STARTUPPER ROKU: WYZWANIE FIRMY TOTAL – [POLSKA]

Mamy zwycięzców! Gratulacje dla zdobywców wyróżnienia „Przedsiębiorcza Kobieta Roku” oraz Wielkich zwycięzców regionalnych! Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wyzwania i tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszego konkursu. Odwiedzaj regularnie naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o kolejnej edycji.

Często zadawane pytania (FAQ)


 

Aby wziąć udział w „Startupper Roku: wyzwanie firmy Total”, musisz najpierw zarejestrować się na stronie tego wydarzenia w swoim kraju.

Kliknij przycisk „Weź udział” w prawym górnym rogu strony wyzwania w swoim kraju.

Załóż konto, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Pamiętaj o zaakceptowaniu warunków korzystania ze strony. Po rejestracji otrzymasz e-maila, dzięki któremu potwierdzisz założenie konta.

Kliknij swój profil w prawym górnym rogu strony wyzwania w swoim kraju.

W „Ustawieniach” wybierz „Usuń mój profil”. Gdy wyświetli się komunikat ostrzegawczy z pytaniem, czy na pewno chcesz kontynuować, kliknij „Usuń”, aby potwierdzić swoją decyzję.

Kliknij „Logowanie” w prawym górnym rogu strony wyzwania w swoim kraju, a następnie „Nie pamiętam hasła”. Wpisz adres e-mail podany podczas zakładania konta. Otrzymasz e-mail z instrukcjami, dzięki którym zresetujesz swoje hasło.

Aby zgłosić się do „Startupper Roku: wyzwanie firmy Total”, musisz najpierw zarejestrować się na stronie wyzwania w swoim kraju (znajdziesz ten etap w części „Jak się zarejestrować?”).

Po zalogowaniu kliknij „Zgłoś się”. Wpisz nazwę swojego zgłoszenia (chodzi o nazwę Twojego projektu), a następnie zaakceptuj warunki wyzwania, aby potwierdzić swój udział.

Usunięcie profilu lub zgłoszenia jest nieodwracalne. Nie ma możliwości odzyskania danych. Jednak, jeśli chcesz, możesz ponownie utworzyć swój profil przypisany do tego samego adresu e-mail.

Assurez-vous d’avoir rempli tous les champs obligatoires du formulaire de participation avant de cliquer sur “Soumettre”.

Tak, wszystkie obowiązkowe pola muszą zostać wypełnione. Zalecamy również wypełnienie pól opcjonalnych, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Tak, możesz edytować swój projekt do dnia upływu terminu składania zgłoszeń. W tym celu w zakładce „Zgłoszenie” kliknij przycisk „Edytuj” w prawym górnym rogu.

Możesz wykonać tę czynność w zakładce „Zgłoszenie”, gdy jesteś w trakcie wypełniania lub edytowania swojego formularza zgłoszeniowego.

Kliknij czerwony link „Usuń moje zgłoszenie” w dolnej części formularza. Wyświetli się okienko pop-up z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć swoje zgłoszenie. Możesz wówczas potwierdzić chęć usunięcia zgłoszenia lub anulować operację.

W „Strefie zgłoszenia” kliknij przycisk „Podgląd” w prawym dolnym rogu okna.

Nie. Wszystkie projekty muszą zostać przesłane w okresie między datą rozpoczęcia wyzwania i ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń tak jak to zostało opisane w regulaminie wyzwania.

Nie, po upływie ostatecznego terminu nie można już wprowadzać zmian w projekcie.

Nie, możesz przesłać swój projekt w każdej chwili. Zalecamy, aby zrobić to jak najszybciej. W razie konieczności możesz wprowadzać w nim zmiany i aktualizować go do chwili, gdy upłynie ostateczny termin.

Strefa robocza umożliwia zapisywanie i przechowywanie plików, które będą widoczne tylko dla Ciebie. Może być przydatna podczas przygotowywania zgłoszenia.

