏi quá trình lựa chọn bất kỳ hồ sơ nào chưa hoàn chỉnh hoặc không phù hợp với Thể lệ Cuộc thi và Quy tắc ứng xử của Total.

Việc lọc hồ sơ sẽ được dựa trên các tiêu chuẩn đăng kí Cuộc thi được nêu trong Thể lệ Cuộc thi.

Các hồ sơ hoàn chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn đủ điều kiện sau đó sẽ được công bố trên Website và sẽ được bình chọn bởi công chúng (“Chia sẻ cho lượt thích”) bằng một mô tả ngắn được đăng trên Website và được điền bởi Ứng viên bằng ngôn ngữ mà Ứng viên đã chọn. Công chúng có thể bầu chọn trên Website theo cách sau:

Việc bỏ phiếu công khai “Chia sẻ cho lượt thích” sẽ kéo dài trong hai (2) tuần, tương đương mười lăm (15) ngày. Điểm số thu được sẽ cho phép Đơn vị Tổ chức để đánh giá mức độ tương tác công nghệ và quan tâm đối với khởi nghiệp hoặc ý tưởng đối với cộng đồng. Điểm số này sẽ được tính trong đánh giá tổng thể của các ứng viên (xem 5.2).

Cụm từ “Chia sẻ cho lượt thích”: ứng viên sẽ được gửi qua e-mail bài đăng của Đơn vị Tổ chức có chứa liên kết đến trang mô tả của Dự án của ứng viên trong mô-đun “Chia sẻ cho lượt thích” của trang web Cuộc thi của Total Việt Nam. Ứng viên, nếu muốn, có thể quảng bá bài đăng này trên phương tiện truyền thông xã hội. Người theo dõi của họ (nghĩa là người dùng đăng ký nhận tin tức của Ứng viên qua (các) tài khoản mạng xã hội của Ứng viên - Facebook, Twitter, LinkedIn, v.v.) hoặc bất kỳ người nào muốn hỗ trợ Ứng viên, sau đó nhấp vào liên kết tới trang mô tả cho Dự án (ý tưởng hoặc khởi nghiệp) trong mô-đun “Chia sẻ cho lượt thích” trên trang web Cuộc thi của Total Việt Nam và nhấp vào biểu tượng “Thích” (hoặc tương tự) để bỏ phiếu cho Dự án. Trước khi có thể hỗ trợ Dự án được đề cập, Người theo dõi phải đăng ký trên trang web hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội của họ, điền đầy đủ họ, tên và địa chỉ e-mail, chấp nhận Điều khoản sử dụng của Website, Quy định về Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân và Thông Tin Người Sử Dụng của Total Việt Nam. Một người theo dõi hoặc khách truy cập có thể “thích” tối đa tổng cộng 3 Dự án.

Số lượt Thích cho mỗi dự án trong mô-đun “Chia sẻ cho lượt thích” của Website sẽ được chuyển đổi thành điểm số; điểm này sẽ được tính 10% trong tổng số điểm cho Dự án.

Chỉ có các phiếu bầu được thực hiện thông qua mô-đun “Chia sẻ cho lượt thích” của Website mới được tính điểm. Thí sinh có thể phổ biến Dự án của mình như mong muốn, để tối đa hóa cơ hội cho lượt “Thích” trong Cuộc thi tại Việt Nam. Tuy nhiên,  Đơn vị Tổ chức từ chối tất cả trách nhiệm về cách thức mà Ứng viên phổ biến Dự án của mình. Ngoài ra, nếu Ứng viên có Người theo dõi hoặc người dùng web khác “thích” bài đăng của Ứng viên trên phương tiện truyền thông xã hội chứ không phải trên mô-đun “Chia sẻ để thích” của Website của Cuộc thi, Đơn vị Tổ chức sẽ không thể thêm những Lượt thích này vào tổng điểm hoặc lý giải nguồn gốc của những Lượt thích này và do đó sẽ không có giá trị khi tính “Chia sẻ cho lượt thích” hoặc cho tổng điểm.

5.2: Lựa chọn ứng viên

Nguyên tắc chung là, ở tất cả các giai đoạn của quá trình lựa chọn, sự phù hợp với các giá trị đạo đức của Tập đoàn Total phải được xem xét. Tương tự như vậy, sự tồn tại thực tế và sự rõ ràng của hồ sơ ứng viên là các tiêu chí thiết yếu để có thể đánh giá khả năng của ý tưởng hoặc khởi nghiệp sẽ được triển khai. Cuối cùng, khi xem xét ý tưởng hoặc startup, ban giám khảo sẽ đặc biệt chú ý đến các khía cạnh môi trường và an toàn.

Mỗi hồ sơ sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

 1.      Tác động xã hội

Khả năng tạo ra giá trị bền vững và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương (tạo việc làm, thay thế hàng nhập khẩu, tham gia vào phát triển giáo dục, cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương, v.v…). Khả năng dự đoán các nhu cầu không được đáp ứng, nếu có, và để đáp ứng sự thiếu hụt này thông qua các nhiệm vụ phòng ngừa, sửa chữa hoặc bù đắp. Tác động xã hội có thể liên quan đến một cộng đồng nhất  định hoặc toàn bộ xã hội. Tác động xã hội không chỉ là mô tả về hành động mà một tổ chức thực hiện mà còn là sự mô tả về tính thực tế có thể đo lường được bởi các tác động, thay đổi, kết quả, tác động hoặc hậu quả do một tổ chức và/hoặc Dự án/ Ý tưởng tạo ra.

