Notificări legale / Termeni și condiții generale de utilizare


Bine ați venit pe site-ul https://www.startupper-of-the-year-challenge.total.com (the “Website"). („Site-ul"). Prin conectarea la Site, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și ați acceptat fără limitări sau rezerve acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare :  https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/en/privacy. Vă rugăm să rețineți că dacă vizitați alte site-uri din grupul Total, se aplică alți termeni și condiții generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Vă recomandăm să citiți cu atenție notificările legale aferente acestora.

ROMÂNIA
 1. Identitate 

Societatea care publică Site-ul (denumită în continuare „Societatea”):

TOTAL ROMANIA S.A.

Sediu social: Romania, Cristian, Strada Stejarilor nr. 2

Capital social: 33.783.600 lei (RON),

Înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr. J08/721/18.03.2005

E-mail: office-romania@total.com

Reprezentat de: Marco Pannunzio

Design tehnic și dezvoltarea Site-ului:

SAS AGORIZE, având un capital de 71 146€, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților Paris sub nr. 530 774 439, având sediul social la 34 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, Franța

Hosting:

Amazon Web Services, Copyright Agent/Amazon Web Services Amazon.com Legal Department 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 USA Website: https://aws.amazon.com/

Societățile din grupul Total au propria personalitate juridică și statut juridic independent. Societatea care publică acest Site aparține grupului Total. „Total” și „Grupul Total” sunt uneori utilizate pe acest Site pentru mai multă ușurință, acolo unde referințele se fac în general către TOTAL S.A. (holdingul) și filialele și afiliații săi. De asemenea, cuvintele „noi” și „nostru” sunt folosite pentru a se referi la Societate sau la orice societate din Grupul Total în general sau la cei care lucrează pentru acestea. Aceste expresii sunt utilizate și în cazul în care nu există un scop util al identificării societății sau a societăților. Din aceste expresii nu se poate deduce că TOTAL S.A. sau oricare dintre filialele sau afiliații săi sunt implicați în afacerile și gestionarea oricărei alte societăți din Grupul Total.

 1. Proprietate intelectuală

2.1 Principiu:

Toate informațiile sau documentele (text, imagini animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, know-how sau produse citate) stocate pe Site, precum și toate elementele create pentru Site și structura generală a acestuia sunt fie proprietatea Societății sau a societăților din grupul Total sau sunt supuse drepturilor de utilizare, duplicare sau comunicare către public acordate acestora. Aceste informații, documente și articole sunt supuse legilor care protejează drepturile de autor, în măsura în care acestea au fost puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui Site. Nu a fost acordată nicio licență sau vreun drept altul decât cel de vizualizare a Site-ului niciunei părți cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Copierea documentelor de pe Site este autorizată doar ca o informare pentru uz personal și privat. Orice copiere sau utilizare a copiilor efectuate în alte scopuri este interzisă în mod oficial și este supusă unei autorizări prealabile și oficiale de către Societate. În toate cazurile, copierea autorizată a informațiilor stocate pe acest Site trebuie să citeze sursa și să facă referiri adecvate cu privire la proprietarul acestora.

2.2 Mărci distinctive

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, denumirile de societăți, logotipurile, produsele și mărcile menționate pe Site sunt proprietatea Societății sau a societăților din Grupul Total sau sunt supuse drepturilor de utilizare, copiere sau reprezentare/comunicare către public acordare acestora. Nu aveți dreptul să le folosiți fără o autorizație scrisă prealabilă din partea Societății.

2.3 Baze de date

Societatea este administratorul bazelor de date de pe Site, iar Societatea este proprietarul oricăror baze de date puse la dispoziție. Nu puteți extrage sau reutiliza o parte substanțială calitativă sau cantitativă din bazele de date, nici măcar pentru scopuri private.


 1. Obligațiile utilizatorului

3.1 Dreptul de a utiliza informația

Fiecare vizitator al Site-ului care furnizează informații acordă Societății toate drepturile transferabile privind respectivele informații și autorizează Societatea să utilizeze astfel de informații. Informațiile furnizate de vizitatori nu sunt considerate confidențiale. Cu toate acestea, informațiile furnizate sunt date cu caracter personal, așa cum sunt definite acestea de legea aplicabilă, ceea ce înseamnă că ne angajăm să prelucrăm aceste informații în conformitate cu Politica noastră de Protecție a Datelor cu Caracter Personal  https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/en/policy,  care se aplică acestui Site.

3.2 Respectarea dispozițiilor legale/strong>

Fiecare vizitator al acestui site certifică, de asemenea, că respectă aceste măsuri și legi și, în special, că:

 • Are capacitatea și mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza Site-ul;
 • A verificat că dispozitivul pe care îl utilizează nu conține niciun virus și este perfect funcțional;
 • Acordă Societății și partenerilor acesteia, dacă este cazul, dreptul de a utiliza informațiile furnizate (altele decât datele cu caracter personal);
 • Trebuie să păstreze confidențialitatea și, prin urmare, este răspunzător pentru utilizarea și securitatea codurilor de acces și a parolelor pe care Societatea le poate transmite pentru a accesa anumite secțiuni. Societatea își rezervă dreptul de a vă suspenda accesul pe Site în cazul utilizării frauduloase sau a încercărilor de utilizare frauduloasă a respectivului acces.


 1. Link-uri hypertext

4.1 Activarea link-urilor

Societatea își declină oficial orice responsabilitate cu privire la conținutul Site-urilor spre care furnizează link-uri. Aceste link-uri sunt oferite utilizatorilor acestui Site ca un serviciu. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile generale și politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru site-urile în cauză, pentru a înțelege practica acestora. Decizia de a urma link-uri le aparține exclusiv utilizatorilor Site-ului. Putem modifica sau șterge un link de pe acest Site în orice moment.

4.2 Autorizarea link-urilor

Dacă doriți să creați un link hypertext către acest Site, trebuie să obțineți o autorizație scrisă prealabilă din partea Societății, utilizând datele de contact furnizate la finalul acestui document.


 1. Notificare formală 

5.1 Informații

Informațiile („Informațiile”) disponibile pe acest site sunt furnizate cu bună-credință.

Aceste Informații sunt considerate corecte atunci când sunt publicate pe Site. Cu toate acestea, Societatea nu declară și nu garantează faptul că Informațiile sunt complete sau exacte. Dumneavoastră suportați toate riscurile care decurg din încrederea pe care o aveți în Informații. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca dumneavoastră sau orice altă persoană care le primește să își poată determina interesul pentru un anumit scop înainte de utilizare. În niciun caz Societatea nu va accepta răspunderea pentru prejudiciul care decurge din încrederea în Informațiile respective, utilizarea lor sau utilizarea unui produs la care acestea se referă.

Informațiile nu vor fi considerate recomandări pentru utilizarea informațiilor, a produselor, a procedurilor, a echipamentelor sau a formulelor care încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă înregistrată. Societatea își declină orice răspundere, explicită sau implicită, în cazul în care utilizarea Informațiilor contravine unui brevet, unor drepturi de autor sau unei mărci înregistrate.

Societatea și toate filialele sau sucursalele deținute în mod direct sau indirect, precum și orice altă societate din grupul Total respinge categoric orice interpretare care poate asimila conținutul Site-urilor sale unor oferte de achiziție sau incitări la achiziționarea de acțiuni sau de alte titluri negociabile listate sau nelistate.

Nu este acordată nicio garanție explicită sau implicită cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau a adecvării acestora pentru un anumit scop, precum și a produselor la care se referă Informațiile respective.

Societatea nu se obligă în niciun caz să actualizeze sau să corecteze Informațiile diseminate pe Internet sau pe serverele sale web. În mod similar, Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau corecta conținutul Site-ului în orice moment, fără notificare prealabilă.

5.2 Disponibilitate.

Societatea nu garantează că Site-ul va funcționa fără întrerupere sau că serverele care asigură accesul la acesta funcționează și/sau site-urile terțe la care se referă link-urile hypertext nu conțin viruși.


 1. Actualizarea termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului și legea aplicabilă 

Societatea poate actualiza aceste Condiții de Utilizare a Site-ului în orice moment. Prin urmare, sunteți invitat să vă consultați în mod regulat cele mai recente Condiții de Utilizare în vigoare. Aceste condiții generale de utilizare a Site-ului sunt supuse legilor aplicabile.


 1. Detalii de contact 

Dacă aveți întrebări referitoare la termenii și condițiile generale de utilizare, vă rugăm să completați formularul de contact https://startupper.typeform.com/to/aHhuCi de pe Site sau contactați:

TOTAL ROMANIA S.A.

Departamentul de Marketing

Adresa: BUCUREȘTI, Clădirea Landmark Corpul C, Strada Vasile Alecsandri Nr. 4 / Strada Constantin Daniel Nr. 11, Etaj 5, Zona 1, Sector 1,

BUCUREȘTI

ROMÂNIA


 1. Photo and video credits 

 © BETC