STARTUPPERUL ANULUI SUSȚINUT DE TOTAL – [ROMÂNIA]

Avem câștigătorii! Felicitări câștigătorilor, Antreprenorilor feminini de Top și Marilor câștigători regionali! Vă mulțumim tuturor celor care ați participat la acesta Competiție și care ați ajutat la transformarea acestui proiect într-un succes! Accesaţi în mod regulat site-ul pentru mai multe informaţii cu privire la următoarea ediţie.

Reguli

 REGULAMENTUL CONCURSULUI - STARTUPPERUL ANULUI SUSTİNUT DE TOTAL
-
ROMÂNIA - ediția 2018-2019

 

Clauza 1: Organizatorul
Clauza 2: Concursul
Clauza 3: Condiții de participare și criterii de eligibilitate
Clauza 4: Depunerea candidaturilor
Clauza 5: Desfășurarea Competiției
Clauza 6: Distincția complementară „Marele Câștigător Regional”
Clauza 7: Date cu caracter personal
Clauza 8: Dreptul de comunicare și dreptul la imagine și asemănare
Clauza 9: Proprietate și drepturi de proprietate
Clauza 10: Confidențialitate
Clauza 11: Răspundere
Clauza 12: Consultarea Regulamentului
Clauza 13: Etică, conformitate, anticorupție 
Clauza 14: Respectarea sancțiunilor economice internaționale
Clauza 15: Acceptarea Regulamentului
Clauza 16: Limbile Competiției
Clauza 17: Regula probei
Clauza 18: Contestații
Clauza 19: Independență
Clauza 20: Nulitate
Clauza 21: Legea aplicabilă - litigii


Clauza 1: Organizatorul

“Startupperul Anului sustinut de Total” ROMANIA SA – ediția 2018-2019 este o competiție organizată de Total  ROMÂNIA, o societate de drept român, cu un capital social de 33783600 LEI, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J8/721/2005 și având sediul social în sat Cristian, comuna Cristian, Strada Stejarilor nr. 2, județul Brașov (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”).

Clauza 2: Concursul

“Startupperul Anului sustinut de Total” ROMÂNIA – ediția 2018-2019 este o competiție națională care urmărește identificarea, dezvoltarea și însoțirea celor mai bune Proiecte pentru crearea sau dezvoltarea afacerilor (denumită în cele ce urmează „Competiția”). Ambiția acestei competiții este de a însoți Proiectele care sunt concepute pentru dezvoltarea socio-economică a ROMÂNIEI și tinerii investitori.

Această Provocare nu se bazează pe șansă în determinarea finaliștilor și premianților. Regulile definesc regulile aplicabile Competiției (denumite în continuare „Regulile”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Reguli și termenii care decurg din acestea în orice moment.

Clauza 3: Condiții de participare și criterii de eligibilitate

3.1 – Candidatul

Competiția este deschisă, gratuit, oricărei persoane fizice în vârstă de maximum treizeci și cinci (35) de ani la data depunerii candidaturilor, care are un Proiect de înființare a unei afaceri sau care gestionează o afacere creată de mai puțin de doi (2) ani.

Orice persoană care îndeplinește aceste criterii și care se înregistrează pe site (Clauza 4) este considerată a fi candidată la Competiție (denumită în continuare „Candidatul”).

Competiția nu este deschisă angajaților grupului Total sau persoanelor care au un membru apropiat al familiei care este angajat al grupului Total sau care este considerat a fi un membru al Grupului (5.2) sau ca Ambasador al Competiție.

Termenul „apropiat” înseamnă orice membru al familiei unui angajat Total, cum ar fi soțul/soția sau partenerul/partenera, unul dintre părinții, copiii, frații sau surorile, nepoții sau nepoții, unchii sau mătușile, bunicii, nepoții, soțul/soția sau partenerul/partenera unui membru al familiei sau al/a oricărei persoane cu care există o relație personală care ar putea afecta obiectivitatea unei decizii profesionale.

Organizatorul va considera orice candidatură în această situație este nulă și neavenită.

Grupul Total este un grup cuprinzând Total ROMÂNIA SA și orice persoană juridică:

 •       care deține, direct sau indirect, mai mult de cincizeci la sută (50%) din titlurile care conferă imediat drepturi de vot în cadrul adunărilor generale ordinare ale Total ROMÂNIA SA;
 •       în care mai mult de cincizeci la sută (50%) din titlurile care conferă imediat drepturi de vot în cadrul adunărilor generale ordinare sunt deținute în mod direct sau indirect de Total ROMÂNIA SA sau de o entitate afiliată acesteia, așa cum este aceasta definită la punctul precedent.

În cazul în care Candidatul este minor, se va considera că acesta a fost autorizat de către părinții săi sau de către persoana (persoanele) care are (au) autoritatea părintească asupra acestuia sau, în lipsa acestora, de către tutorele (tutorii) lega(i) pentru a participa la Competiție. Persoana (persoanele) care deține (dețin) autoritatea părintească este (sunt) de acord să garanteze respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

În cazul în care candidatul cunoaște un membru al juriului, ambii vor semna o declarație de confidențialitate și necoluziune (neintervenție).

Competiția este organizată de Total ROMÂNIA SA în scopul de a promova dezvoltarea inițiativelor locale ale tinerilor. În acest sens, Candidatul trebuie să fie cetățean al țării în care depune candidatura.