 1.      Tính đổi mới

Đổi mới có nghĩa là cung cấp các giải pháp mới và/hoặc giải pháp công nghệ (nhưng không chỉ là giải pháp công nghệ) để đối phó với những khó khăn gặp phải trong nước từ quan điểm xã hội. Đổi mới không nhất thiết mang nghĩa là cách mạng, nó có thể mang nghĩa gia tăng, nghĩa là cải thiện những gì đã tồn tại, hoặc căn bản, nghĩa là có thể là tạo ra một sự thay đổi hàng loạt. Tính đổi mới cũng có thể liên quan đến cách thức mà startup hoặc các startup trong tương lai tác động đến cách mà họ hành động, nghĩa là cách thức quản trị được đề xuất, các hình thức tổ chức mới, v.v…

 1.      Khả năng phát triển và tính khả thi

Cuộc thi mong muốn đồng hành cùng với các ý tưởng cũng như là các startup dưới 2 năm. Điều quan trọng đối với  Đơn vị Tổ chức là ý tưởng và startup sẽ có thể phát triển. Đối với một ý tưởng, việc mô tả chính xác nhất có thể về hành động đầu tiên sẽ được thực hiện sẽ giúp đánh giá tính khả thi của ý tưởng này, và xác định “sản phẩm khả thi tối thiểu”. Đối với một starup dưới 2 tuổi, đó là tiềm năng phát triển, khả năng của startup bước vào giai đoạn tăng trưởng của mình, sự tăng trưởng về quy mô của doanh nghiệp sẽ được theo dõi.

Đơn vị Tổ chức có quyền sửa đổi các tiêu chí này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho các ứng viên về sự thay đổi này bằng cách cập nhật trên Website có liên quan.

5.2.1 Giai đoạn đầu tiên của việc lựa chọn các hồ sơ ứng viên

Các hồ sơ sẽ được chấm điểm dựa trên điểm tổng bao gồm lượt bầu của công chúng và điểm số tự động được chấm từ bảng câu hỏi nêu tại Điều (4.2).

Được phát triển bởi một nhóm cố vấn chuyên về đánh giá các startup, bảng câu hỏi hướng đến phân bổ một cách khách quan khách quan, điểm số trưởng thành dựa trên giai đoạn phát triển của Dự án và phân bổ điểm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Một số câu hỏi nhất định, gắn liền với ba tiêu chí đánh giá được mô tả tại Điều 5.2, sẽ được tính điểm cao hơn để những câu hỏi này chiếm điểm số đáng kể hơn về điểm số.

Do đó, tổng số điểm bao gồm:

- Điểm tự động từ bảng câu hỏi chiếm tỷ lệ (90%)

- Lượt bầu của công chúng chiếm tỷ lệ (10%)

5.2.2 Giai đoạn thứ hai của việc lựa chọn các hồ sơ ứng viên (chuyên gia kinh doanh xã hội)

Đơn vị Tổ chức sẽ xác định 100 hồ sơ ứng viên tốt nhất, hoàn chỉnh và tuân thủ tiêu chí đủ điều kiện của Total Việt Nam, được nghiên cứu trên cơ sở cá nhân bởi các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh xã hội. Bất kỳ hồ sơ nào có số điểm bằng nhau trong số 100 tốt nhất cũng sẽ được đưa vào các hồ sơ được nghiên cứu bởi các chuyên gia kinh doanh xã hội.

Nếu ít hơn một trăm (100) hồ sơ được nộp trong thời gian mở cho các ứng viên, tất cả các hồ sơ của ứng viên sẽ được xem xét bởi cá chuyên gia.

Trong trường hợp có các hồ sơ có điểm bằng nhau ở vị trí thứ 100, Đơn vị Tổ chức có quyền đưa các hồ sơ có điểm bằng nhau này vào Top 100 sẽ được hiển thị trên Website. Trong trường hợp có quá nhiều hồ sơ chấm điểm bằng nhau, Đơn vị Tổ chức có quyền phân tách điểm số bằng cách kiểm tra điểm số được đưa ra bởi bảng câu hỏi. Trong trường hợp điểm số câu hỏi cũng bằng nhau, Đơn vị Tổ chức có quyền chọn tất cả các hồ sơ có cùng số điểm.

Một trăm (100) Dự án được lựa chọn theo nguyên tắc trên sẽ nhận được điểm số, trên cơ sở các câu trả lời được đưa ra cho bảng câu hỏi và theo ba tiêu chí tại Điều 5.2, với tỷ lệ điểm như sau:

 1. Tác động xã hội: 50% số điểm
 2. Tính đổi mới: 30% số điểm
 3. Khả năng phát triển và tính khả thi: 20% số điểm

Số điểm đạt được sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn mười lăm (15) Dự án tốt nhất danh sách được tuyển chọn.