Tylko Ty masz dostęp do dokumentów znajdujących się w Twojej strefie roboczej.

Jeśli chcesz opublikować niektóre dokumenty (biznesplan, schemat organizacyjny Twojego zespołu, logo firmy itd.), tak jak to zaproponowano w kwestionariuszu, konieczne jest przeniesienie ich do strefy kwestionariusza, gdzie pojawia się ta propozycja.

Ostateczny termin jest podany w regulaminie wyzwania. Aby mieć możliwość zgłoszenia swojego projektu, musisz zarejestrować się na stronie.

Od chwili rozpoczęcia wyzwania masz 5 tygodni na przesłanie swojego zgłoszenia.

Nie, możesz zgłosić maksymalnie jeden projekt.

Nie, każdy projekt może być złożony tylko raz przez tylko jedną osobę lub przez przedstawicieli tej osoby.

Nie, tylko jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę jako przedstawiciel zespołu.

Będziemy informować Cię e-mailem o poszczególnych etapach wyzwania. Odpowiedni komunikat wyświetli się również w Twojej strefie zgłoszenia.

Jeśli Twój projekt zostanie zakwalifikowany na listę Top 100 w Twoim kraju, otrzymasz stosowny e-mail, a Twoje nazwisko pojawi się w zakładce Top 100, która zostanie opublikowana podczas wyzwania.

Jeśli znajdziesz się na liście Top 15, czyli wśród finalistów, Twoje nazwisko zostanie wyświetlone w zakładce Top 15, a ponadto skontaktuje się z Tobą osoba kierująca wyzwaniem w Twoim kraju, aby przekazać Ci szczegółowe informacje dotyczące kolejnego etapu, czyli wystąpienia przed jury.

Nie. Możesz wziąć udział w wyzwaniu także w sytuacji, gdy masz pomysł na firmę, ale jeszcze jej nie otworzyłeś. Wyzwanie jest skierowane do wszystkich, którzy mają projekt utworzenia firmy lub kierują firmą działającą krócej niż dwa lata, licząc od dnia rozpoczęcia naboru zgłoszeń.

Wyzwanie jest otwarte na wszelkie pomysły lub start-upy bez żadnych ograniczeń co do branży pod warunkiem, że dany pomysł lub start-up niesie korzyści dla kraju uczestniczącego w wyzwaniu.

Każdy projekt jest oceniany pod kątem trzech kluczowych kryteriów:
1. Wpływ społeczny: zdolność do tworzenia trwałych wartości oraz do wspierania rozwoju lokalnej społeczności (tworzenie miejsc pracy, eliminacja konieczności importu towarów, przyczynianie się do postępu w dziedzinie edukacji, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, itd.).
2. Innowacyjny charakter: w jaki sposób proponowane przez Ciebie nowe rozwiązania (technologiczne lub inne) pomagają rozwiązywać problemy występujące w danym kraju. Innowacja nie zawsze jest równoznaczna z rewolucją: może być przyrostowa, gdy ulepsza to, co już istnieje, lub radykalna, gdy wiąże się z głęboką przemianą.
3. Wykonalność i potencjał rozwojowy: wyzwanie ma na celu wspieranie struktur wszelkiego rodzaju – od projektów, które nie weszły jeszcze w fazę realizacji po start-upy liczące mniej niż dwa lata. Jednak dla organizatora istotne jest, aby zarówno pomysł, jak i start-up mogły się rozwijać i przynosić korzyści coraz większej liczbie osób.

W naszej opinii przedsiębiorca społeczny musi być zdolny do tworzenia trwałych wartości oraz do wspierania rozwoju lokalnej społeczności (tworzenie miejsc pracy, eliminacja konieczności importu towarów, przyczynianie się do postępu w dziedzinie edukacji, poprawa warunków życia lokalnej populacji itd.). Musi być w stanie przewidzieć niezaspokojone lub niewłaściwie zaspokojone potrzeby oraz umieć na nie odpowiedzieć poprzez działania zapobiegawcze, naprawcze lub kompensujące. Społeczna misja przedsiębiorstwa może dotyczyć określonej grupy osób lub ogólnie społeczeństwa danego kraju.