Candidații care au concurat deja la prima ediție a ediției Competiției „Startupperul Anului sustinut de Total” ROMÂNIA - 2015-2016, pot concura din nou, cu excepția celor trei (3) câștigători din fiecare țară, care nu pot candida a doua oară.

3.2 – Proiectul

Pentru a fi eligibil, Proiectul (denumit în continuare „Proiectul”) trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

 •     să fie un Proiect pentru crearea unei afaceri care urmează să fie stabilită în ROMÂNIA și implementat în termen de maximum șase (6) luni de la desemnarea câștigătorului (câștigătorilor); această perioadă poate fi prelungită la discreția Organizatorului, în lumina constrângerilor existente țara respectivă,

sau, 

 •     să fie o afacere înființată cu mai puțin de doi (2) ani înainte în ROMÂNIA. Data înființării este data înregistrării societății. 

3.3 – Angajamentele Candidatului

Candidatul se obligă să furnizeze toate documentele justificative necesare și să accepte în mod expres și fără rezerve toate clauzele din prezentul Regulament și să respecte legile, reglementările și obligațiile legale aplicabile Competiției în țara în care este depusă candidatura.

Această Competiție se desfășoară independent și simultan în diferite țări. Un candidat care are mai mult de o cetățenie poate participa doar la o singură Competiție și poate propune doar un singur Proiect. În cazul în care un candidat participă simultan la mai multe Competiții sau cu mai multe Proiecte, Organizatorul își rezervă dreptul de a considera candidatura nulă și de a anula participarea candidatului la toate Competițiile la care a luat parte.

Organizatorul Competiției își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare cu privire la conformitatea candidaturii cu criteriile de eligibilitate a proiectului. Orice înregistrare bazată pe informații eronate, inexacte, incomplete sau frauduloase nu va fi luată în considerare și va determina în mod automat nulitatea participării.

Clauza 4: Depunerea candidaturilor

4.1 Perioada de depunere a candidaturilor

Perioada de depunere a candidaturilor va începe la 9 octombrie 2018, ora 10:00 (GMT+3) și se va încheia în data de 13 noiembrie 2018, ora ora 09:00 (GMT+2). Orice candidatură depusă după data-limită de înscriere, ora și data specificate, va fi considerată nulă și nu va fi luată în considerare.

Candidaturile vor fi depuse prin intermediul unei platforme online accesibile la următoarea adresă: https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (denumită în continuare „Site-ul”). În țările în care accesul la internet nu este răspândit, Total ROMÂNIA își rezervă dreptul de a furniza computere cu autoservire, fără ca acest lucru să fie considerat un avantaj pentru cei care le utilizează. Candidaturile vor fi depuse în același mod prin intermediul Site-ului și vor urma același proces de selecție ca și celelalte candidaturi.

4.2 Înregistrare și criterii privind dosarul de candidatură

Este necesar să vă înregistrați pe Site pentru a putea depune o candidatură.

La momentul înregistrării, Candidatul va preciza numele, prenumele și adresa de e-mail. Apoi, candidatul trebuie să-și dea acordul privind Termenii de utilizare a Site-ului și să ia cunostinta de Carta privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și de Gestionare a Cookie-urilor a Total ROMÂNIA SA. Acești pași vor permite crearea automată a contului Candidatului; Candidatul va primi confirmarea creării contului prin e-mail.

Candidatul poate în orice moment să își retragă înregistrarea pe Site-ul Competiției prin intermediul secțiunii „setări” din contul său; apoi, Candidatul va primi un e-mail de confirmare a ștergerii contului. De asemenea, dacă dorește, Candidatul poate șterge dosarul de candidatură, prin intermediul secțiunii „Participare”, făcând click pe butonul „Șterge candidatura”. Un mesaj de confirmare a ștergerii fișierului va apărea apoi în această secțiune; nu va fi trimis un e-mail de confirmare a ștergerii.

Pentru a crea dosarul de candidatură, Candidatul trebuie să răspundă la un chestionar de evaluare și să furnizeze informațiile și documentele solicitate, inclusiv numărul său de telefon mobil. Toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii trebuie completate pentru ca fișierul să poată fi luat în considerare. În cazul în care Candidatul nu dispune de toate informațiile disponibile pentru a crea dosarul, acesta se poate reconecta la secțiunea „Candidatură” până la termenul-limită pentru candidaturi, pentru a aduce completări sau modificări.

Candidatul va fi informat cu privire la etapele Competiției prin e-mail sau prin SMS; Organizatorul își rezervă dreptul de a nu implementa acest serviciu în țările în care această soluție nu este posibilă, fără a fi nevoie să justifice motivele pentru care nu poate face acest lucru.

Clauza 5: Desfășurarea Competiției

5.1: Moderarea candidaturilor și votul publicului larg

O etapă de moderare va preceda publicarea unui scurt rezumat al dosarelor Candidaților de pe Site. În cursul acestei etape, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din procesul de selecție orice dosar de candidatură care este incomplet sau incompatibil cu Regulamentul și Codul de Conduită al Total.

De asemenea, această moderare va fi bazată pe criteriile de intrare în Competiție stabilite în prezentul Regulament.

Dosarele complete care respectă criteriile de eligibilitate vor fi accesibile publicului pe Site și vor fi supuse votului publicului larg („Share pentru Like-uri”) prin intermediul unei scurte descrieri publicate pe Site și completate de către Candidat într-o limbă la alegerea sa. Publicul poate vota pe Site în felul următor:

Votul public „Share pentru Like-uri” durează două (2) săptămâni, adică cincisprezece (15) zile. Punctajul obținut va permite Organizatorului să evalueze maturitatea digitală și interesul publicului larg față de startup sau idee. Această evaluare va fi luată în considerare în evaluarea globală a candidaturilor (vezi punctul 5.2).