Trong trường hợp có điểm bằng nhau ở vị trí thứ 15, Đơn vị Tổ chức có quyền đưa các ứng viên có điểm tương đương này vào Top 15 sẽ được hiển thị trên Website. Trong trường hợp có quá nhiều hồ sơ bằng điểm nhau, Đơn vị Tổ chức có quyền tách điểm bằng cách kiểm tra điểm số đạt được theo tiêu chí Tác động Xã hội.

Nếu điểm số cho tiêu chí Tác động Xã hội bằng nhau, thì Đơn vị Tổ chức có quyền tách biệt các ứng viên bằng cách xem xét điểm số đạt được theo tiêu chí Đổi mới. Nếu điểm số thứ hai này bằng nhau, điểm thứ ba theo tiêu chí về Tiềm năng và Tính khả thi của Dự án cũng giống hệt nhau, thì Đơn vị Tổ chức có quyền chọn tất cả các Dự án.

5.2.3 Thông báo danh sách vào vòng chung kết

Sau giai đoạn danh sách chung khảo này, danh sách các thí sinh vào vòng chung kết sẽ được thông báo bằng e-mail hoặc SMS đến mỗi người trong số họ; Đơn vị Tổ chức có quyền không thực hiện việc thông báo bằng SMS tại các quốc gia nơi mà giải pháp này không thể thực hiện, mà không cần phải chứng minh lý do tại sao. Danh sách vòng chung kết cũng sẽ được đăng tải trên Website vào cuối tháng 1 năm 2019.

Sau khi công bố kết quả, các Ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ có thời gian năm (5) ngày để xác nhận chính thức bằng e-mail cho Đơn vị Tổ chức rằng họ tiếp tục Cuộc thi với tư các là Ứng viên. Nếu không nhận được thông tin xác nhận, Đơn vị Tổ chức có quyền loại bỏ bất kỳ Ứng viên nào đã không gửi xác nhận.

Một lịch trình sau đó sẽ được thông báo cho ứng viên vào chung kết bằng e-mail hoặc SMS. Hai cuộc họp sẽ được lên kế hoạch cho:

 •      cuộc họp huấn luyện / chuẩn bị cho việc trình bày dự án trước hội đồng giám khảo.
 •      trình bày dự án trước hội đồng giám khảo.

Các cuộc họp này sẽ được tổ chức tối thiểu bảy (7) ngày theo lịch sau khi công bố danh sách ứng viên vào vòng chung kết. Hai cuộc họp riêng biệt vào các ngày khác nhau có thể được đưa ra tùy trường hợp.

5.2.4: Lựa chọn người chiến thắng bởi ban giám khảo địa phương

Trong vòng trình bày ý tưởng cuối cùng, các thí sinh sẽ được trình bày tối đa mười (10) phút trước hội đồng giám khảo; bài trình bày có thể bao gồm bài thuyết trình theo mẫu do Đơn vị Tổ chức quy định và có thể được thực hiện với phương tiện truyền thông đại chung sẽ thông báo đến các ứng viên của vòng chung kết; sau phần thuyết trình sẽ là phần đặt câu hỏi và trả lời trong 10 phút. Ban giám khảo có quyền lựa chọn cuối cùng những hồ sơ ứng viên xứng đáng dựa trên các tiêu chí lựa chọn được quy định tại Điều 5.2.

Việc lựa chọn thành viên hội đồng sẽ hoàn toàn tùy ý và không được tranh luận dưới bất kỳ hình thức nào.

5.2.4.1: Ba (3) người chiến thắng và giải thưởng

Lựa chọn của ban giám khảo, có thể lựa chọn ít hơn ba (3) Dự án, hoặc thậm chí không có Dự án nào cả, hoàn toàn tùy ý và không được tranh luận dưới bất kỳ hình thức nào.

Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được sự hỗ trợ (huấn luyện) nhằm giúp họ thành lập và / hoặc phát triển doanh nghiệp của mình. Nội dung và thời gian của hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh theo giai đoạn phát triển của Dự án và trong giới hạn 12 tháng mà ban giám khảo xác định trong quá trình lựa chọn. Sự hỗ trợ này sẽ được thực hiện như đã hoàn thành trước tháng 3/2020.

Đơn vị Tổ chức có quyền huấn luyện đặc biệt cho tất cả các ứng viên lọt vào vòng chung kết mà không trao quyền tiếp cận các giải thưởng khác cho các ứng viên lọt vào vòng chung kết nhưng không giành chiến thắng.

Ngoài ra,  Đơn vị Tổ chức sẽ đầu tư cho:

- Người về nhất: 335 triệu đồng, tương đương 50% tổng giá trị giải thưởng của chương trình

- Người về nhì: 200 triệu đồng, tương đương 30% tổng giá trị giải thưởng của chương trình

- Người về ba: 135 triệu đồng, tương đương 20% tổng giá trị giải thưởng của chương trình

Ngân sách này được dành riêng và toàn bộ để tài trợ cho quy trình kinh doanh, tức là:

 •      tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh hiện tại, sẽ được thanh toán khi hoàn thành bước chuẩn bị cá nhân.

hoặc là,

 •      thực hiện Dự án bằng cách thành lập doanh nghiệp, và trong trường hợp cụ thể này, ngân sách sẽ được thanh toán thành hai đợt như sau: một phần ba (1/3) khi hoàn thành bước chuẩn bị và hai phần ba còn lại (2/3 ) khi thành lập doanh nghiệp thực tế, trong vòng tối đa sáu (6) tháng. Nếu công ty cuối cùng không được thành lập vì bất kỳ lý do gì, thì Đơn vị Tổ chức có quyền không thanh toán phần còn lại của số tiền thưởng.

