CUỘC THI THỬ THÁCH KHỞI NGHIỆP CỦA NĂM DO TOTAL VIỆT NAM TỔ CHỨC

Lan rộng khắp thế giới! Đã có rất nhiều dự án thú vị được gửi về trong suốt năm tuần qua. Xin dành sự tán thưởng cho những trí tuệ và bản lĩnh! Bây giờ đã đến lúc để chia sẻ dự án của bạn trên mạng xã hội. Số lượt “thích” cho dự án của bạn sẽ góp phần giúp bạn nâng cao số điểm cuối cùng. Tận dụng thời gian hai tuần, hãy lan rộng ý tưởng khắp thế giới!

Thị kim ngân Dương

TopYolo MXH chia sẻ doanh thu

TopYolo là mạng xã hội đặt biệt. Nơi người dùng tạo ra thương hiệu cá nhân, kết nối những người phù hợp chia sẻ, tìm kiếm các thông tin bổ ích. Ngoài ra tạo ra dòng thu nhập thụ động cho người dùng.