Termenii pentru „Share pentru Like-uri”: Candidatului îi va fi trimisă, prin e-mail, de către echipa organizatoare, o postare care conține un link către pagina de descriere a Proiectului în modulul „Share pentru Like-uri” al Site-ului Competiției Total ROMÂNIA. Dacă dorește, Candidatul poate promova această postare pe rețelele sociale. Următorii săi (adică utilizatorii care se abonează la fluxul de informații al Candidatului privind conturile Candidatului pe rețelele sociale - Facebook, Twitter, LinkedIn etc.) sau orice persoană care dorește să susțină Candidatul trebuie să facă click pe link-ul către pagina de descriere a Proiectului (idee sau startup) în modulul „Share pentru Like-uri” de pe Site-ul Competiției Total ROMÂNIA și să facă click pe pictograma „Like” (sau alta similară) pentru a vota Proiectul. Înainte de a putea susține Proiectul în cauză, este imperativ necesar ca Urmăritorii să se înregistreze pe Site sau prin intermediul rețelelor sociale, precizându-și numele, prenumele și adresa de e-mail și acceptând Termenii de utilizare a Site-ului și Carta Total ROMÂNIA privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Gestionarea Cookie-urilor. Un urmăritor sau un vizitator poate să acorde „Like-uri” unui număr maxim de 3 Proiecte.

Numărul de „Like-uri” acordate fiecărui Proiect în modulul „Share pentru Like-uri” al Site-ului va fi convertit într-un punctaj; acest punctaj va avea o pondere de 10% în punctajul general al Proiectului.

Vor fi luate în considerare doar voturile acordate prin intermediul modulului „Share pentru Like-uri” de pe Site. Candidatul își poate viraliza Proiectul așa cum se dorește, pentru a-și maximiza șansele de a primi „Like-uri” în modulul Competiției din ROMÂNIA. Cu toate acestea, Organizatorul își declină orice răspundere în ceea ce privește modul în care Candidatul își viralizează Proiectul. În plus, în cazul în care Candidatul îi determină pe Urmăritorii săi sau pe alți utilizatori de web să acorde „Like-uri” propriilor postări direct în rețeaua socială, și nu în modulul „Share pentru Linke-uri” de pe Site, Organizatorul nu va putea adăuga aceste „Like-uri” la punctajul general sau explica originea acestora și, prin urmare, acestea nu vor fi luate în considerare la numărătoarea „Share pentru Like-uri” sau în punctajul general.

5.2: Selecția candidaturilor

În general, în toate etapele procesului de selecție, va fi luată în considerare compatibilitatea cu valorile etice ale Grupului Total. De asemenea, esența și claritatea dosarului de candidatură sunt criterii esențiale, care permit evaluarea capacității de dezvoltare a ideii sau a startup-ului. În cele din urmă, dacă este cazul, ținând seama de subiectul ideii sau al startup-ului, juriul va acorda o atenție deosebită aspectelor legate de mediu și siguranță.

Fiecare dosar este evaluat în conformitate cu următoarele criterii:

 1.         Impact social

Capacitatea de a crea valori durabile și de a contribui la dezvoltarea comunității locale (crearea de locuri de muncă, înlocuirea importurilor, participarea la progresul educațional, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația locală etc.). Capacitatea de a anticipa nevoile neîndeplinite corespunzător sau care nu sunt deloc îndeplinite și de răspunde acestor nevoi prin intermediul unor misiuni preventive, corective sau compensatorii. Impactul social poate privi o anumită populație sau societatea națională, în ansamblul ei.

Impactul social nu poate fi singura descriere a acțiunilor întreprinse de entitate, ci descrierea utilității reale, măsurabilă prin efectele, schimbările, rezultatele sau consecințele generate de entitate și/sau Proiect/idee.

 1.         Caracterul inovator

Natura inovatoare, și anume oferirea de soluții noi și/sau tehnologice (dar nu numai din cele din urmă) pentru a răspunde la dificultățile întâmpinate în țară din punct de vedere social. Inovația nu înseamnă neapărat revoluție, ea poate fi incrementală, adică îmbunătățește ceea ce există deja, sau radicală, adică determină o transformare generală. De asemenea, caracterul inovator se poate referi chiar la modul în care startup-ul existent sau viitor acționează, și anume guvernanța propusă, noi forme de organizare etc. 

 1.         Fezabilitatea și potențialul de dezvoltare

Competiția dorește să însoțească toate structurile, de la idei și până la startup-uri înființate în urmă cu maximum doi ani. Este important pentru Organizator că ideea și startup-ul să fie capabile să se dezvolte. În cazul unei idei, cea mai precisă descriere posibilă a primei acțiuni care va fi luată va permite evaluarea fezabilității respectivei idei și definirea „produsului viabil minim”. Pentru un startup înființat de mai puțin de 2 ani, vor fi analizate potențialul de dezvoltare, capacitatea startup-ului de a intra în faza de creștere, și anume capacitatea dezvoltării dimensiunii startup-ului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica această listă în orice moment și va informa Candidații cu privire la o astfel de modificare printr-o actualizare a Site-ului, dacă este cazul.