Cuối cùng, Đơn vị Tổ chức sẽ tiến hành truyền thông với mục đích quảng bá người chiến thắng ở quốc gia của họ. Hoạt động truyền thông này có thể dưới dạng xuất hiện trên trang web Total Việt Nam hoặc chiến dịch truyền thông địa phương. Đơn vị Tổ chức có quyền xác định mức độ cam kết cho chiến dịch truyền thông và khả năng quảng bá này tuỳ theo các nguồn lực sẵn có của công ty con, mà không khiếu nại nào có thể được thực hiện bởi những người chiến thắng.

Các giải thưởng không thể được trao đổi với các giải thưởng khác, không quy đổi thành tiền hoặc hoặc tương đương vì bất kỳ lý do gì.

Các giải thưởng là cá nhân, không thể chuyển nhượng và không thể hình thành cơ sở của bất kỳ đòi hỏi hoặc tranh chấp nào.

5.2.4.2: Nhãn “Coup de Cœur Féminin” (Giải thưởng “ Sự lựa chọn của phụ nữ”)

Trong vòng trình bày ý tưởng cuối cùng, Đơn vị Tổ chức sẽ xác định một Dự án lọt vào vòng chung kết, trong đó ít nhất một trong số những người sáng lập là một người phụ nữ để trao giả thưởng "Coup de Cœur Féminin" ("Sự lựa chọn của phụ nữ"). Giải thưởng “Coup de Cœur Féminin” này độc lập với người chiến thắng, dù vậy giải này có thể kết hợp với giải thưởng cho người chiến thắng, và sẽ không phải là đối tượng của bất kỳ giải thưởng tài chính nào từ Đơn vị Tổ chức. Giải thưởng này nhằm mục đích để khuyến khích phụ nữ thực hiện các startup của họ.

Giải thưởng này sẽ được trao như sau: nếu các Dự án do phụ nữ trình bày là một trong ba (3) Dự án tốt nhất do Ban giám khảo lựa chọn, danh hiệu “Coup de Cœur Féminin” sẽ được trao cho phụ nữ đầu tiên khi xếp hạng. Nếu không có dự án nào được giới thiệu bởi một người phụ nữ là một trong ba (3) Dự án tốt nhất do Ban giám khảo lựa chọn, thì giải thưởng “Coupe de Féminin" sẽ được Ban giám khảo trao cho một trong những người vào chung kết nhưng không thắng.

Dự án dành được giải thưởng "Coup de Cœur Féminin" có thể được hưởng lợi từ việc kết nối, cố vấn và / hoặc huấn luyện. Đơn vị Tổ chức bảo lưu khả năng có thể đưa người đoạt danh hiệu này đến Paris để tham gia một sự kiện Khởi nghiệp dành cho phụ nữ.

Đơn vị Tổ chức có quyền không trao giải này nếu không có hồ sơ nào được giới thiệu bởi phụ nữ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng hoặc tiêu chuẩn được quy định tại Điều (5.2).

Các giải thưởng không thể được trao đổi với các giải thưởng khác, không quy đổi thành tiền hoặc hoặc tương đương vì bất kỳ lý do gì.

Các giải thưởng là cá nhân, không thể chuyển nhượng và không thể hình thành cơ sở của bất kỳ đòi hỏi hoặc tranh chấp nào.

5.2.4.3: Giải thưởng “Nhà khởi nghiệp vì năng lượng”

Trong vòng trình bày ý tưởng cuối cùng, Đơn vị Tổ chức bảo lưu khả năng có thể xác định trong số các ứng viên vào vòng chung kết một hoặc nhiều (các) Dự án liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đơn vị Tổ chức. Ứng viên này hoặc các ứng viên vào chung kết này sẽ được trao giải “Startup pour une énergie meilleure” (Nhà khởi nghiệp vì năng lượng) và có thể được tiếp xúc với các nhóm nội bộ của Đơn vị Tổ chức cho các mối quan hệ đối tác tiềm năng.

Giải thưởng “ Nhà khởi nghiệp vì năng lượng” tùy chọn này độc lập với người chiến thắng, dù vậy giải này có thể kết hợp với giải thưởng cho người chiến thắng, và sẽ không phải là đối tượng của bất kỳ giải thưởng tài chính nào từ Đơn vị Tổ chức.

Đơn vị Tổ chức có quyền không trao giải này, hoặc không tiếp tục với mối quan hệ đối tác tiềm năng.

Quyết định của Đơn vị Tổ chức là hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý trí của mình và không thể tạo nên bất kỳ đòi hỏi hay tranh chấp nào.

