Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và Điều lệ Chính sách Thông tin người dùng


Chào mừng bạn đến với trang web https://startupper-of-the-year-challenge.total.com ("trang web"). Bằng cách kết nối hoặc duyệt trang web, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận, không giới hạn hoặc đặt trước, chính sách quản lý thông tin người dùng và dữ liệu cá nhân ("chính sách") và các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác cũng như các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân khác được áp dụng cho các trang web khác nhau của Tập đoàn Total khác và chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các điều khoản đó.

Chính sách này nhằm mục đích thông báo cho bạn về các quyền và quyền tự do mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và mô tả các biện pháp Thách thức Khởi nghiệp của Năm bởi Nhóm Total của Total Marketing & Services (Bộ phận Chiến lược, Nghiên cứu và tiếp thị - Phòng Kỹ thuật số & Đổi mới) là "người quản lý dữ liệu" với trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được sử dụng để quản lý trang web. Các hoạt động xử lý này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

VIỆT NAM
 1. Mục đích xử lý, cơ sở pháp lý, thời gian lưu trữ và các loại dữ liệu thu thập được

Khi bạn truy cập vào trang web startupper.total.com, bạn có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, họ và địa chỉ email của bạn, để sử dụng các dịch vụ có sẵn.

Việc xử lý dữ liệu này dựa trên sự đồng ý của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ này.

Trong biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi, các trường bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị. Nếu bạn không cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi bắt buộc, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn (các) dịch vụ được yêu cầu.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được xử lý theo cách thức mà không phù hợp với các mục đích mô tả trên. Dữ liệu của bạn sẽ bảo lưu trong một thời gian cần thiết tùy theo các bước khác nhau của Thách Thức. Xin vui lòng xem các quy định của Thách Thức tại https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/vn/challenges/poland/agreements?lang=vn

 1. Người nhận dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền tới một hoặc nhiều bộ phận của người quản lý dữ liệu hoặc cho các công ty trong Tập đoàn Total và một hoặc nhiều đối tác, nhà phân phối độc lập hoặc nhà thầu phụ trong suốt Thử Thách nhằm mục đích kiểm duyệt, hỗ trợ kỹ thuật, phân tích, đánh giá và giao tiếp.

Nếu bạn để lại một bình luận dự định được đăng trực tuyến, chúng tôi có thể được yêu cầu công bố một số dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web. Do đặc điểm của Internet, cụ thể là sự nắm giữ không giới hạn dữ liệu đã công bố và một thực tế là khó hoặc thậm chí không thể kiểm soát cách mà bên thứ ba có thể sử dụng các dữ liệu này, do đó chúng tôi thông báo cho bạn biết rằng bạn có thể phản đối việc công bố này bằng cách liên hệ với chúng tôi như được giải thích trong điều 6 dưới đây.

 1. Chuyển dữ liệu

Mọi việc chuyển dữ liệu sang một quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành và theo cách bảo vệ dữ liệu của bạn một cách thích hợp.

Vì mục đích của các dịch vụ được cung cấp trên trang web này, dữ liệu của bạn (ví dụ: họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch, ngày sinh, lễ nghi chào hỏi, thành phố) có thể được chuyển từ và đến các công ty trong Tập đoàn Total và các Đối tác tại Algeria , Angola, Botswana, Burkina Faso, Campuchia, Cameroon, Chad, Chile, Congo, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Guinea Xích đạo, Erytrea, Ethiopia, Fiji, Polynesia thuộc Pháp, Gabon, Ghana, Guinea, Bờ biển Ngà, Kenya, Jamaica, Jordan, Liban, Madagascar, Malaysia, Malawi, Mali, Morocco, Mauritius, Mauritania, Mayotte, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Pakistan, Philippines, Ba Lan, Reunion, Rumani, Senegal, Sierra Leone, Nam Phi, Tanzania, Thái Lan, Togo, Tunisia, Việt Nam, Zambia, Zimbabwe.

 1. An ninh và bảo mật dữ liệu

Người quản lý dữ liệu thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ sự an ninh và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm để ngăn chặn chúng bị bóp méo, hư hỏng hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba trái phép.

 1. Quản lý dữ liệu người dùng

5.1 nguyên tắc

Dữ liệu người dùng là một tệp tin cho phép trang web lưu thông tin liên quan đến việc duyệt web của máy tính của bạn (ví dụ: số lượt truy cập, số trang đã xem, v.v.), để giúp bạn truy cập trang web mượt mà hơn.

Bạn có thể xóa dữ liệu người dùng được lưu trữ trên máy tính của bạn bất kỳ lúc nào, phản đối việc lưu trữ dữ liệu người dùng mới và nhận thông báo trước khi dữ liệu người dùng mới được lưu trữ bằng cách thay đổi các cài đặt trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng hướng dẫn bên dưới ("Các loại dữ liệu người dùng, dữ liệu người dùng và thống kê, và các cài đặt ").

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa dữ liệu người dùng hoặc phản đối sự lưu trữ dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình, bạn có thể không sử dụng được một số dịch vụ của trang web.

Các loại dữ liệu người dùng, dữ liệu người dùng và thống kê, và các cài đặt.