5.2.1 Prima etapă de selecție a dosarelor de candidatură

Dosarele vor face obiectul unui punctaj general, care include votul publicului larg și punctajul automat rezultat din chestionarul ponderat (4.2).

Dezvoltat de o echipă de consilieri specializați în evaluarea startup-urilor, chestionarul ponderat vizează alocarea obiectivă a unui scor de maturitate bazat pe etapa de dezvoltare a Proiectului și alocarea unui scor de responsabilitate socială corporativă (CSR). Anumite întrebări, legate de cele trei criterii de evaluare descrise la punctul 5.2, vor fi ponderate în mod favorabil, astfel încât acestea să conteze mai mult în punctaj.

Astfel, punctajul general integrează:

 •     Punctajul automat ce rezultă din chestionarul ponderat (90%)
 •     Votul publicului larg (10%)

5.2.2 A doua etapă de selecție a dosarelor de candidatură (profesioniști în antreprenoriatul social)

Cele o sută (100) de dosare de candidatură cu cele mai bune punctaje, complete și conforme cu criteriile de eligibilitate ale Total ROMÂNIA, vor fi studiate individual de către profesioniști în domeniul antreprenoriatului social. Orice dosare care au obținut un punctaj egal cu punctajul celui de-al o sutălea cel mai bun dosar vor fi incluse în rândul dosarelor analizate individual de către profesioniștii în domeniul antreprenoriatului social.

În cazul în care, în perioada deschisă pentru candidaturi, sunt depuse mai puțin de o sută (100) de dosare, toate candidaturile vor fi analizate.

În cazul în care există mai multe dosare cu punctaje egale care se clasează toate pe locul 100, Organizatorul își rezervă dreptul de a include aceste dosare cu punctaje egale în clasamentul Top 100 care va fi vizibil pe Site. În cazul în care există prea multe dosare cu punctaje egale, Organizatorul își rezervă dreptul de a departaja punctajele, examinând mai întâi punctajul ce rezultă din chestionar. În cazul în care punctajele ce rezultă din Chestionar sunt egale, Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta toate dosarele care au același punctaj.

Cele o sută (100) de proiecte selectate folosind principiul de mai sus vor primi un punctaj, din nou pe baza răspunsurilor furnizate în chestionarul ponderat și în conformitate cu cele trei criterii de punctare descrise la punctul 5.2, cu următoarea ponderare:

 1.        Impact social: 50% din punctaj
 2.        Caracter inovator: 30% din punctaj
 3.        Fezabilitate și potențial de dezvoltare: 20% din punctaj

Punctajul astfel obținut va permite selectarea celor mai bune cincisprezece (15) Proiecte, care vor fi ulterior incluse pe lista scurtă.

În cazul în care pe locul 15 se clasează mai multe dosare cu punctaje egale, Organizatorul își rezervă dreptul de a include acești candidați egali în Top 15, care va fi vizibil pe Site. În cazul în care există prea multe dosare cu punctaje egale, Organizatorul își rezervă dreptul de a departaja punctajele, examinând mai întâi punctajul aferent criteriului Impactului social.

Dacă punctajele aferente criteriului Impactului social sunt egale, Organizatorul își rezervă dreptul de a departaja candidații luând în considerare punctajul aferent criteriului Caracter inovator. Dacă acest al doilea punctaj este identic pentru toate punctajele egale, iar al treilea punctaj, aferent criteriului Potențialului și Fezabilității Proiectului, este, la rândul lui, identic, Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta toate Proiectele.

5.2.3 Notificarea privind calificarea pe lista scurtă

În urma acestei faze de includere pe lista scurtă, lista finaliștilor va fi comunicată prin e-mail sau SMS fiecăruia dintre ei; Organizatorul își rezervă dreptul de a nu implementa acest serviciu în țările în care această soluție nu este posibilă, fără a fi nevoie să justifice motivele pentru care nu poate face acest lucru. Lista finaliștilor va fi, de asemenea, disponibilă pe Site la sfârșitul lunii ianuarie 2019.

După publicarea rezultatelor, finaliștii vor avea un termen de cinci (5) zile calendaristice pentru a confirma oficial, prin e-mail, Organizatorului că își mențin candidatura pentru continuarea Competiției. În caz contrar, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Candidat care nu transmite această confirmare.

Apoi, finaliștilor le va fi comunicat, prin e-mail sau SMS, un calendar. Se vor organiza două întâlniri pentru:

 •      Întâlnirea de formare/pregătire a prezentării proiectului juriului final,
 •      Prezentarea proiectului juriului final.

Aceste întâlniri vor avea loc la cel puțin șapte (7) zile calendaristice de la anunțarea listei scurte. După caz, pot avea loc două reuniuni separate, în date diferite.

5.2.4: Alegerea câștigătorilor de către un juriu local

În timpul etapei finale de prezentare a proiectului, finaliștii vor fi invitați să facă o prezentare de maximum zece (10) minute în fața juriului, care poate include o prezentare de tipul „Microsoft Powe Point” conform unui model definit de Organizator și care poate fi completat cu alte media, a căror listă le va fi comunicată finaliștilor; această prezentare va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu o durată de maximum zece (10) minute. Juriul își rezervă dreptul de a alege, în cele din urmă, doar dosarele de candidatură pe care le consideră corespunzătoare, pe baza criteriilor de selecție definite la punctul 5.2.

Alegerea membrilor juriului va fi în întregime discreționară și nu poate fi contestată în niciun fel.