5.3: Truyền thông kết quả cuối cùng

Giai đoạn lựa chọn cuối cùng sẽ kết thúc vào cuối tuần 18 tháng 2 năm 2019. Kết quả sẽ được công bố trên Website. Đơn vị Tổ chức có quyền truyền thông thông qua các phương tiện theo ý của mình (báo chí, trang web, chiến dịch truyền thông). Người chiến thắng sẽ được thông báo riêng bằng e-mail và / hoặc SMS; Đơn vị Tổ chức có quyền không thực hiện việc thông báo bằng SMS tại các quốc gia nơi mà giải pháp này không thể thực hiện, mà không cần phải chứng minh lý do tại sao.

Một buổi lễ chính thức công bố kết quả và việc trao giải thưởng sẽ diễn ra trễ nhất là ngày 1 tháng 3 năm 2019 và sẽ kết thúc Cuộc thi.

Điều 6: Sự bổ sung cho Big Winner Label của khu vực

6.1: Lựa chọn Big Winners của khu vực

Vào cuối những Cuộc thi được tổ chức ở năm mươi chín (59) quốc gia, có nghĩa là năm mươi chín (59) Cuộc thi, một Ban giám khảo Khu vực sẽ được lập ra trên cơ sở từng vùng để xác định sáu (6) Big Winners của khu vực, được chia theo tỷ lệ tương ứng với số lượng quốc gia trong khu vực:

- 1 cho khu vực Châu Âu

- 1 cho khu vực Châu Mỹ

- 1 cho khu vực Trung Đông, châu Á-Thái Bình Dương

- 3 cho khu vực Châu Phi

Các ứng viên cho giải Big Winner sẽ được chọn tự động cho mỗi quốc gia: người đạt hạng nhất (xem 5.2.4.1) của mỗi quốc gia sẽ được trình bày cho Ban giám khảo Khu vực.

Các điều điều khác có thể được thông báo trên Website. Kết quả sẽ được công bố trên Website chậm nhất là vào giữa tháng 3 năm 2019. Đơn vị Tổ chức có quyền truyền thông thông qua các phương tiện theo ý của mình (báo chí, trang web, chiến dịch truyền thông). Người chiến thắng sẽ được thông báo riêng bằng e-mail và / hoặc SMS. Các điều khoản này sẽ có sẵn trên Website tại thời điểm đăng ký.

Giải thưởng Big Winner độc lập với người chiến thắng và sẽ không được Đơn vị Tổ chức trao thêm một phần thưởng tài chính.

Đơn vị Tổ chức có bảo lưu khả năng đưa sáu (6) Big Winers đến Paris tham dự một sự kiện ví dụ như gặp gỡ vườn ươm doanh nghiệp Paris. Đơn vị Tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của giải thưởng này, với nhận thức chung rằng đây là phần thưởng bổ sung cho phần thưởng mà người dành giải nhất nhận được (xem 5.2.4.1) tại mỗi quốc gia và rằng đây không phải là một phần cốt lõi của Cuộc thi.

Các giải thưởng không thể được trao đổi với các giải thưởng khác, không quy đổi thành tiền hoặc hoặc tương đương vì bất kỳ lý do gì.

Các giải thưởng là cá nhân, không thể chuyển nhượng và không thể hình thành cơ sở của bất kỳ đòi hỏi hoặc tranh chấp nào.

Điều 7: Dữ liệu cá nhân

7.1: Mục đích xử lý

Việc tham gia Cuộc thi yêu cầu thông tin liên lạc là dữ liệu cá nhân của thí sinh (họ, tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v.). Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham gia Cuộc thi, quản lý hồ sơ của thí sinh cho đến khi trao giải thưởng và theo dõi sự phát triển trong sự nghiệp chuyên môn của thí sinh, hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật ở quốc gia ứng viên nộp hồ sơ.

Đơn vị Tổ chức là người điều khiển việc xử lý các dữ liệu cá nhân này, dựa trên sự đồng ý của Ứng viên.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi Đơn vị Tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp một Ứng viên từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, họ sẽ không thể tham gia Cuộc thi vì họ không thể được xác định.

7.2: Người nhận dữ liệu

Ngoài Đơn vị Tổ chức, dữ liệu cá nhân được thu thập từ Ứng viên có thể được chia sẻ cho các công ty liên kết. Công ty liên kết có nghĩa là công ty mẹ, Total Việt Nam và bất kỳ pháp nhân nào:

1 / nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết trong các cuộc họp của Total Việt Nam;

2 / mà Total Việt Nam hoặc một tổ chức là công ty liên kết của công ty đề cập ở mục 1 liền trên đây nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết trong các cuộc họp.

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ tới các thành viên ban giám khảo, đối tác, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ thay mặt cho Đơn vị Tổ chức, chỉ để thực hiện nhiệm vụ của họ trong Cuộc thi này.

Đơn vị Tổ chức có thể cung cấp thông tin cá nhân được thu thập trong trường hợp nhận được yêu cầu từ cơ quan tư pháp hoặc bất kỳ cơ quan hành chính có thẩm quyền nào đang thu thập thông tin đó theo quy định pháp luật có hiệu lực tại quốc gia nơi ứng viên nộp hồ sơ.