Ponadto przedsiębiorca społeczny musi umieć zmierzyć realną użyteczność swojego projektu, pokazać jego efekty, zmiany, które zaszły pod jego wpływem i (lub) jego następstwa w środowisku i (lub) społeczeństwie.

Publikacja Twojego zgłoszenia na stronie będzie poprzedzona fazą moderacji. Dzięki niej możemy sprawdzić, czy wszystkie projekty są zgodne z regulaminem i wartościami firmy Total. Po zatwierdzeniu, Twój projekt pojawi się na stronie wraz z krótkim podsumowaniem, które wcześniej umieścisz w kwestionariuszu (pytanie B7).

 

Podczas pierwszego etapu selekcji każdy projekt otrzyma całościową ocenę, która będzie się składała z automatycznej oceny wynikającej z kwestionariusza (90%) oraz oceny przyznanej głosami publiczności (etap „Share for Likes” stanowiący 10% noty globalnej). W ten sposób w każdym kraju wybranych zostanie 100 najlepszych projektów.

Drugi etap selekcji zgłoszeń zostanie przeprowadzony przez specjalistów z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Kryteria wyboru pozostają te same. Wybranych zostanie 15 finalistów, którzy zaprezentują się przed jury, a ono wyłoni 3 ostatecznych zwycięzców.

Kompletne i zgodne z kryteriami zgłoszenia zostaną poddane głosowaniu publiczności („Share for Likes”), która będzie mogła zapoznać się z krótkim opisem opublikowanym na lokalnej stronie internetowej „Startupper Roku: wyzwanie firmy Total”. Będzie to opis zamieszczony we wcześniej wypełnionym kwestionariuszu (pytanie B7).

Aby móc udostępnić swój projekt, otrzymasz od organizatora e-mail z postem, który będzie zawierał link do opisu Twojego projektu w module „Share for Likes” strony wyzwania. Dzięki temu obserwujący lub gość będzie mógł polubić Twój projekt oraz dwa inne spośród opisów zamieszczonych na lokalnej stronie internetowej.

Uwzględnione zostaną tylko głosy oddane w module „Share for Likes” lokalnej strony internetowej.

Podczas etapu „Share for Likes” będziesz mieć 2 tygodnie na udostępnienie projektu w swojej sieci.

 

Widoczne będą tylko Twoje imię i nazwisko, nazwa projektu oraz krótki opis umieszczony w kwestionariuszu. Radzimy nie podawać poufnych informacji w pytaniu B7 w związku z tym, że jego treść zostanie publicznie udostępniona podczas wyzwania.

Jeśli znalazłeś(aś) się na liście Top 15, gratulujemy sukcesu! Będziesz mieć 10 minut na zaprezentowanie swojego projektu, a kolejne 10 minut będzie przeznaczone na wymianę pytań i odpowiedzi z jury. Osoby kierujące wyzwaniem w danym kraju skontaktują się bezpośrednio z finalistami w celu przekazania im informacji organizacyjnych dotyczących dni prezentacji.

Projekt należy zgłosić w języku lub jednym z języków podanych na liście wyzwania w swoim kraju.

Wyzwanie jest przeznaczone dla osób, które w dniu rozpoczęcia naboru zgłoszeń będą miały maksymalnie trzydzieści pięć (35) lat.

Wyzwanie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy mają projekt utworzenia firmy lub kierują firmą działającą krócej niż dwa (2) lata, licząc od dnia rozpoczęcia naboru zgłoszeń.

W momencie zgłaszania projektu nie jest wymagany żaden dokument urzędowy.

