Ochrona Danych Osobowych & Karta Polityki Dotyczącej Plików Cookie


Witamy na stronie internetowej https://startupper-of-the-year-challenge.total.com („strona internetowa”). Łączenie się ze stroną internetową lub przeglądanie jej równoznaczne jest z oświadczeniem, że zaznajomili się Państwo, rozumieją i akceptują, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, politykę dotyczącą zarządzania danymi osobowymi i plikami cookie („polityka”) oraz nasze warunki korzystania ze strony internetowej. Proszę pamiętać, że inne ogólne warunki i polityki dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie do innych stron internetowych Grupy Total i zalecamy, aby przeczytali je Państwo uważnie.

Polityka ma na celu poinformowanie Państwa o prawach i swobodach przysługujących Państwu w odniesieniu do wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych i opisuje podejmowane przez nas środki w celu ochrony tych danych.

Konkurs Startupper Challenge of the Year for Total Team for Total Marketing & Services (Strategy, Marketing & Research Department - Digital & Innovation Division) – (Dział ds. Strategii, Marketingu & Badań – Pion Usług Cyfrowych & Innowacji) jest „administratorem danych osobowych”, na którym spoczywa odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w celu zarządzania stroną internetową. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POLSKA
 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna, okres przechowywania danych oraz rodzaje zbieranych danych

Kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową https://startupper-of-the-year-challenge.total.com, być może będą Państwo musieli udostępnić nam kilka informacji dotyczących danych osobowych, takich jak Państwa imię, nazwisko i adres email w celu korzystania z dostępnych usług.

To przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie na dostarczanie Państwu przez nas tych usług.

W naszych formularzach dostępnych online, pola obowiązkowe zostały zaznaczone gwiazdką. Jeśli nie udzielą Państwo odpowiedzi na pytania obowiązkowe, nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanej usługi/żądanych usług.

Państwa dane osobowe nie będą następnie przetwarzane w sposób, który nie jest zgodny z celami opisanymi powyżej. Państwa dane będą przechowywane przez niezbędny okres czasu, zgodnie z różnymi krokami konkursu Challenge. Prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu Challenge https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/pl/challenges/poland/agreements?lang=pl

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do jednego lub więcej działów administratora danych lub do spółek Grupy Total oraz jednego lub więcej partnerów, niezależnych dystrybutorów lub podwykonawców podczas konkursu Challenge dla celów moderacji, wsparcia technicznego, analiz, oceny i komunikacji. Niezależni dystrybutorzy lub podwykonawcy, którzy będą współpracować z Organizatorem:

 • MailChimp i Typeform, które są platformą do automatyzacji marketingu (e-mailing i zarządzanie formularzami kontaktowymi);
 • Netino, który zapewnia moderację i wsparcie dla użytkowników w wielu językach w mediach społecznościowych;
 • Agorize, dostawca IT platformy.
 • Sparknews, startup zajmujący się innowacjami społecznymi.

Jeśli pozostawią Państwo komentarz, który ma zostać opublikowany w Internecie, możemy być zobowiązani do opublikowania niektórych z Państwa danych osobowych na stronie internetowej. Biorąc pod uwagę charakterystykę Internetu, a mianowicie nieograniczone przechwytywanie publikowanych danych oraz fakt, iż trudno jest, a może nawet jest to niemożliwe, aby kontrolować sposób, w jaki osoby trzecie mogą wykorzystywać te dane, niniejszym informujemy, że mają Państwo prawo do nie wyrażenia zgody na taką publikację,  kontaktując się z nami w sposób opisany w artykule 6 poniżej.

 1. Przesyłanie danych

Jakiekolwiek przesyłanie danych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych. 

Dla celów świadczenia usług na niniejszej stronie internetowej, Państwa dane (na przykład imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, narodowość, data urodzenia, obywatelstwo, miasto) mogą być przekazywane z i do Spółek Grupy Total i jej Partnerów zlokalizowanych w Algierii, Angoli, Botswanie, Burkina Faso, Kambodży, Kamerunie, Czadzie, Chile, Kongo, Czechach, Republice Dominikańskiej, Egipcie, Gwinei Równikowej, Erytrei, Etiopii, Fidżi, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Ghanie, Gwinei, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kenii, Jamajce, Jordanie, Libanie, Madagaskarze, Malezji, Malawi, Mali, Maroku, Mauritiusie, Mauretanii, Majocie, Meksyku, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Nigerii, Ugandzie, Pakistanie, Filipinach, Polsce, Reunion, Rumunii, Senegalu,  Sierra Leone, RPA, Tanzanii, Tajlandii, Togo, Tunezji, Wietnamie, Zambii, Zimbabwe.

Twoje dane (adres e-mail) mogą również zostać przesłane do:

 • MailChimp i Typeform, które są platformą do automatyzacji marketingu (e-mailing i zarządzanie formularzami kontaktowymi);
 • Netino, który zapewnia moderację i wsparcie dla użytkowników w wielu językach w mediach społecznościowych;
 • Agorize, dostawca IT platformy.
 • Sparknews, startup zajmujący się innowacjami społecznymi.
Z tego powodu Grupa Total przyjęła "Wiążące Reguły Korporacyjne" (“Binding Corporate Rules” –„BCR”) dotyczące przesyłania danych osobowych między grupami z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Możesz poprosić o kopię, klikając tutaj

 1. Bezpieczeństwo i poufność danych

Administrator danych podejmuje stosowne środki mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych, w tym zapobieganie ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub ujawnieniu nieupoważnionym osobom trzecim.