Với mục đích lưu trữ và phân tích, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển sang Pháp, Ireland hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trong Liên minh châu Âu. Chuyển giao quốc tế đối với dữ liệu cá nhân được được thực hiện theo Các Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp (“BCR”) được cơ quan giám sát Châu Âu phê duyệt và được triển khai trong nhóm mà Đơn vị Tổ chức thuộc về. Đơn vị Tổ chức cam kết tuân thủ các quy định áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân ở cấp địa phương.

7.3 An toàn và bảo mật dữ liệu

Đơn vị Tổ chức thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân và đặc biệt ngăn việc dữ  liệu này bị thay đổi, phá hủy hoặc truy cập trái phép bởi bên thứ ba.

7.4: Thời lượng lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu sẽ được Đơn vị Tổ chức lưu giữ trong khoản thời gian cần thiết cho mục đích xử lý và không được vượt quá một (1) tháng đối với thí sinh không được chọn và 5 (năm) năm đối với những người chiến thắng Cuộc thi này.

7.5: Quyền của thí sinh

Các Ứng viên có quyền truy cập, sửa chữa và xóa dữ liệu của mình. Ứng viên cũng có thể yêu cầu hạn chế đối với việc xử lý dữ liệu liên quan đến họ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu này. Các Ứng viên có quyền rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý các dữ liệu này bất cứ lúc nào. Các Ứng viên có thể được gửi dữ liệu liên quan đến họ dưới dạng có thể đọc được. Đơn vị Tổ chức có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào được coi là lạm dụng. Thí sinh có thể bất cứ lúc nào yêu cầu bồi thường trước cơ quan giám sát có thẩm quyền về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu thí sinh muốn thực hiện các quyền của mình, người đó phải gửi yêu cầu, cùng với bằng chứng nhận dạng, đến customer.vn@total.com

Điều 8: Quyền thông tin và quyền đối với hình ảnh và các quyền tương tự

Ứng viên cho phép Total Việt Nam và/hoặc các công ty liên kết sử dụng, tái tạo, đại diện và xuất bản bất kỳ thông tin và hình ảnh nào liên quan đến họ trong truyền thông và thông tin về Cuộc thi, trên tất cả các loại phương tiện tại tất cả các quốc gia, mà không yêu cầu bất kỳ quyền lợi nào hoặc bất kỳ khoản thanh toán  nào trong  thời gian năm (5) năm kể từ khi nộp hồ sơ ứng viên của mình.

Việc tái sử dụng, đại diện hoặc khai thác tất cả hoặc một phần của các yếu tố của Ứng viên mà không có sự cho phép của Đơn vị Tổ chức (ảnh, video, tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu, vv) liên quan đến Cuộc thi và Tập đoàn Total đều bị nghiêm cấm.

Điều 9: Quyền sở hữu và quyền liên quan

Ứng viên xác nhận rằng mình là tác giả của Dự án và có tất cả các quyền liên quan đến Dự án. Ứng viên xác nhận thêm  rằng Dự án của mình không và sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, và tuân thủ tất cả các luật hiện hành tại quốc gia nơi họ nộp đơn. Ứng viên sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Đơn vị Tổ chức khỏi hậu quả của bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu pháp lý nào do bên thứ ba đưa ra đối với việc vi phạm các quyền của bên thứ ba đó.

Đơn vị Tổ chức thừa nhận và cam kết không nắm giữ và sẽ không đòi hỏi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối các Dự án do các Ứng viên nộp ngoại trừ các quyền thực sự cần thiết để triển khai Cuộc thi. Do đó, được chấp nhận rằng trong giai đoạn đầu, Đơn vị Tổ chức có thể, miễn phí, sử dụng và tái sản xuất toàn bộ hoặc một phần Dự án của Ứng viên cho các yêu cầu của Cuộc thi, kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Được chấp nhận rằng trong giai đoạn thứ hai, Đơn vị Tổ chức có thể, theo Điều 8, miễn phí sử dụng và sao chép toàn bộ hoặc một phần Dự án của Ứng viên cho bất kỳ chiến dịch truyền thông hoặc thông tin nào, trên tất cả các loại phương tiện tại tất cả các quốc gia trong thời gian năm (5) năm kể từ ngày người được vào chung kết được công bố, trừ trường hợp thỏa thuận trước đó, rõ ràng và bằng văn bản với người vào chung kết, trái ngược với nội dung này.

Điều 10: Bảo mật

10.1Thông tin Bảo mật” trong phạm vi của điều điều này có nghĩa là tất cả các thông tin hữu hình hoặc vô hình về bất kỳ thứ gì đã được hoặc sẽ được Đơn vị Tổ chức thông báo cho Ứng viên hoặc Ứng viên đã có hoặc sẽ có quyền truy cập trong bối cảnh của Cuộc thi, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm, không giới hạn trong phạm vi bằng miệng, bằng văn bản trên bất kỳ phương tiện nào, bằng cách cung cấp văn bản hoặc tài liệu điện tử. Thông tin sau sẽ không cấu thành Thông tin Bảo mật:

(i) thông tin hiện tại có thể truy cập được hoặc công chúng có thể truy cập mà không phải do Ứng viên vi phạm các quy định Thể lệ Cuộc thi, (ii) thông tin hợp pháp nắm giữ bởi Ứng viên trước khi tiết lộ bởi Đơn vị Tổ chức và (iii) thông tin thu được hợp lệ từ bên thứ ba có thẩm quyền chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin đó.