5.2.4.1: Cei trei (3) câștigători și premiile

Alegerea juriului, care poate selecta, dacă este cazul, mai puțin de trei (3) Proiecte sau chiar niciun Proiect, este total discreționară și nu poate fi contestată în niciun fel.

Fiecare câștigător va beneficia de asistență personalizată (coaching), destinată să-l ajute să creeze și/sau să-și dezvolte afacerea. Conținutul și durata acestei asistențe vor fi adaptate în funcție de stadiul de dezvoltare a Proiectului și într-o limită de cinci (5) ore pe lună, pe o perioadă de un an, pe care juriul le-a identificat în timpul procesului de selecție. Această asistență va fi implementată definitiv înainte de 01.07.2019.

Organizatorul își rezervă dreptul, în mod excepțional, de a asista toți finaliștii, fără a acorda finaliștilor necâștigători vreun drept de acces la celelalte premii.

De asemenea, Organizatorul va acorda:

 • ECHIVALENTUL A 12.500 EURO ÎN MONEDA LOCALĂ [SUMA SPECIFICATĂ REPREZENTÂND 50% DIN CUANTUMUL TOTAL AL PREMIILOR] câștigătorului nr. 1;
 • ECHIVALENTUL A 7.500 EURO ÎN MONEDA LOCALĂ [SUMA SPECIFICATĂ, REPREZENTÂND 30% DIN CUANTUMUL TOTAL AL PREMIILOR] câștigătorului nr. 2,
 • ECHIVALENTUL A 5.000 EURO ÎN MONEDA LOCALĂ [SUMA SPECIFICATĂ, REPREZENTÂND 20% DIN CUANTUMUL TOTAL AL PREMIILOR] câștigătorului nr. 3.

Acest buget este destinat exclusiv și în întregime finanțării procesul antreprenorial, și anume:

 •      continuării dezvoltării afacerii existente, de plătit la finalizarea procesului de asistență personalizată,

sau

 •    implementării Proiectului prin înființarea afacerii; în acest caz, bugetul va fi plătit în două tranșe: o treime (1/3) la finalizarea procesului de asistență și celelalte două treimi (2/3) la momentul înființării efective a societății, în termen de maximum șase (6) luni. Dacă, în final, societatea nu este creată, indiferent de motiv, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu plăti soldul sumei premiului.

În cele din urmă, Organizatorul va continua comunicarea, în scopul de a asigura vizibilitatea câștigătorului din țara sa. Această comunicare poate avea forma unei afișări pe site-ul Total ROMÂNIA sau a unei campanii media locale. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili nivelul angajamentului aferent comunicării și vizibilității, în funcție de resursele disponibile în cadrul filialei, iar câștigătorii nu vor avea dreptul să poată contesta acest nivel.

Premiile nu pot fi schimbate cu alte premii, cu valoarea lor în bani sau cu orice monedă, din orice motiv.

Premiile sunt personale, nu pot fi transferate și nu pot face obiectul vreunei contestații sau dispute.

5.2.4.2: Distincția „Antreprenorul feminin de Top”

În cadrul etapei finale de prezentare a Proiectelor, Organizatorul va identifica printre finaliști un Proiect în cadrul căruia cel puțin unul dintre fondatori este femeie și îi va atribui distincția „Antreprenorul feminin de Top ”. Această distincție este independentă de statutul de câștigător, deși poate fi combinată cu acest statut, iar în baza ei Organizatorul nu va oferi niciun premiu în bani. Această măsură are drept scop de a încuraja femeile să înființeze startup-uri.

Această distincție se acordă după cum urmează: dacă Proiectele prezentate de o femeie se numără printre cele trei (3) cele mai bune Proiecte selectate de juriu, distincția „Antreprenorul feminin de Top” va fi acordată primei femei din clasament. Dacă niciun Proiect prezentat de o femeie nu se numără printre cele trei (3) cele mai bune Proiecte selectate de către juriu, distincția „Antreprenorul feminin de Top” va fi acordată de către Juriu uneia dintre finalistele necâștigătoare.

Proiectul cu distincția „Antreprenorul feminin de Top” poate beneficia de networking, mentorat și/sau coaching. Organizatorul își rezervă posibilitatea de a duce acest câștigător la Paris, pentru un eveniment antreprenorial destinat exclusiv femeilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda această distincție dacă niciun dosar prezentat de o femeie nu îndeplinește criteriile de eligibilitate sau de calitate definite la punctul 5.2.

Premiile nu pot fi schimbate cu alte premii, cu valoarea lor în bani sau cu orice monedă, din orice motiv.

Premiile sunt personale, nu pot fi transferate și nu pot face obiectul vreunei contestații sau dispute. 

5.2.4.3: Distincția Startup pentru o energie mai buna

În cadrul etapei finale de prezentare a Proiectelor, Organizatorul își rezervă posibilitatea de a identifica printre finaliști unul sau mai multe Proiecte legate direct de activitatea sa. Acest sau acești finalist (finaliști) va (vor) primi apoi distincția „Startup pentru o energie mai buna” și va (vor) putea fi pus (puși) în contact cu echipele interne ale Organizatorului, pentru încheierea de potențiale parteneriate.

Această distincție opțională „Startup pentru o energie mai buna” este independentă de statutul de câștigător, deși poate fi combinată cu acesta, iar în baza ei Organizatorul nu va oferi niciun premiu în bani.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda această etichetă sau de a nu continua schimburile în vederea unui potențial parteneriat.

Alegerea organizatorului este în întregime discreționară și nu poate face obiectul vreunei contestații sau dispute.