Các dữ liệu người dùng có thể được lưu trữ trên máy chủ của bạn khi bạn duyệt trang web là những dữ liệu chỉ nhằm mục đích cho phép hoặc tạo điều kiện cho sự liên lạc điện tử hoặc thật sự cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu (dữ liệu về ngôn ngữ, dữ liệu về đăng nhập, v.v.), hoặc dữ liệu thống kê hoặc các dữ liệu khác theo các điều kiện bên dưới.

Khi dữ liệu người dùng yêu cầu bạn đồng ý trước khi chúng có thể được lưu, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý này của bạn thông qua liên kết "tìm hiểu thêm" được hiển thị trên trang đầu tiên của trang web mà bạn truy cập, theo đó thì rõ ràng rằng bằng cách tiếp tục duyệt trang web bạn chấp nhận các dữ liệu người dùng này.

5.2.1 Dữ liệu người dùng nào được lưu trữ?

Dữ liệu người dùng do người quản lý dữ liệu cấp

Dữ liệu Mô tả Bạn từ chối như thế nào? Thời hạn
Dữ liệu kết nối GIúp người dùng tìm lại các phần trang web Xem điều 5.2.2 30 ngày

Dữ liệu do bên thứ ba phát hành

Bên công bố dữ liệu Mô tả Bạn từ chối như thế nào? Thời hạn
Facebook, Twitter, LinkedIn Pliki cookie dotyczące połączenia Điều 5.2.2 30 ngày

Dữ liệu Thống kê

Bên công bố dữ liệu Mô tả Bạn từ chối như thế nào? Thời hạn

AT INTERNET idrxvr tmst

Dữ liệu thống kê được sử dụng để đo số lượt truy cập, số trang được xem, hoạt động của người dùng trên trang web và tần suất họ quay lại.

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 tháng


Dữ liệu thống kê được sử dụng để đo số lượt truy cập, số trang được xem, hoạt động của người dùng trên trang web và tần suất họ quay lại. Công cụ thống kê được sử dụng tạo ra một dữ liệu có mã định danh duy nhất, được lưu trữ không quá 12 tháng. Địa chỉ IP của bạn cũng được thu thập để xác định thị trấn / thành phố mà bạn đang truy cập vào trang web. Điều này ngay lập tức được ẩn danh sau khi sử dụng để bạn không thể được xác định là một người. Dữ liệu thống kê về lượt truy cập trang web được nhà cung cấp thu thập [được chèn bởi nhóm startupper] và sau đó được chuyển sang cho người quản lý dữ liệu theo dạng tổng hợp và vô danh trong giao diện web mà chỉ giao diện đó có quyền truy cập. Dữ liệu thu thập được không được chuyển giao cho bên thứ ba hoặc được sử dụng cho các mục đích khác. Bạn có thể chặn các dữ liệu người dùng này bất kỳ lúc nào bằng cách chọn không tham gia như được mô tả bên dưới.

5.2.2 Làm cách nào để xóa dữ liệu người dùng, nhận thông báo lưu trữ hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn?

 • Làm cách nào để xóa dữ liệu người dùng đã lưu trên máy tính của bạn?
  • Trên máy trạm của bạn:
  • Trên ổ C: \ chọn thư mục Windows;
  • Mở thư mục "Tệp Internet Tạm thời";
  • Chọn tất cả các tệp (CTRL A);
  • Chọn tùy chọn "xóa".
 • Làm cách nào để thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối hoặc được thông báo về việc lưu trữ dữ liệu người dùng?
  • Trong trình duyệt Internet Explorer 5 (Microsoft): Chọn "Công cụ", sau đó chọn "Tùy chọn Internet". Nhấp vào tab "Bảo mật", sau đó chọn "Mức tùy chỉnh" và cuộn xuống phần "cookie". Bên cạnh "Cho phép dữ liệu người dùng được lưu trữ trên máy tính của bạn", chọn "Yêu cầu" để được thông báo hoặc "Tắt" để từ chối tất cả dữ liệu người dùng;
  • Trong trình duyệt Internet Explorer 6, 7 hoặc 8 (Microsoft): Chọn "Công cụ", "Tùy chọn Internet", "Riêng tư", sau đó là cấp bạn muốn áp dụng;
  • Trong trình duyệt Firefox: Nhấp vào "Công cụ" và chọn "Tùy chọn". Trong tab "Riêng tư và bảo mật", bỏ chọn hộp "Chấp nhận dữ liệu người dùng từ trang web";
  • Trong trình duyệt Chrome (Google): Nhấp vào "Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome" và chọn "Cài đặt". Trong "Bảo mật và quyền riêng tư", nhấp vào "Cài đặt nội dung" và bật "Chặn dữ liệu người dùng của bên thứ ba".
 1. Các Quyền của Bạn / Liên hệ

Theo các quy định hiện hành, bạn có quyền truy cập, sửa chữa, xóa và phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu gửi dữ liệu cá nhân cho bạn và bạn có quyền đưa ra hướng dẫn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn chết. Bạn cũng có thể yêu cầu hạn chế dữ liệu, tính di động của dữ liệu và / hoặc yêu cầu bồi thường đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web https://startupper.typeform.com/to/FNvmL9

Hoặc liên hệ:

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Total Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 16, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q1, TP. HCM
Quốc gia: Việt Nam