Ứng cử viên cam kết, trong thời gian diễn ra Cuộc thi và trong Điềug thời gian một (1) năm sau khi kết thúc Cuộc thi, không sử dụng Thông tin Bảo mật cho các mục đích khác ngoài việc tham dự Cuộc thi và không tiết lộ cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

10.2 Đơn vị Tổ chức cam kết không tiết lộ thông tin và đặc biệt là các tài liệu được Ứng viên truyền tải về việc nộp đơn ứng cử của mình, ngoại trừ việc truyền cho các bên thứ ba có nhu cầu biết về mục đích duy nhất của Cuộc thi.

Trong danh sách lọt vào vòng chung kết, Đơn vị Tổ chức được phép tiết lộ toàn bộ hoặc một phần các yếu tố của hồ sơ và dự án của các vòng chung kết trong các chiến dịch truyền thông hoặc thông tin, ngoại trừ bản thỏa thuận trước bằng văn bản trái với trận chung kết.

Điều 11: Trách nhiệm

11.1 Đơn vị Tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm và khiếu nại nào đối với việc không nhận được các hồ sơ mà không phải bởi các lý do từ phía Đơn vị Tổ chức, cụ thể bao gồm khó khăn trong việc kết nối Internet hoặc hồ sơ nộp không đọc được hoặc không thể xử lý được. Chi phí kết nối sẽ chỉ được duy trì bởi Ứng viên.

Ngoài ra, Đơn vị Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến giải thưởng hoặc hoạt động của Cuộc thi. Kết quả của Cuộc thi, bao gồm cả danh sách rút gọn cho vòng chung kết, không thể dẫn đến bất kỳ tranh chấp nào.

Đơn vị Tổ chức là đơn vị duy nhất tổ chức cuộc thi ở Việt Nam, nhân danh và vì lợi của Đơn vị  Tổ chức. Không Công ty liên kết nào chịu trách nhiệm về Cuộc thi này.

Đơn vị Tổ chức có quyền, bất cứ thời điểm nào và không phải cung cấp bất kỳ biện minh nào, trì hoãn Cuộc thi, kéo dài hoặc rút ​​ngắn thời gian, sửa đổi hoặc hủy bỏ Cuộc thi mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Do đó, Đơn vị Tổ chức không thể bị cho là chịu trách nhiệm trong trường hợp có thay đổi về thời gian biểu.

Ứng cử viên được yêu cầu tham khảo thường xuyên các Thể lệ Cuộc thi, Website và địa chỉ email mà Ứng viên đã cung cấp khi đăng ký. Ứng cử viên từ bỏ bất kỳ khiếu nại hoặc tranh luận nào liên quan đến bất kỳ sửa đổi nào đối với Thể lệ Cuộc thi được thực hiện bởi Đơn vị Tổ chức.

11.2 Bằng cách chấp nhận Thể lệ Cuộc thi này, Ứng viên nhận thức được các hạn chế của Internet về an ninh, và đặc biệt là việc truyền dữ liệu qua internet có độ tin cậy nhất đinh.

Đơn vị Tổ chức sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hiệu quả dữ liệu liên quan đến Ứng viên, và để ngăn chặn bất kỳ sự cố an ninh nào có thể xảy ra do các bên thứ ba có ý định xấu.

Các thí sinh cam kết không truyền đạt thông tin đăng nhập của họ cho các bên thứ ba và thừa nhận rằng họ có trách nhiệm bảo vệ các tệp riêng của họ trên phương tiện lưu trữ của mình.

Về mặt này, không có khiếu nại nào về trách nhiệm của Đơn vị Tổ chức có thể được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 12: Tra cứu Thể lệ Cuộc thi

Thể lệ Cuộc thi tra cứu miễn phí tại https://startupper-of-the-year-challenge.total.com

Một bản sao của các Quy tắc này có thể được yêu cầu miễn phí và được hoàn trả cước bưu điện cho thư gửi thông thường, bởi yêu cầu bằng văn bản cho Đơn vị Tổ chức như sau:

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Total Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 16, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q1, TP. HCM

Quốc gia: Việt Nam

Mỗi Ứng viên chỉ được chấp thuận cho một yêu cầu hoàn tiền.

Điều 13: Đạo đức, Tuân thủ, chống tham nhũng

Đơn vị Tổ chức cam kết tuân thủ các quy tắc chống hối lộ, gian lận và vi phạm luật cạnh tranh và mong đợi từng Ứng viên, thành viên ban giảm khỏa, nhà tài trợ và chuyên gia tuân thủ cam kết này.