5.3: Comunicarea rezultatului final

Faza finală de selecție se va încheia cel târziu în săptămâna care include data de 18 februarie 2019. Rezultatele vor fi anunțate cel puțin pe Site. Organizatorul își rezervă dreptul de a comunica prin intermediul mijloacelor pe care le are la dispoziție (presă, site, campanii media). Câștigătorii vor fi notificați individual, prin e-mail și/sau prin SMS; Organizatorul își rezervă dreptul de a nu implementa serviciu în țările în care această soluție nu este posibilă, fără a fi nevoie să justifice motivele pentru care nu poate face acest lucru.

O ceremonie oficială de anunțare a rezultatelor și de decernare a premiilor va avea loc cel târziu în data de 1 martie 2019 și va marca finalul Competiției.

Clauza 6: Distincția complementară „Marele Câștigător Regional”

6.1: Selectarea Marilor Câștigători regionali

La finalul Competițiilor organizate în cincizeci și nouă (59) de țări, și anume cincizeci și nouă (59) de Competiții, se va înființa un Mare Juriu regional, pentru a determina următorii șase (6) Mari Câștigători regionali, împărțiți proporțional la numărul de țări din zonă:

 •     1 pentru zona Europa
 •     1 pentru zona America
 •     1 pentru zona Orientului Mijlociu, Asia-Pacific
 •     3 pentru zona Africa

Candidații pentru distincția „Mari Câștigători Regionali” vor fi selectați automat pentru fiecare țară: câștigătorul nr. 1 (vezi 5.2.4.1) din fiecare țară va fi prezentat Marelui Juriu regional.

Alte condiții pot fi comunicate pe Site. Rezultatele vor fi anunțate pe Site, cel puțin până la mijlocul lunii martie 2019. Organizatorul își rezervă dreptul de a comunica prin intermediul mijloacelor pe care le are la dispoziție (presă, site, campanii media). Câștigătorii vor fi notificați individual, prin e-mail și/sau SMS. Acești termeni vor fi disponibili pe Site în momentul înregistrării.

Distincția „Mari Câștigători Regionali” este independentă de statutul de câștigător și nu va face obiectul unui premiu financiar suplimentar din partea Organizatorului.

Organizatorul își rezervă posibilitatea de a aduce acești șase (6) Mari Câștigători Regionali la Paris, pentru a participa la un eveniment și pentru a fi puși în contact, de exemplu, cu incubatoarele pariziene. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui premiu, înțelegându-se că acesta este complementar premiului primit de câștigătorul nr. 1 (vezi 5.2.4.1) din fiecare țară și că acesta nu este o parte esențială a Competiției.

Premiile nu pot fi schimbate cu alte premii, cu valoarea lor în bani sau cu orice monedă, din orice motiv.

Premiile sunt personale, nu pot fi transferate și nu pot face obiectul vreunei contestații sau dispute.

Clauza 7: Date cu caracter personal

7.1: Scopul prelucrării

Înscrierea în Concurs necesită comunicarea datelor personale ale Candidatului (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail etc., așa cum sunt menționate în câmpurile de înregistrare de pe site). Aceste informații sunt destinate exclusiv înscrierii în Concurs, administrării dosarelor candidaților până la posibila acordare a unui premiu și urmăririi evoluției carierei profesionale a candidaților sau respectării obligațiilor statutare și legale din țara în care este depusă candidatura.

Organizatorul este operatorul de date în cadrul prelucrării acestor date cu caracter personal așa cum prevede Carta TOTAL ROMANIA SA privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Gestionarea Cookie-urilor aferenta Competiției.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către Organizator în conformitate cu Regulamentele UE și Legea nr. 190/2018 și cu Carta TOTAL ROMANIA SA privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Gestionarea Cookie-urilor aferenta Competiției, publicată pe Site, la http://www.total.com.ro/ro/contact-b2c/politica-prelucrare-date-caracter-personal.html(GD:introduceți link-ul către Carta).

Vă rugăm să citiți Carta TOTAL ROMANIA SA privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Gestionarea Cookie-urilor aferenta Competiției la http://www.total.com.ro/ro/contact-b2c/politica-prelucrare-date-caracter-personal.html(GD: introduceți link-ul către Carta), care conțin toate informațiile privind scopurile prelucrării, baza legală, perioada de stocare, tipurile de date colectate, precum și destinatarii datelor. În cazul în care refuză prelucrarea datelor sale personale, Candidatul nu va putea participa la Competiție, deoarece nu poate fi identificat.

În cazul în care Candidatul are întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc sau dorește să-și exercite drepturile legale, inclusiv dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, să limiteze prelucrarea, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrare în orice moment, acesta trebuie să completeze formularul de contact https://startupper.typeform.com/to/P2qIjV pe site sau utilizând datele de contact de mai jos:

TOTAL ROMÂNIA SA

Departamentul de Marketring

Adresă: BUCUREȘTI, Clădirea Landmark Corpul C, Strada Vasile Alecsandri nr. 4 / Strada Constantin Daniel nr. 11, Etaj 5, Zona 1, Sector 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Țara: ROMÂNIA

Clauza 8: Dreptul de comunicare și dreptul la imagine și asemănare

Candidatul autorizează Total ROMÂNIA și/sau Societățile Afiliate acesteia să utilizeze, reproducă, reprezinte și publice orice informație și imagine referitoare la Candidat în cadrul proceselor de comunicare și relații publice și informare cu privire la Competiție, în toate tipurile de media, în orice țară, fără a pretinde vreun drept sau vreo compensație, pentru o perioadă de cinci (5) ani de la depunerea candidaturii.