Jeśli znajdziesz się wśród finalistów, podczas etapu prezentacji będziesz musiał(a) dostarczyć dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający rejestrację Twojej firmy, jeśli jesteś na tym etapie i jeśli w Twoim kraju obowiązują tego typu formalności.

Nie. Wyzwanie jest organizowane przez firmę Total, aby promować rozwój lokalnych inicjatyw. W związku z tym musisz posiadać obywatelstwo kraju, w którym zgłaszasz swoją kandydaturę.

Tak. Możesz zgłosić się do wyzwania w kraju Twojego pochodzenia, nawet jeśli nie jest to kraj Twojego pobytu pod warunkiem, że Twój projekt przynosi korzyści temu krajowi. Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich krajów, które mają swoją stronę w ramach wyzwania.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz uzyskać zgodę swoich rodziców lub osób wykonujących władzę rodzicielską względem Ciebie, lub w razie ich braku Twoich opiekunów prawnych, aby móc wziąć udział w wyzwaniu. Osoba (lub osoby) wykonująca(e) władzę rodzicielską wyraża(ją) zgodę na zagwarantowanie przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu dostępnego na lokalnej stronie internetowej wyzwania.

Kandydaci, którzy wzięli udział w 1. edycji „Startupper Roku: wyzwanie firmy Total” (edycja 2015–2016), mogą ponownie zgłosić się do konkursu z wyjątkiem trzech (3) zwycięzców z każdego kraju, którzy nie mają już możliwości złożenia nowego projektu.

Kandydat z wieloma narodowościami może rywalizować tylko w jednym Wyzwaniu i może zaproponować tylko jeden projekt.

Zwycięzcy zyskają spersonalizowane wsparcie (coaching), większą rozpoznawalność oraz dofinansowanie.

Wsparcie finansowe będzie podzielone w następujący sposób: 50% całkowitej kwoty dla zdobywcy 1. miejsca, 30% dla laureata 2. miejsca i 20% dla 3. miejsca.

Tak. Tytuł "Kobiecy projekt roku" jest niezależny od statusu laureata wyzwania, więc można łączyć te wyróżnienia. Projekt ten może, choć nie musi, znajdować się wśród 3 ostatecznych zwycięzców. Podczas etapów końcowych prezentacji jurorzy wyznaczą spośród 15 zgłoszeń finałowych projekt, którego przynajmniej jeden z twórców jest kobietą i przyznają mu tytuł "Przedsiębiorcza Kobieta Roku". Z tym wyróżnieniem nie wiąże się żadne wsparcie finansowe. Ma ono zachęcać kobiety do tworzenia start-upów, zwiększając ich rozpoznawalność i ułatwiając im tworzenie sieci.

Firma Total zastrzega sobie prawo do wyznaczenia wśród finalistów jednego lub wielu projektów bezpośrednio związanych z jej działalnością. Przedstawiciele ewentualnie wybranych projektów otrzymają wówczas tytuł "Start-up na rzecz lepszej energii", a zespoły firmy Total będą mogły skontaktować się z nimi w celu nawiązania ewentualnej współpracy.

Tytuł "Start-up na rzecz lepszej energii" jest opcjonalny i niezależny od statusu laureata, w związku z czym można łączyć oba wyróżnienia. Otrzymanie tego tytułu nie wiąże się z żadnym wsparciem finansowym.

Powołanie jurorów odbędzie się z poszanowaniem Polityki zgodności firmy Total oraz jej Kodeksu postępowania.

Jurorzy będą się spotykać podczas sesji poświęconych prezentacjom finalistów oraz w celu wyboru trzech ostatecznych zwycięzców w dniach podanych w regulaminie wyzwania.

Udostępniony zostanie tylko krótki opis projektów poszczególnych kandydatów. Będzie on zredagowany przez przedstawicieli projektów w celu zwięzłego zaprezentowania danego projektu i jego potencjału w zakresie innowacji.

NIE ZNALAZŁEŚ(AŚ) ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE? WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ, A ODPOWIEMY CI JAK NAJSZYBCIEJ.