13.1 Mỗi ứng cử viên, thành viên ban giám khảo, nhà tài trợ và chuyên gia tuyên bố bất kỳ xung đột lợi ích tiềm năng nào có thể phát sinh từ sự tham gia của họ trong Cuộc thi, tức là sự tồn tại của bất kỳ quan hệ gia đình hoặc nghề nghiệp nào, để tránh nguy cơ tranh chấp đối với một ứng viên bởi các ứng viên khác hoặc bởi các bên thứ ba.

13.2 Mỗi Ứng viên, thành viên ban giám khảo, nhà tài trợ và Chuyên gia xác nhận rằng đối với mọi thứ liên quan đến Cuộc thi này, theo hiểu biết tốt nhất của mình, họ cũng như bất kỳ người nào đại diện cho họ chưa từng thực hiện hoặc đề nghị và sẽ không thực hiện hoặc đề nghị bất kỳ khoản thanh toán, lời hứa hoặc bất kỳ lợi thế nào khác, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua trung gian, để sử dụng hoặc vì lợi ích của một người, cho dù người đó có phải là Công chức ("Người thụ hưởng") hay không, nếu khoản thanh toán, quà tặng, lời hứa hoặc lợi thế có được hoặc có thể có được với mục đích nhằm (i) ảnh hưởng đến một hành động hoặc quyết định của Người thụ hưởng; (ii) thúc đẩy Người thụ hưởng thực hiện hoặc không thực hiện hành vi, vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình; (iii) có được lợi thế quá mức; hoặc (iv) thúc đẩy Người thụ hưởng sử dụng ảnh hưởng của mình để có được một hành động hoặc ảnh hưởng đến quyết định của một dịch vụ công, của bất kỳ cơ quan công quyền hoặc của bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào.

Điều 14: Tuân thủ các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế

Cuộc thi này phải được thực hiện phù hợp với pháp luật về kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế áp dụng cho quốc gia nơi diễn ra Cuộc thi.

Điều 15: Chấp thuận Thể lệ Cuộc thi

Việc tham gia Cuộc thi bằng cách nộp hồ sơ, ứng viên đã chấp nhận Thể lệ Cuộc thi này một cách toàn bộ mà không cần bảo lưu.

Điều 16: Ngôn ngữ của cuộc thi

Hồ sơ của Ứng viên, bao gồm tệp đính kèm, phải được gửi bằng tiếng Việt.

Bài thuyết trình trước hội đồng giám khảo phải được thực hiện bằng tiếng Việt.

Việc không tuân thủ ngôn ngữ sẽ dẫn đến sự không đủ điều kiện tham dự cuộc thi.

Điều 17: Quy tắc chứng cứ

Bằng chứng của bất kỳ hành động nào, bao gồm việc chấp nhận Thể lệ Cuộc thi này bởi Ứng viên, thực tế hoặc thiếu sót, có thể được chứng minh bằng các chương trình, dữ liệu, tệp, bản ghi âm, hoạt động và các yếu tố khác có bản chất kỹ thuật số hoặc điện tử dưới hình tức kỹ thuật số hoặc điện tử, đã được lập, nhận hoặc được lưu giữ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Đơn vị Tổ chức, kể cả trong các hệ thống thông tin của Đơn vị  Tổ chức. Ứng cử viên cam kết không tranh chấp về sự chấp nhận, tính hợp lệ hoặc giá trị chứng minh của các yếu tố nói trên về bản chất kỹ thuật số hoặc điện tử, định dạng hoặc phương tiện lưu trữ trên cơ sở bất kỳ điều khoản pháp lý nào. Do đó, các yếu tố được đề cập sẽ là bằng chứng và, nếu được cung cấp làm bằng chứng trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào khác, sẽ được chấp nhận, hợp lệ và có thể được các bên tin vào theo cùng một cách, trong cùng điều kiện và với cùng giá trị chứng minh như bất kỳ tài liệu nào được soạn thảo, nhận hoặc lưu giữ bằng văn bản.

Điều 18: Yêu cầu bồi thường

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc áp dụng Thể lệ Cuộc thi này hoặc việc giải thích Thể lệ Cuộc thi phải được gửi bằng e-mail đến customer.vn@total.com

Tuy nhiên, Đơn vị Tổ chức có quyền không giải quyết các khiếu nại mà được cho là không liên quan.

Điều 19: Độc lập

Việc đăng ký và tham gia vào Cuộc thi sẽ không, theo bất kỳ cách nào, tạo nên mối quan hệ cấp dưới giữa Đơn vị Tổ chức và Ứng viên.

Điều 20: Vô hiệu

Sự vô hiệu của một hoặc nhiều Điều khoản của Thể lệ Cuộc thi này, vì bất kỳ lý do nào sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản khác.

Điều 21: Luật điều chỉnh - Tranh chấp

Chỉ bản tiếng Việt của Thể lệ Cuộc thi là có tính ràng buộc và là bản chính thức và được ưu tiên áp dụng so với tất cả các phiên bản đã dịch khác.

Thể lệ Cuộc thi này sẽ được điều chỉnh duy nhất bởi luật pháp của Việt Nam, loại trừ các quy tắc xung đột pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thể lệ  Cuộc thi hoặc Cuộc thi sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết, có xem xét đến bản chất của tranh chấp.