Reproducerea, reprezentarea sau exploatarea tuturor elementelor sau a unei părți a acestora de către Candidat fără autorizația Organizatorului (fotografii, videoclipuri, denumiri, logo-uri, mărci comerciale etc.) referitoare la Competiție și Grupul Total sunt strict interzise.

Clauza 9: Proprietate și drepturi de proprietate

Candidatul certifică faptul că este autorul Proiectului și deține toate drepturile aferente acestuia. De asemenea, Candidatul certifică faptul că Proiectul său nu încalcă și nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale niciunui terț și că respectă toate legile în vigoare în țara în care și-a depus candidatura. Candidatul va proteja, despăgubi și exonera organizatorul de consecințele oricărei plângeri sau acțiuni în justiție introduse de un terț în urma încălcării drepturilor respectivului terț.

Organizatorul recunoaște că nu deține și nu pretinde și se angajează să nu dețină și să nu pretindă drepturi de proprietate intelectuală privind Proiectele care i-au fost prezentate de către Candidați, altele decât cele strict necesare pentru desfășurarea Concursului. Prin urmare, se acceptă că, într-o perioadă inițială, Organizatorul poate, în mod gratuit, să utilizeze și să reproducă integral sau parțial Proiectul Candidatului în scopul îndeplinirii cerințelor Competiției, de la data depunerii candidaturii.

Se acceptă că, într-o a doua perioadă, Organizatorul poate, în mod gratuit, în conformitate cu Clauza 8, să utilizeze și să reproducă integral sau parțial Proiectul Candidatului în scopul oricărei campanii de comunicare sau informare, în toate tipurile de mass-media, în toate țările, pe o perioadă de cinci (5) ani de la data la care sunt desemnați finaliștii, cu excepția cazului în care finalistul își exprimă dezacordul prealabil, expres și scris.

Clauza 10: Confidențialitate

10.1 „Informații Confidențiale” în sensul prezentei clauze înseamnă toate informațiile tangibile sau intangibile, de orice natură, care au fost sau vor fi comunicate de Organizator Candidatului sau la care Candidatul a avut sau va avea acces în contextul Competiției, direct sau indirect, inclusiv, dar fără a se limita la comunicarea orală, în scris, indiferent de suport, prin livrarea de documente pe suport hârtie sau în format electronic. Următoarele nu constituie Informații Confidențiale:

(i) informațiile accesibile în prezent sau care vor deveni accesibile publicului fără încălcarea dispozițiilor Regulamentului de către Candidat, (ii) informațiile deținute în mod legal de către Candidat înainte de divulgarea lor de către Organizator și (iii) informațiile obținute în mod valabil de la un terț autorizat să transfere sau să dezvăluie astfel de informații.

Pe durata Competiției și pe o perioadă de un (1) an de la finalul Competiției, Candidatul se angajează să nu utilizeze Informațiile Confidențiale în alte scopuri decât intrarea în Competiție și să nu le dezvăluie nimănui, indiferent de mijloace.

10.2 Organizatorul se obligă să nu dezvăluie informațiile și, în special, documentele transmise de Candidat la momentul depunerii candidaturii, cu excepția transmiterii către terți care au nevoie să le cunoască, exclusiv în scopul desfășurării Competiției.

De la momentul stabilirii listei scurte a finaliștilor, Organizatorul este autorizat în mod expres să dezvăluie toate sau o parte din elementele CV-urilor și Proiectelor finaliștilor în cadrul campaniilor de comunicare sau informare, cu excepția cazului în care finalistul își exprimă dezacordul prealabil,

Clauza 11: Răspundere

11.1 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nicio acțiune nu poate fi formulată în vederea atragerii răspunderii Organizatorului în cazul în care acesta nu primește înscrieri din motive care nu îi sunt imputabile, inclusiv, în special, din cauza dificultăților legate de conexiunea la Internet sau din cauza faptului că înscrierile îi parvin într-un format ilizibil sau imposibil de procesat. Costul conectării va fi suportat exclusiv de către Candidat.

În plus, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct sau indirect legat de premii sau de desfășurarea Competiției. Rezultatele Competiției, inclusiv lista scurtă a finaliștilor, nu pot da naștere vreunui litigiu.

Se convine că Organizatorul este singurul care organizează Competiția în ROMÂNIA, în nume propriu și în propriul benefici. Nicio Societate Afiliată nu poate fi trasă la răspundere în acest sens.

Organizatorul își rezervă dreptul, în orice moment și fără a fi nevoit să furnizeze vreo justificare, să întrerupă Competiția, să îi extindă durata, să o scurteze, să o modifice sau să o anuleze, fără a-și asuma răspunderea. În consecință, Organizatorul nu poate fi tras la răspundere în cazul unei modificări a programului.

Candidatul este invitat să consulte în mod regulat Regulamentul, Site-ul și adresa de e-mail pe care a furnizat-o pentru comunicare în legătură cu depunerea candidaturii. Candidatul renunță în mod expres la orice pretenție sau contestație cu privire la orice modificare adusă Regulamentului de către Organizator.

11.2 Prin acceptarea acestui Regulament, Candidatul este conștient de limitările Internetului în ceea ce privește securitatea și, în special, de faptul că transmisia de date prin Internet are o fiabilitate tehnică limitată.

Organizatorul va depune toate eforturile pentru a proteja în mod eficient datele privind Candidatul și pentru a preveni orice incident de securitate care ar putea apărea, totuși, din cauza unor terți de rea-credință.

Candidații se angajează să nu comunice detaliile de conectare terților și recunosc că este responsabilitatea lor să-și stocheze propriile fișiere local, pe propriile medii de stocare.

În acest sens, răspunderea Organizatorului nu poate fi angajată, în nicio circumstanță.

Clauza 12: Consultarea Regulamentului

Regulamentul poate fi consultat în mod liber, online, gratuit oricând, la https://startupper-of-the-year-challenge.total.com

O copie a prezentului Regulament poate fi solicitată, prin posta gratuit o singură dată, la simpla cerere adresată Organizatorului după cum urmează:

Departamentul de Marketring

Adresă: BUCUREȘTI, Clădirea Landmark Corpul C, Strada Vasile Alecsandri nr. 4 / Strada Constantin Daniel nr. 11, Etaj 5, Zona 1, Sector 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Țara: ROMÂNIA

Clauza 13: Etică, conformitate, anticorupție

Organizatorul reamintește angajamentul său de a respecta regulile de combatere a corupției, fraudei și încălcărilor dreptului concurenței și așteaptă ca fiecare Candidat, membru al juriului, sponsor și profesionist să respecte același angajament.

13.1 Fiecare candidat, membru al juriului, sponsor și profesionist se angajează să declare orice potențial conflict de interese care ar putea rezulta din participarea sa la Competiție, și anume existența unor legături familiale sau profesionale, pentru a evita riscul contestării vreunei candidaturi de către alți candidați sau terți.

13.2 Fiecare candidat, membru al juriului, sponsor și profesionist certifică faptul că, pentru tot ceea ce privește Competiția, nici el, și, după informațiile pe care le deține, nicio persoană care acționează în numele său nu a făcut sau oferit și nu va face sau oferi vreo plată, promisiune sau orice alt avantaj, direct sau indirect, prin intermediul intermediarilor, pentru utilizarea sau în beneficiul vreunei persoane, indiferent dacă aceasta este sau nu un Funcționar Public („Beneficiarul”), dacă plata, cadoul, promisiunea sau avantajul au sau ar putea avea ca scop (i) influențarea unui act sau a unei decizii a Beneficiarului; (ii) determinarea Beneficiarului de a efectua sau a se abține de la efectuarea unui act, încălcând obligațiile legale; (iii) obținerea unui avantaj necuvenit; sau (iv) determinarea Beneficiarului de a-și folosi influența pentru a obține un act sau a influența o decizie a unui serviciu public, a oricărei autorități publice sau a unei întreprinderi de stat. 

Clauza 14: Respectarea sancțiunilor economice internaționale

Această Competiție se va desfășura în conformitate cu legile privind controlul exporturilor și sancțiunile economice internaționale aplicabile țării în care are loc Competiția.

Clauza 15: Acceptarea Regulamentului

Înscrierea în Competiție prin depunerea unei candidaturi implică acceptarea prezentului Regulament în întregime, fără rezerve.

Clauza 16: Limbile Competiției

Dosarul de candidatură, inclusiv fișierele anexate, trebuie depuse în limba română.

Prezentarea Proiectului în fața juriului se va face în limba română.

Nerespectarea cerinței cu privire la limbă va atrage descalificarea Candidatului din Competiție.

Clauza 17: Regula probei

Dovada oricărui act, inclusiv a acceptării prezentului Regulament de către Candidat, faptă sau omisiune, poate fi dovedită prin programe, date, fișiere, înregistrări, operații și alte elemente de natură digitală sau electronică, în format digital sau electronic sau pe un suport digital sau electronic, care a fost creat, primit sau stocat direct sau indirect de către Organizator, inclusiv în sistemele sale informatice. Candidatul se angajează să nu conteste admisibilitatea, validitatea sau valoarea probatorie a elementelor menționate mai sus, de natură digitală sau electronică, pe format sau mediu digital sau electronic, în baza oricărei prevederi legale. Prin urmare, elementele în cauză constituie probe și, dacă sunt prezentate ca probe în orice litigiu sau procedură, ele sunt admisibile, valabile și pot fi invocate între părți în același mod, în aceleași condiții și cu aceeași valoare probatorie ca orice document întocmit, primit sau păstrat în scris.

Clauza 18: Contestații

Orice contestație privind aplicarea prezentului Regulament sau interpretarea acestuia trebuie transmisă prin e-mail la [office-romania@total.com]

Cu toate acestea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu da curs contestațiilor pe care nu le consideră pertinente.

Clauza 19: Independență

Înregistrarea și înscrierea în Competiție nu vor avea ca efect, sub nicio formă, crearea unei relații de subordonare între Organizator și Candidat.

Clauza 20: Nulitate

Nulitatea uneia sau a mai multor Clauze ale prezentului Regulament, din orice motiv, nu va afecta validitatea celorlalte clauze.

Clauza 21: Legea aplicabilă - litigii

Doar versiunea în limba română a prezentului Regulament va fi obligatorie și oficială și va prevala asupra tuturor celorlalte versiuni traduse.

Prezentul Regulament este guvernat exclusiv de legile din ROMÂNIA, cu excepția regulilor privind conflictul de legi.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Regulile sau Competiția va fi soluționat de instanțele competente din Brașov, ținând cont de natura litigiului.

 


TOTAL ROMANIA SA