 1. Zarządzanie plikami cookie

5.1 Zasady.

Plik cookie to plik, który umożliwia stronie internetowej zapisywanie informacji dotyczących przeglądania przez Państwa komputer strony internetowej (na przykład liczba odwiedzin, liczba przeglądanych stron, itd.) w celu ułatwienia Państwu odwiedzania danej strony internetowej.

Mogą Państwo w dowolnym czasie usunąć pliki cookie przechowywane na Państwa komputerze i otrzymywać powiadomienie przed rozpoczęciem przechowywania nowych plików cookie na drodze zmiany ustawień Państwa przeglądarki korzystając z poniższych instrukcji („Rodzaje plików cookie, pliki cookie i statystyki, oraz ustawienia”).

Prosimy pamiętać, że jeśli usuną Państwo plik cookie lub nie wyrażą zgody na przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu, możliwe jest, że nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych usług na stronie internetowej.

5.2 Rodzaje plików cookie, pliki cookie i statystyki oraz ustawienia. .

Pliki cookie, które mogą być przechowywane na Państwa serwerze, kiedy Państwo przeglądają stronę internetową to pliki cookie, które mają na celu wyłącznie umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej lub które są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych przez Państwa usług (pliki cookie dotyczące języka, logowania , itd.) lub pliki cookie dotyczące statystyk lub inne pliki cookie zgodnie z poniższymi warunkami.

Kiedy pliki cookie wymagają Państwa zgody zanim zostaną zapisane, prosimy o wyrażenie takiej zgody za pośrednictwem linku „dowiedz się więcej” wyświetlanego na pierwszej stronie witryny internetowej na której Państwo lądują, który to komunikat określa jasno, że kontynuując przeglądanie strony internetowej akceptują Państwo te pliki cookie.

5.2.1 Jakie pliki cookie są przechowywane ?

• Pliki cookie wydawane przez administratora danych

Plik cookie Opis Jak nie wyrazić zgody ? Okres
Plik cookie dotyczący połączenia Pomaga uzytkownikowi odzyskać sesję Zob. artykuł 5.2.2 30 dni

• Pliki cookie wydawane przez osoby trzecie

Plik cookie Opis Jak nie wyrazić zgody ? Okres
Facebook, Twitter, LinkedIn Pliki cookie dotyczące połączenia Artykuł 5.2.2 30 dni

• Pliki cookie dotyczące statystyk

Plik cookie Opis Jak nie wyrazić zgody ? Okres

AT INTERNET idrxvr tmst

Pliki cookie dotyczące statystyk są wykorzystywane w celu mierzenia liczby odwiedzin, liczby wyświetlonych stron, aktywności użytkowników na stronie internetowej oraz jak często powracają

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 miesięcy


Pliki cookie dotyczące statystyk są wykorzystywane w celu mierzenia liczby odwiedzin, liczby wyświetlonych stron, aktywności użytkowników na stronie internetowej oraz jak często powracają. Stosowane narzędzie statystyczne generuje plik cookie z unikalnym identyfikatorem, który jest przechowywany przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Państwa adres IP jest również pobierany w celu określenia miasta, z którego uzyskują Państwo dostęp do strony internetowej. Informacja ta jest niezwłocznie anonimizowana po wykorzystaniu jej, aby uniemożliwić identyfikację Państwa jako osoby. Dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony internetowej są zbierane przez dostawcę AT INTERNET, a następnie przekazywane do administratora danych w zagregowanej i zanonimizowanej formie za pomocą interfejsu internetowego, do którego ma wyłączny dostęp. Zgromadzone dane nie są przekazywane osobom trzecim lub też wykorzystywane do innych celów. Mogą Państwo zablokować te pliki cookie w dowolnym czasie rezygnując z nich w sposób opisany poniżej.

5.2.2 Jak usunąć pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o ich przechowywaniu lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki?

 • Jak usunąć pliki cookie już przechowywane na Państwa komputerze?
  • Na Państwa stacji roboczej:
  • Na dysku C:\ należy wybrać folder Windows;
  • Otworzyć folder „Tymczasowe Pliki Internetowe”;
  • Wybrać wszystkie pliki (CTRL A);
  • Wybrać opcję „usuń”.
 • Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki aby odrzucać lub być informowanym o przechowywaniu plików cookie?
  • W przeglądarce Internet Explorer 5 (Microsoft): Należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Opcje Internetowe”. Kliknąć na zakładkę „Bezpieczeństwo”, następnie „Poziom niestandardowy” i przewinąć w dół do sekcji „pliki cookie”. Następnie przejść do „Zezwalaj na pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze”, wybrać „Pytaj”, aby otrzymywać powiadomienia lub „Wyłącz” aby dezaktywować wszystkie pliki cookie;
  • W przeglądarce Internet Explorer 6, 7 lub 8 (Microsoft): Wybrać „Narzędzia”, „Opcje Internetowe”, „Prywatność”, następnie poziom, który chcą Państwo zastosować;
  • W przeglądarce Firefox: należy kliknąć na „Narzędzia” i wybrać „Opcje”. W zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”, odznaczyć pole „Akceptuj pliki cookie ze stron internetowych”;
  • W przeglądarce Chrome (Google): należy kliknąć „Dopasuj i kontroluj Google Chrome” i wybrać „Ustawienia”. Pod „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć na „Ustawienia treści” i włączyć „Blokuj pliki cookie osób trzecich”.
 1. Państwa prawa / Kontakt z nami

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub nie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Mogą Państwo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały do Państwa wysłane oraz mają Państwo prawo do udzielania instrukcji dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prosimy o wysłanie swojego podania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://startupper.typeform.com/to/cvvOQr.

lub o kontakt z:

Total Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa