การแข่งขันผู้บุกเบิกธุรกิจแห่งปี โดย TOTAL – [ประเทศไทย]

26 โครงการแรกที่ได้รับการคัดเลือก!
ขอแสดงความยินดีกับไอเดียสุดสร้างสรรค์และได้ผลตอบรับทางโซเชียลมีเดีย! ตอนนี้เรามี 26 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการประเมินโดยพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพบกันใหม่ในอีกห้าสัปดาห์ เพื่อดูว่าใครจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 15 คนแรก

ยินดีด้วย! โครงการที่ได้รับการคัดเลือก !

จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุลหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ
Nattapong Suwanwilai ไปคุยกับรากมะม่วง
ณัฐพล เกษรจันทร์ The Roadrunner
กิติคุณ โกศล Smart box on car
สุวิมล ไกวัลศิลป์ Kinect เพื่อการบำบัดสมองเสื่อม
วจนะ จงรุจิภิญโญ Eater Egg
จิรพรรษ จิรกุลธร Amico - Less Carry More Happy
กมลพัชร ใจเพชร Jí Bao
พัชรนภา โชติพรมราช Dreaming
พงศ์ปณต ตั้งตราชู Smart Glasses
นลิน ท่องแก้ว Lab box
ณัฏฐา ธัญญเจริญ Tension crush
สุภกิต บุญอำนวย ศรัทธ์
ภูริชญา ผุดผ่อง Astour
พริมา เพณี แอพพลิเคชั่นค้นหาช่างภาพ
พัฒน์นรี เพิ่มวัฒนานนท์ การฟื้นฟูป่าในเขตแห้งแล้ง
ศุภกาญ ฤกษ์ศิริสุขสวัสดิ์ แอพฯ/เว็บไซต์สมัครงาน “งานดี”
ฐปกร ลิขิตนภาเวทย์ Library of World
วริศรา ลิ้มพรจิตรวิไล iFARMER
ณัฐพล (Nathapol) วรรณทอง (Wanathong) Electric Vehicle
นิศรีน ศรีสุพลี CoachME เรียน เล่น เป็น เร็ว
ณัฐนิชา สนองวงศ์ Pick n' Pay
ไชยวัฒน์ สุรภุชงค์ Create Resume online very fast
โชติกา หมู่พยัคฆ์ ShareMe
นันฐิพัฒน์ อินสุพัตรา ฝากที
สุภาภรณ์ อุ่นวิจิตร Parkspace
ดวงฤทัย ฮูเซ็น Perfect beauty app